Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

Odgovorna uradna oseba:

BOJANA ŽABERL, univ. dipl. ekon., direktorica

Datum prve objave kataloga:

25.02.2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.ra-sotla.si

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

RA Sotla je bila ustanovljena leta 2001 s strani občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. Glavni cilj ustanovitve zavoda je pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kmetijstva, turizma in drugih, za razvoj območja, pomembnih dejavnosti. Pomembno poslanstvo agencije je povezovati območje s skupnimi projekti, ga promovirati v regiji in v prostoru države ter pridobivati sredstva za izvedbo projektov tako v državnem kot tudi v Evropskem prostoru.

Seznam zaposlenih:

Bojana Žaberl, direktorica

03/81-71-862, bojana.zaberl-rasotla@siol.net

Anita Čebular, vodja projektov

03/81-71-867, anita.sotla@siol.net

Metka Kovačič, vodja projektov

03/81-71-869, rasotla.spot@siol.net

Sabina Kampuš, strokovna sodelavka

03/81-71-860, rasotla@siol.net

Katja Romih, strokovna sodelavka

03/81-71-866, info.lasok@gmail.com

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Bojana Žaberl, direktorica

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: predpisi iz delovnega področja in register predpisov Slovenije.

Seznam strateških in programskih dokumentov:

  • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla;
  • Statut javnega zavoda Razvojna agencija Sotla;
  • Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Sotla;
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
  • Poslovna in finančna poročila RA Sotla.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: Postopke vodimo v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: register turističnih vodnikov.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: seznam MSP.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naši spletni strani https://www.ra-sotla.si in na fcb https://www.facebook.com/rasotla/. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, ali če posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

CRO-SI SAFE – uspešno zaključen projekt, ki je zagotovil večjo povezanost in varnost čezmejnega območja

Prejšnji konec tedna so partnerji v Kumrovcu, v Vili Zelenjak Ventek, javnosti...

Preberi več

Projekt “Eko gajbico prosim!”

Skupna ideja projekta sodelovanja Eko gajbico, prosim! o promociji lokalne hrane,...

Preberi več

DEMONSTRACIJSKA VAJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

Zagorska razvojna agencija kot vodilni partner, Razvojna agencija Sotla kot...

Preberi več

Aktivni v okviru projekta CRO-SI-SFE

Včeraj je bilo CRO-SI SAFE (Interreg V-A Slovenija- Hrvaška) aktivno. Najprej smo...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content