Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si
 
Naslov projekta Razvoj selektivnih oblik turizma čezmejne turistične destinacije
Akronim RIDE&BIKE
Prednostna naloga Gospodarski in socialni razvoj / Turizem in razvoj podeželja
Organizacija vodilnega partnerja Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Država vodilnega partnerja Hrvaška
Organizacije partnerjev TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi, RA Kozjansko, RA Sotla, KŠTM Sevnica
Vključene regije Slovenija: Savinjska in Spodnjeposavska regijaHrvaška: Krapinsko-zagorska in Zagrebačka županija
Datum začetka – datum konca 01.02.2015.-30.04.2016.
Skupna vrednost operacije 395.846,60 EUR
Zahtevani znesek IPA 336.469,59 EUR
konferenca
 
Specifični čezmejni cilji operacije: Specifični cilji projekta so: Vzpostavitev mreže kolesarskih in konjeniških poti na čezmejnem območju, Digitalizacija poti  – označevanje kolesarskih in konjeniških poti z GPS koordinatami, Izgradnja infrastrukture za konjeniški in kolesarski  turizem (počivališča za konje in kolesa), Izdelava promocijskih materialov za kolesarske in konjeniške poti ter oblikovanje in tisk kolesarskih zemljevidov, Nadgradnja spletne strani z novimi vsebinami turistične ponudbe bazirane na ponudbi kolesarskega in konjeniškega turizma, Izdelati mobilno aplikacijo za pametne telefone, Izobraziti / specializirati obstoječe turistične vodnike z novimi znanji s področja kolesarske in konjeniške ponudbe na čezmejnem območju, Vzpostaviti in izobraziti mrežo turističnih ponudnikov čezmejnega območja, Osveščati in izobraziti ponudnike in nosilce turistične ponudbe, Povečati število registriranih ponudnikov kolesarske in konjeniške ponudbe na čezmejnem območju, Predstaviti kolesarske in konjeniške poti/ponudbo na sejmih (v državah EU), ki so specializirani za te vrste turizma, Izdelati pilotni model  trženja kolesarjenja z izdelanim čezmejnim predlogom izposoje koles.
Dodana vrednost sofinanciranja IPA: Dodana vrednost čezmejnega projekta je zagotovo pilotni  model kolesarskega turizma, ki bo vzpostavil skupno trženje obmejnih regij, kar bo še bolj povezalo infrastrukturo, ponudnike turističnih proizvodov in storitev na obeh straneh meja. Ključni element je razumevanje in spoštovanje kultur, običajev in navad obeh držav za spodbujanje ustvarjalnosti na območju čezmejne turistične destinacije ob sočasni uporabi virov in možnosti – od ohranjena naravne in kulturne dediščine, jedi in različnih možnosti za rekreacijo. Projektne dejavnosti bodo prispevale k trajnemu in trajnostnemu razvoju obmejnih območij, ki temelji na optimalni  uporabi naravnih in kulturnih virov ter sledi načelom odgovorne uporabe virov. Skupna predstavitev na (svetovnem) turističnem trgu, bo predstavila obstoječo turistično ponudbo in jo nadgradila z novimi turističnimi produkti v kolesarjenju in konjeniškem turizmu ter bogato še neizkoriščeno kulturno in naravno dediščino za vse ciljne skupine.
Neposredni učinki („outputi“): Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji učinki: trasirana in označena ena (1) celovita in dva (2) obvoza konjeniške poti, trasirana ena (1) kolesarska pot, izdelani dve (2) spletni strani  in nadgradnja ene (1) spletne strani, izvedenih dvajset (20) izobraževanj ciljnih skupin, oblikovan promocijski material, organizirani in izvedeni nastopi na treh (3) sejmih, zgrajenih/urejenih 18 počivališč za kolesarje in konjenike, izdelana mobilna aplikacija za pametne telefone, izdelan en (1) dokument pilotnega modela trženja kolesarjenja.
Rezultati: Z izvajanjem projektnih aktivnosti bomo dosegli naslednje rezultate:  digitalizacije dvajsetih (20) poti, izobraženih 198 deležnikov ciljnih skupin, 500 obiskovalcev spletnih strani, 100 uporabnikov mobilne aplikacije za pametne telefone.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Izvedli lokalni seminar za projekt Eurocreative YOUTH

V petek, 5. 7. 2024, smo na gradu Podčetrtek izvedli zaključni dogodek v okviru...

Preberi več

5 milijonov evrov za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo...

Preberi več

Nova številka Mojega spletnega priročnika

Izšla je nova številka Mojega spletnega priročnika, v katerem lahko izveste...

Preberi več

Zaključni dogodek projekta Eurocreative youth in ogled prenove gradu Podčetrtek

                                                                              Vas...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content