Razvojna agencije Sotla že vse od leta 2001 aktivno deluje na območju subregije Obsotelje in Kozjansko (občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) ter tako pomembno vpliva na trajnostni razvoj subregije in tudi Savinjske regije kot celote.

Razvojna agencija Sotla, ki je po organizacijski obliki zasnovana kot javni zavod, je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja nalog v javnem interesu, posebej namenom pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja in turizma. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za subregionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in trajnostni razvoj podeželja.

 Razvojna agencija Sotla
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah

T: 00386 (0)3 817 18 60

F: 00386 (0)3 817 18 68

E-pošta: rasotla@siol.net

Spletna stran: www.ra-sotla.si

Davčna številka: SI54935580

Matična številka: 1587609