Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanje cca 30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje.  Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 Certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Rezultat operacije sodelovanja:

 • vzpostavljen sistem določanja humusa v tleh,
 • vzpostavljena, prevedena in prilagojena aplikacija za spremljanje humusa v Sloveniji,
 • vzpostavljena mreža kmetij vključenih v pilotski projekt,
 • izvedena akademija humusa v Sloveniji,
 • udeležba na dnevih humusa v Kaindorfu,
 • izmenjava znanj in izkušenj med partnerji,
 • prestrukturiranje predelave humusa v LAS Obsotelje in Kozjansko (dograditev merilnega sistem Kompostarna Tuncovec in čipiranje odlaganja komunalnih odpadkov – oboje nosilec OKP).

Upravičenci:

 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAS Ovtar
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Regija Oststeiermark GmbH

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
 • Razvojna agencija Sotla

 

Vrednost projekta z DDV: 82.562,27 €

Zaprošena sredstva: 61.594,12 €

Skip to content