Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Rokodelstvo je pomemben vidik razvoja podeželja. Izhaja iz tradicije kulturne dediščine, lokalnih materialov, razpoložljivih znanj in zagotavlja trajnostni razvoj območja. Je del bogate tradicije, ki jo v projektu želimo nadgraditi in primerno predstaviti širši javnosti. Gre za pomemben segment identitete in razpoznavnosti območij posameznih LASov, ki jo posamezni rokodelski centri že strokovno razvijajo in tržijo. S povezovanjem bomo nadgradili in implementirali izkušnje in znanje na območju vključenih LAS, obenem pa bomo omogočili rokodelcem iz drugih območij, da koristijo znanje, ki bo nastalo v projektu Roko-delci. S predstavitvami in trženjem  rokodelskih izdelkov ter predstavitvami rokodelskih znanj na celotnem vključenem območju (vključevanje rokodelcev na prireditvah) se bo povečala prepoznavnost in s tem tudi možnosti za trženje rokodelskih izdelkov.

Vsak partner pa bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta. ZKTR ob ostalih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu) načrtuje v projektu tudi nakup audio guidov (oprema in snemanje) za muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva ter umestitev VR rešitev v muzejske zbirke.

Upravičenci:

  • LAS S ciljem
  • LAS Dobro za nas
  • LAS Loškega pogorja
  • LAS Obsotelje in Kozjansko

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

  • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
  • Občina Rogatec
  • Razvojna agencija Sotla

Vrednost projekta z DDV: 136.603,65 €

Zaprošena sredstva: 99.998,11 €

Skip to content