Razvojna agencija Sotla vključuje v delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja ter so za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju; agencija išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.

VIZIJA:  Postati ključna razvojna institucija, ki z znanjem in inovativnimi projekti, aktivno oblikuje trajnostni razvoj Obsotelja in Kozjanskega. 

Glede na potrebe okolja, gospodarske spremembe in nihanja podjetniških priložnosti, je v okolju, ki ga pokriva agencija, zaznana jasna potreba po delovanju skupne institucije, z opredeljeno vizijo razvoja.

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena agencija je potreba po organiziranem, enovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstoječih enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetništva in obrti, razvoju podeželja, ustvarjanja novih delovnih mest, zvišanja življenjskega standarda ter ustvarjanju človeku prijaznega okolja.

Razvojna agencija Sotla na območju organizira in koordinira subregionalno strategijo razvoja, kamor sodijo sledeče prednostne aktivnosti:

 • priprava in izvajanje Območnega razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega ter implementacija Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije,
 • sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost subregije,
 • ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Povezujemo pridelovalno in predelovalno dejavnost v regiji – promocija lokalne samooskrbe,
 • promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja (izvajanje lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER),
 • interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega, čezmejnega razvoja (čezmejno sodelovanje z Avstrijo in Hrvaško)  in transnacionalnega sodelovanja. Pospešujemo vzpostavitev mednarodnih mrežnih struktur in spodbujamo vpetost območja v mednarodne projekte in okolja,
 • podpiramo zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti in krajinsko pestrost,
 • podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,
 • razvoj človeških virov.

Razvojna agencija del svojega dela opravi tudi znotraj pridobitne dejavnosti zavoda, tako:

 • svetuje in pripravlja projekte ter druge ponudbe na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
 • pripravlja investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpise za naročnika,
 • priprava poslovnih načrtov in  prijav na razpise za naročnika,
 • opravlja druge tržne dejavnosti glede na možnost pridobitve naročila storitev.

 

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Obiščite nas na 53. MOS 2021

MOS 2021 ŠMARJE PRI JELŠAH – ROGAŠKA SLATINA – ROGATEC – PODČETRTEK – KOZJE V času od...

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni...

Preberi več

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing....

Preberi več

Pomoč sorodnika v podjetju – kratkotrajno delo družinskega člana

Kratkotrajno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS,...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content