Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Glavni namen projekta je ozaveščanje in medsebojno razumevanje alternativnih turističnih virov v sredozemskih državah, na katere negativno vplivajo gibanja množičnega turizma. V projektu želimo tako organizirati aktivnosti, namenjene ozaveščanju lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o alternativnih turističnih virih v sredozemskih državah. Projekt bo ustvaril mrežo med državljani, ki jih zanimajo ustrezne alternativne turistične dejavnosti v sredozemskih državah.

V projektu se predvideva pet mednarodnih srečanj, katerih glavni rezultat bo zbirka, v kateri bodo vsi materiali, ki zajemajo raziskave, dobre prakse, študijo primerov, SWOT analizo itd. s področja alternativnih oblik turizma, ki se zoperstavlja negativnim vplivom množičnega turizma.

V projektu bo RA Sotla pripravila strokovne podlage za usposabljanja, vodila in koordinirala aktivnosti ter se udeležila partnerskih sestankov in predstavila primere dobrih praks drugim partnerjem v projektu.

RA Sotla je bila uspešna tudi na programu Evropa za državljane, tako bomo v letu 2021 izvajali tudi en projekt iz tega programa. Splošni cilji programa je prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ter spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Trajanje projekta:  september 2020 do september 2018.
Partnerske države: Slovenija (RA Sotla), Španija (vodilni partner), Nemčija.

Skip to content