Category: Nekategorizirano

Sofinaciranje vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja MSP

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji,
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih,
c) Spletne strani za tuje trge,
d) Spletne trgovine,
e) Produktno-prodajne videe,
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja.

 

Več: razpisna dokumentacija.

Preberi več

Evropska sredstva za individualne sejemske nastope na mednarodnih sejmih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022«, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu. Odločitev je podprta s 6,4 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, del sofinanciranja posameznega sejemskega nastopa pa bodo morali upravičenci zagotoviti iz lastnih virov.

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) na tujih trgih ter zvišanje njihove stopnje internacionalizacije. Podpora individualnih nastopov podjetij na specializiranih mednarodnih sejmih v tujini bo prispevala k lažjemu vstopu na tuje trg in prepoznavnosti podjetji in njihovih izdelkov.

Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini s ciljem okrepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Več: razpisna dokumentacija.

Preberi več

Vabilo na delavnico “Voditi sebe, da bi znali voditi druge”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico

»VODITI SEBE, DA BI ZNALI VODITI DRUGE«,

ki bo v torek, 27. novembra, ob 10. uri,

v 1. nadstropju poslovne stavbe OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina.

Dobra poslovna ideja ni dovolj za uspešen posel, zato več kot 80% start-upov zapre podjetje v prvem letu zagona. Poleg strokovnih spretnosti, znanj in kompetenc je potrebno znati upravljati sam s sabo, biti sam svoj manager. Vodenje z lastnim vzgledom je za mala podjetja in start-upe izrednega pomena, saj vodja modelira odnose, komunikacijo, vrednote in poslanstvo podjetja na vsakodnevni ravni.

Vsebina:

 • pomen dnevne organizacije dela z osnovami učinkovitosti (Time management),
 • analiza kradljivcev časa,
 • pasti multitaskinga (večopravilnost),
 • prednosti postavljanja ciljev in prioritet ipd.

Izvajalka: Maja Jankovič, predavateljica z večletnimi izkušnjami na področju učinkovite komunikacije na delovnem mestu, avtorica izobraževalnih programov in svetovalka za razvoj kadrov in večjo učinkovitost zaposlenih.

Delavnica je namenjena potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska.

 Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do petka 23.11.2018.

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Preberi več

Vabilo na delavnico “Poslovanje z Nemčijo”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico 

“POSLOVANJE Z NEMČIJO”,

ki bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 10. uri, v sejni sobi RA Kozjansko (II. nadstropje), Ulica  skladateljev Ipavcev 17, Šentjur – zgornji trg.

V praksi se pojavljajo različne dileme glede prijav za opravljanje storitev v Nemčiji – kdaj, kje in katero dejavnost mora podjetje prijaviti? Pred prvim opravljanjem storitev mora podjetje predvsem paziti na določene specifike, ki jih zahteva Nemčija. Prav tako je potrebno paziti na posebnosti pri prijavi delavcev. V praksi pa se pojavljajo še druge težave, ki jih podjetja ne predvidevajo, zato mora imeti podjetnik prave informacije za opravljanje dela v tujini.

Vsebina:

 • Prijava dejavnosti pri nemški obrtni zbornici, regulirana dejavnost;
 • Prijava delavcev, kje in potrebna dokumentacija za delavce;
 • Prijava v SOKA-BAU, oprostitev 15% gradbenega davka, kdaj za katere dejavnosti;
 • Podizvajalci in prijava dejavnosti in njihovi delavci;
 • Opravljanje del s tretjimi državljani.

Izvajalka: Zdenka Bedekovič, svetovalka – specialistka v Svetovalnem centru Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in predavateljica. Bila je predstavnica OZS v delovni skupini pri pripravi novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Delavnica bo trajala do cca 13.30 ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla (partner projekta SPOT svetovanje) v sodelovanju z OOZ Šentjur.

Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do ponedeljka 19.11.2018.

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

 

Preberi več

Ogled dobre prakse Luka Koper

Razvojna agencija Sotla je v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah v okviru aktivnosti projekta SPOT svetovanje v petek, 26. oktobra 2018, za potencialne in delujoče podjetnike in podjetja organizirala ogled dobre prakse v Luko Koper. Najprej smo si ogledali Luko Koper, ki s svojo lego predstavlja južna vrata za mednarodne trgovinske tokove med Evropo in morjem. Povezuje trgovska središča Srednje in vzhodne Evrope. Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga ter vrsta dopolnilnih storitev na blagu in drugih storitev, kar strankam zagotavlja celovito logistično podporo. Območje pristanišča obsega 274 hektarjev kopenskih površin (50,7 hektarja pokritih skladišč in 109 hektarjev odprtih skladiščnih površin), ob 179 hektarjev morske površine in 3.282 metrov obale je 28 ladijskih privezov. Družba Luka Koper d.d. zaposluje približno tisoč oseb. V Luki je dvanajst specializiranih terminalov, ki so organizirani glede na blago oz. tovor, ki ga sprejemajo. Tako ima vsak terminal svoje značilnosti, ki določajo za blago poseben delovni proces, tehnološke postopke in tehnologijo.

