1. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 24/2004)
  2. Register turističnih vodnikov območja Obsotelja in Kozjanskega

Številka vodniške izkaznice

PRIIMEK IN IME

LTV_OK – 2021/1

Bračun Mojca

LTV_OK – 2021/2

Cerar Liljana

LTV_OK – 2021/3

Gradišek Veronika

LTV_OK – 2021/4

Grobelšek Urška

LTV_OK – 2021/5

Jerebic Darja

LTV_OK – 2021/6

Korez Ksenija

LTV_OK – 2021/7

Kotnik Lea

LTV_OK – 2021/8

Kovačec Saša

LTV_OK – 2021/9

Krivec Julija

LTV_OK – 2021/10

Krofl Gabrijel

LTV_OK – 2021/11

Lah Koštomaj Žiga

LTV_OK – 2021/12

Sikošek Silva

LTV_OK – 2021/13

Turk Jaka

LTV_OK – 2021/14

Žolgar Katja

LTV_OK – 2021/15

Aralica Branka

LTV_OK – 2021/16

Arzenšek Simona

LTV_OK – 2021/17

Colnerič Jasna

LTV_OK – 2021/18

Čakš Marija

LTV_OK – 2021/19

Dečman Marko

LTV_OK – 2021/20

Ilek Janez

LTV_OK – 2021/21

Jurkovič Aleksander

LTV_OK – 2021/22

Kobal Valentina

LTV_OK – 2021/23

Kolar Andrej

LTV_OK – 2021/24

Kramperšek Šuc Vlasta

LTV_OK – 2021/25

Lorenčak Slavica

LTV_OK – 2021/26

Meh Mastnak Melita

LTV_OK – 2021/27

Palir Silva

LTV_OK – 2021/28

Premrl Stanka

LTV_OK – 2021/29

Rehar Barbara

LTV_OK – 2021/30

Sivec Janja

LTV_OK – 2021/31

Stojnšek Mitja

LTV_OK – 2021/32

Plevčak Tone

LTV_OK – 2021/33

Zakošek Mihael

LTV_OK – 2021/34

Žaberl Špela

LTV_OK – 2021/35

Žolgar Jožica


Odgovorna oseba, ki upravlja z registrom turističnih vodnikov: Anita Čebular, Razvojna agencija Sotla (anita.cebular@rasotla.si, 03 817 18 67).

 

Skip to content