Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Evropska komisija je sprejela akcijski načrt za spodbujanje podjetništva do leta 2020. Mlade generacije bi morale razmisliti o ustanovitvi podjetja kot o drugi možnosti pri iskanju zaposlitve. Nedvomno bi morala biti razvoj zelenega gospodarstva in “boj proti podnebnim spremembam” “os gospodarske strategije”, ki jo Evropska unija vzpostavi kot pobudo za izhod iz krize, povezane s pandemijo Covid-19. To je predlog, ki ga je predstavila nova Evropska zveza za zeleno okrevanje.
Zeleno podjetništvo in krožno gospodarstvo sta učinkovita in alternativna rešitev za reševanje brezposelnosti mladih, hkrati pa pomagata pri uresničevanju evropskih podnebnih ciljev.

Cilji:

  • Spodbujanje in vključevanje mladih brezposelnih z nizkimi kvalifikacijami na trg dela prek zelenega podjetništva in krožnega gospodarstva (ravnanje z odpadki).
  • Povečanje podjetniških priložnosti v zelenem gospodarstvu z inovativno metodologijo usposabljanja (v okviru programa EntreComp) za izboljšanje podjetniškega duha in podjetniških spretnosti brezposelnih mladih z nizkimi kvalifikacijami, ki želijo razviti lastne ideje in podjetja v sektorju zelenega gospodarstva.
  • Izvajanje usposabljanja o zelenem podjetništvu v organizacijah, ki se ukvarjajo z usposabljanjem mladih.
  • Za dosego tega cilja bodo v projektu razvite različne vsebine namenjene podjetništvu, povezane z okoljem, in razvoju podjetij, povezanih s krožnim gospodarstvom.
  • Izboljšanje strokovne usposobljenosti izobraževalcev in mladinskih delavcev z inovativno metodologijo v okviru programa EntreComp, ki upošteva posebne kompetence in spretnosti, ki jih morajo mladi razviti na področju zelenega podjetništva. To izboljšanje bo udeležencem omogočilo, da bodo bolje pripravljeni na posredovanje znanja o podjetništvu in pripravo poslovnih načrtov, povezanih z zelenim podjetništvom in krožnim gospodarstvom.
    ključna ciljna skupina projekta so brezposelni mladi z nizkimi kvalifikacijami.

Podrobnosti o projektu: več o projektu

 

Obiščite spletno stran projekta: https://youngreen.eu

Skip to content