Samostojni podjetniki imajo veliko vlogo na območju Obsotelja in Kozjanskega, saj zagotavljajo petino delovnih mest na območju. Prav tako so pomembne male družbe, katerih število se povečuje, prav tako se povečuje število zaposlenih v gospodarskih družbah.

V podporo razvoja podjetništva so že v skoraj vseh občinah na območju Obsotelja in Kozjanskega urejene nove poslovno-obrtne cone, ki so pogoj za razvoj gospodarstva. Ostale podporne inštitucije podjetništvu na območju so tudi Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. in Območno obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah.

Pospeševanje podjetništva na območju Obsotelja in Kozjanskega je ena izmed osnovnih nalog Razvojne agencija Sotla, tako opravljamo naslednje storitve:

  • Informiranje podjetnikov, potencialnih podjetnikov in ostalih zainteresiranih – zanje pridobivamo ključne poslovne informacije (možnosti pridobivanja finančnih sredstev in podobno), ki jih nato posredujemo vsem, ki vas tovrstne informacije zanimajo.
  • Osnovno svetovanje – na področju osnovnega svetovanja podjetjem in potencialnim podjetnikom ponujamo celovite svetovalne storitve od zagona, poslovanja in rasti podjetja.
  • Točka e-vem – na naši vstopni točki je mogoče izvesti vse postopke povezane z registracijo (ustanovitvijo) podjetja (d.o.o. ali samostojni podjetnik) z uporabo e-vem aplikacije. Ob sami registraciji zagotavljamo celovito svetovanje in podporo.
  • Podjetniško svetovanje – zagotavljamo osnovna in specialistična svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja, pripravo razvojnih programov, projektov, poslovnih načrtov, investicijske in razpisne dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev, ugodnejših posojil za opremo in druge investicije, domačih in tujih razpisovalcev.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Napoved novih razpisov Eko sklada

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud...

Preberi več

Novosti ki jih prinašata spremenjena Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Konec maja sta začela veljati dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih (ZTuj-2F) in...

Preberi več

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu, projektom na obmejnih...

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content