Varstvo osebnih podatkov

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Razvojna agencija Sotla za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Politika varstva osebnih podatkov
Politika varstva osebnih podatkov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Pravice posameznika pri upravljanju osebnih podatkov

5. Vloge

Zahtevek za seznanitev z osebnimi podatki

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki, izbris, popravek, prenos ali omejitev

6. Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Skip to content