Po ogledu Luke Koper smo obiskali SPOT Obalno – kraške regije, ki ga sestavljajo trije konzorcijski partnerji in pokriva območje osmih občin. Predstavili so nam značilnosti regije, rezultate, ki so jih dosegli v okviru projekta, in izzive s katerimi se srečujejo. Predstavili so nam tudi projekte, ki jih bodo izvajali v naslednjih letih in bodo sofinancirani iz Dogovora za razvoj regij.

 

     Metka Kovačič

SPOT svetovanje Savinjska

 

Preberi več

NOVINARSKA KONFERENCA »RIDE & BIKE II«

 

 

 

 

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob začetku izvajanja čezmejnega projekta »Ride & Bike II«, v torek, 23.10.2018, ob 10.00 na Gradu Sevnica (poročna dvorana).

Predstaviti vam želimo čezmejni projekt RIDE&BIKE II, ki smo ga v septembru začeli izvajati partnerji v projektu, in je nadgradnja projekta RIDE&BIKE, ki se je izvajal v obdobju 2014-2016. Projekt je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko razpisa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, in se bo izvajal na povezanem območju regij Posavje, Obsotelje in Kozjansko ter Hrvaško Zagorje.
V projektu kot partner sodeluje tudi Razvojna agencija Sotla.

Več: VABILO

Preberi več

Vabilo na brezplačno usposabljanje “ABC računovodstva in obdavčitve podjetnikov”

Vsak podjetnik se zaveda, kako pomembno je poslovno načrtovanje in priprava računovodskih izkazov, iz katerih izhaja sprejemanje odločitev, najemi kreditov, poslovne bonitete, plačila davkov in podobno.

Če želite osvojiti osnovna znanja računovodskih izkazov, razumeti osnovne postavke, vedeti katere informacije o poslovanju je mogoče »razbrati« iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida in še več, vas vabimo na

dvodnevno brezplačno usposabljanje »ABC RAČUNOVODSTVA IN OBDAVČITVE PODJETNIKOV«, ki bo

v četrtek 8.11.2018 in v sredo 14.11.2018 od 9.00 do 14.00,

v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter podjetnikom začetnikom in ga bo vodila dr. Lidija Robnik, strokovnjakinja na področju računovostva in financ.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, obvezna je redna prisotnost.

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo čimprej potrdite na e-naslovu rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič, telefon 041/724-110, e-naslov: rasotla.spot@siol.net.

 

Vabilo: Vabilo na usposabljanje ABC računovodstva in obdavčitve podjetnikov

Preberi več

LIFE INFORMATIVNI DAN

LIFE informativni dan 2019

Vabimo vas na LIFE informativni dan za leto 2019, ki bo potekal v petek, 26. oktobra 2018, ob 8:30, v Kongresnem centru Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).
Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate.
Na dogodku bomo predstavili osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa LIFE:
 Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
 Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
 Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.

Več v priloženem vabilu Vabilo na LIFE informativni dan 2019

Preberi več

Vabilo na ogled dobre prakse v Luko Koper

SPOT svetovanje Savinjska vabi na ogled dobre prakse v

LUKO KOPER

v petek, 26. oktobra 2018,

odhod ob 7. uri iz parkirišča za Kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah.

Program:

 • Ogled Luke Koper – Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Pristanišče s prisotnostjo pomembnih svetovnih ladjarjev vzdržuje morske povezave z vsemi deli sveta;
 • Mreženje s SPOT svetovanje Obalno – kraške regije;
 • Kosilo.

Ogled dobre prakse je namenjen potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem. Organizira ga RA Sotla v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in je za udeležence brezplačen.

Na ogled dobre prakse se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do ponedeljka 22.10.2018.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič, telefon 041/724-110, e-naslov: rasotla.spot@siol.net.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

 

Vabilo: Vabilo na ogled dobre prakse Luka Koper

 

Preberi več

MILIJON EVROV ZA USTVARJANJE NOVE ČEZMEJNE DESTINACIJE

Rezultat iskanja slik za si hr interreg

 

2. 10. 2018 – V Skazovi hiši, v šmarski vinski kleti, so partnerji projekta In cultura veritas predstavili milijon evrov vreden projekt, ki ima za končen cilj ustvarjanje nove, inovativne čezmejne destinacije, ki povezuje območju zagrebške županije ter Obsotelja in Kozjanskega. Izbira lokacije predstavitvene konference nikakor ni naključje, saj bosta Skazova hiša in klet jedro investicijskih vlaganj, ki bodo izvedena v projektu.

Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške “In cultura veritas”, v katerem je vodilni partner Zagrebška županija, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujejo še dva partnerja iz Hrvaške: Muzejski dokumentacijski center (MDC) in Združenje hrvaških potovalnih agencij (UHPA). Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
Skupna vrednost projekta je 1,003.317 €, od tega bodo partnerji skupaj pridobili dobrih 850.000 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, medtem ko bodo Projekt nadaljuje dobro sodelovanje med Obsoteljem in Kozjanskim ter zagrebško županijo. Skupen cilj partnerjev je dodaten dvig prepoznavnosti, privlačnosti, dostopnosti in zaščite kulturne dediščine vključenih območij ter povečanje gospodarske aktivnosti z razvojem nove, trajnostno usmerjene turistične destinacije.
Z nadgradnjo vsebin na vinskih cestah želijo v destinaciji razviti nove vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, hkrati pa bodo ponudnike spodbujale k razmišljanju o vključevanju dediščine v svojo ponudbo. Ker bo nova destinacije povezovala 4 vinske ceste (šmarsko-virštanjsko (VTC 10) na slovenski ter plešivičko, zelinsko in samoborsko na hrvaški strani), bodo tudi vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne dediščine in podobno. Da bi destinacija postala še bolj privlačna, bodo evropska sredstva vložena v infrastrukturo za obiskovalce, tako bo na slovenski strani Občina Šmarje pri Jelšah uredila objekt Skazove hiše (ureditev fasade, stopnišča in freske v objektu), dodatno opremila šmarsko vinsko klet, vzpostavila štiri točke, kjer bodo nameščene pametne klopi in turistomati s promocijsko vsebino destinacije, prav tako bodo na hrvaški strani realizirana manjša vlaganja v infrastrukturo za obiskovalce. Razvojna agencija Sotla bo skrbela za dodatne promocijske aktivnosti doma in v tujini, nadgradnjo znanj obstoječih ponudnikov ob vinski cesti in sodelovala pri vzpostavljanju novih produktov. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita digitalizacija ponudbe, za katero je v projektu predvidenih skoraj 200.000 €, izvedla pa jo bo Zagrebška županija kot vodilni partner v projektu.

IZJAVE:
Velimir Kokot, vodja oddelka za sklade Evropske unije, regionalno in mednarodno sodelovanje v Zagrebški županiji – »Ponosni smo, ker je to prvi projekt čezmejnega sodelovanja, v katerem je Zagrebška županija vodilni partner in ima v projektu tudi največji delež sredstev, in sicer 403.513,00 €, kar je dobrih 40% celotnega proračuna projekta«
Nadica Žužak, namestnica župana Zagrebške županije – »Prepričana sem, da je takšna oblika sodelovanja in izkušnje iz sosednje Slovenije, priložnost da dodatno izboljšamo naše uspešnost o črpanju EU sredstev.«
Ivana Rendulić Jelušić, vodja projektne skupine, zaposlena v zagrebški županiji – »Verjamem, da bomo z razvojem atraktivne kulturno-turistične ponudbe na lokacijah kulturne dediščine in ob vinskih cestah, bodo doprinesli k dodatnemu trajnostnemu razvoju na področju gospodarstva in družbenega življena na čezmejnem območju.«
Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla – »S projektom želimo predvsem revitalizirati vinske ceste, povezati kulturno dediščino in vinarsko tradicijo, izboljšati ponudbo storitev in z dodatno promocijo, ki jo bomo kot partner izvedli v projektu, nagovoriti še več turistov, da obiščejo našo destinacijo.«
Stanislav Šket, župan Občine Šmarje pri Jelšah – »Verjamem v uspešno delo, tako da bomo po končanem projektu vsi zadovoljni in bomo obiskovalcem ponudili obogaten, zanimiv turistični produkt, ki povezuje kulturno dediščino, vinsko tradicijo in sodobno tehnologijo. V sklopu projekta bo obnovljena Skazova hiša, to je fasada, stopnišče in freska v veži. Načrtovana je multimedijska podpora v vinski kleti, postavljene bodo še pametne klopi in infomati v Šmarju pri Jelšah in Lembergu ter na Sladki Gori in Tinskem.«
Dr. Stanko Klemenčič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor – S svojimi aktivnostmi v projektu želimo pripomoči k dvigu kakovosti ponudbe vinarjev ob vinsko turističnih cestah. S ponatisom ampelografske monografije bratov Kreutzer – 146 gvašev sort vinske trte, ki so jih gojili na Štajerskem pred 150. leti, pa bomo prispevali k ohranitvi bogate kulturne dediščine vinogradništva in vinarstva na projektnem območju.«
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskega dokumentacijskega centra – »Naši organizaciji, ki več kot pol stoletja sodeluje z muzejskimi delavci in strokovnjaki z namenom, da njihovo delo postane čimbolj uspešno, strokovno in prepoznavno, je projekt In cultura veritas pisan na kožo. Kultura in dediščina sta namreč od nekdaj ključnega pomena za privabljanje gostov.«

Več informacij:
Anita Čebular, koordinatorka projekta na RA Sotla
Tel: 00386 3 817 18 67
E-mail: anita.sotla@siol.net

 

Preberi več
Skip to content