Razvojna agencija Sotla je bila kot zavod ustanovljena v mesecu maju 2001. Agencija v svoje delovanje vključuje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in želijo pristopiti k skupnemu reševanju problemov. Skupaj s partnerji dosegamo sledimo ciljem razvojnih prioritet območja.
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena agencija, je potreba po celovitem razvoju lokalnega okolja, razvoju obstoječih enot malega gospodarstva ter snovanju novih enot podjetništva in obrti, razvoju podeželja, ustvarjanju novih delovnih mest, zvišanju življenjskega standarda in ustvarjanju človeku prijaznega okolja.

Razvojna agencija Sotla na območju občin Obsotelja in Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) organizira in koordinira subregionalno strategijo razvoja, kamor sodijo sledeče prednostne aktivnosti:

 • priprava in izvajanje Območnega razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega ter implementacija Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije;
 • sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost subregije;
 • ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju;
 • promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja (izvajanje lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER/CLLD);
 • interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega, čezmejnega razvoja (čezmejno sodelovanje z Avstrijo in Hrvaško) in transnacionalnega sodelovanja (Evropa za državljane, ERASMUS+ …). Pospešujemo vzpostavitev mednarodnih mrežnih struktur in spodbujamo vpetost območja v mednarodne projekte;
 • spodbujamo podjetniško miselnost in svetujemo pri vstopu na samostojno poslovno pot (SPOT SVETOVANJE / SPOT REGISTRACIJE) in
 • skrbimo za razvoj človeških virov na območju (delavnice, usposabljanja, ogledi primerov dobrih praks …).

Razvojna agencija del svojega dela opravi tudi znotraj pridobitne dejavnosti zavoda, tako:

 • svetuje in pripravlja projekte ter druge ponudbe na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
 • pripravlja investicijsko dokumentacijo in prijave na razpise za naročnike,
 • pripravlja poslovne načrte za naročnike,
 • opravlja druge tržne dejavnosti glede na možnost pridobitve naročila storitev.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Priprava vodnika na temo krožnega gospodarstva v okviru projekta Young Green Entrepreneurship

V teh dneh zaključujemo pripravo skupnega vodnika na poti v krožno gospodarstvo, ki...

Preberi več

Sestanek projektnih partnerjev v okviru projekta CRO-SI-SAFE

Partnerji projekta CRO-SI SAFE (Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, sofinanciran s...

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Prodajne zvijače”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom: PRODAJNE ZVIJAČE ki bo...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content