Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Območni razvojni program Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (v nadaljevanju ORP) je temeljni programski dokument na subregionalni ravni in je skladen z Regionalnim razvojnim programom  Savinjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP), ki  je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ter je hkrati njegov sestavni del. Območje območne razvojne regije Obsotelje in Kozjansko vključuje 7 občin, in sicer: Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

ORP opredeljuje razvojne prednosti območja, določa razvojne prioritete subregije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja na območju ORP kot dela razvojne regije. Podobno kot regionalni razvojni programi so tudi območni razvojni programi vsebinski dokumenti, ki na podlagi ocene stanja v subregiji in identificiranih razvojnih potencialov, opredeljujejo investicijska področja, v katera se bo vlagalo v naslednjem programskem obdobju z namenom, da se dosežejo specifični cilji, opredeljeni na subregionalni, regionalni in nacionalni ravni. Na ta način bo torej zagotovljeno, da bodo ORP kot deli regionalnih razvojnih programov,  preko le-teh eden od stebrov za doseganje skupnih ciljev. Poleg specifičnih ciljev, ki bodo določeni na nacionalni ravni in h katerim bodo morale prispevati tudi regije z izvajanjem svojih regionalnih razvojnih programov, pa moramo tudi regije in znotraj njih subregije, kjer je to mogoče, opredeliti tudi posebne cilje, ki izhajajo iz naših specifičnih razvojnih potencialov.

Priprava ORP je enako kot priprava RRP potekala v povezavi s programiranjem na nacionalni (in regionalni) ravni. Hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov po enaki metodologiji, kot je predvidena za pripravo nacionalnih dokumentov, poteka tudi priprava regionalnih razvojnih programov, ki jih koordinirajo regionalne razvojne agencije in znotraj njih območnih razvojnih programov, ki jih  koordinirajo območne razvojne agencije ter čezmejnih programov teritorialnega sodelovanja (skladno z načeli evropskega teritorialnega sodelovanja).

ORP temelji na prepoznavanju razvojnih potencialov subregije Obsotelje in Kozjansko, ki jih bomo udejanjali skozi izvajanje kvalitetnih razvojnih projektov. Nosilci subregijsko pomembnih razvojnih projektov bodo skozi umestitev v RRP imeli možnost, da ob lastnih virih za izvedbo projektov pridobijo tudi sofinanciranje iz evropskih in nacionalnih virov. Dosedanja spoznanja razvoja subregije Obsotelje in Kozjansko nas prednostno usmerjajo v prizadevanje za naložbe in vlaganje v področja, ki predstavljajo gonilo gospodarskega in družbenega razvoja v prihodnosti. Menimo, da lahko s pomočjo investicij na naslednjih področjih: investicije v infrastrukturo, razvoj podjetništva in podeželja ter razvoj in specializacija turizma vsekakor doprinesemo k dvigu kakovosti življenja v subregiji Obsotelje in Kozjansko med leti 2014-2020.

Območni razvojni svet je na svoji 1. dopisni seji, dne 5. 06. 2014 sprejel dokument Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega za obdobje 2014-2020. Predhodno se je z njim seznanil in ga potrdil Območni svet (svet županov) Obsotelja in Kozjanskega.

Dokument ORP je razdeljen na tri dele, in sicer analitični, strateški in programski del.

ORP 2014-2020

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Izvedli lokalni seminar za projekt Eurocreative YOUTH

V petek, 5. 7. 2024, smo na gradu Podčetrtek izvedli zaključni dogodek v okviru...

Preberi več

5 milijonov evrov za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo...

Preberi več

Nova številka Mojega spletnega priročnika

Izšla je nova številka Mojega spletnega priročnika, v katerem lahko izveste...

Preberi več

Zaključni dogodek projekta Eurocreative youth in ogled prenove gradu Podčetrtek

                                                                              Vas...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content