KONJENIŠTVO IN KOLESARSTVO – SKUPNA ČEZMEJNA PRILOŽNOST

Sodelovanje partnerjev na projektu RIDE&BIKE v prejšnji finančni perspektivi (OP SI HR 2007-2013), je partnersko mrežo spodbudilo k razmišljanju o nadaljnjem razvoju čezmejne destinacije, ki bi svojo konkurenčno prednost gradila na konjeniškem in kolesarskem turizmu. Projekt Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih z akronimom RIDE&BIKE II, ki ga bodo partnerji v 30 mesecih izvajali v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, v aktivnosti bolj aktivno vključuje naravno in kulturno dediščino, posebej razpršene elemente dediščine (npr. ruševine dvorcev, izven ustaljenih turističnih poti), ki so zanimivi za spoznavanje, posebej za aktivne obiskovalce in turiste (kolesarje in konjenike).

Projekt povezuje naravno in kulturno dediščino z aktivnim turizmom ter ostalo ponudbo s ponudbo dediščine. Zato je glavni cilj projekta RIDE BIKE II, razvoj specializiranih turističnih proizvodov, ki temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega aktivnega turizma.

Ključni rezultat projekta predstavlja prispevek k povečanju števila obiskovalcev na čezmejni destinaciji (za 3600 obiskovalcev), neposredni učinki projekta pa so:
1.) organizirana čezmejna ponudba z 2 čezmejnima turističnima proizvodoma, ki temeljita na pametni vključitvi registrirane naravne (NATURA 2000, druge standardizirane oblike zaščite) in kulturne dediščine (dvorci, muzeji, stara trška jedra),
2.) razvoj RIDE&BIKE standardov (10), za objekte turistične ponudbe (gostinstvo, namestitve …),
3.) dvig zavesti ključnih akterjev o pomembnosti vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene integracije v ponudbo aktivnega turizma.

Na območju Obsotelja in Kozjanskega bomo tako uredili 3 inovativna postajališča za aktivne obiskovalce območja, poskrbeli za promocijo, predstavitve na sejmih v tujini, sooblikovali standarde konjenikom in kolesarjem prijazno ponudbo, trasirali in digitalizirali nove, povezovalne konjeniške in kolesarske poti …

Čezmejni projektni pristop je v projektu potreben zaradi povezanosti specializirane turistične ponudbe, ki jo lahko ponudi destinacija. Načrtovan pristop je usmerjen v optimalno koriščenje naravnih danosti, z upoštevanjem družbeno-kulturne identitete destinacije in ustvarja pogoje za dolgoročni gospodarski razvoj. Inovativnost projekta se izraža v razvoju skupne čezmejne destinacije: oblikovan čezmejni specializiran turistični proizvod, skupni destinacijski standardi in celovita inovativna promocija.
Vrednost projekta: 875.472,55 € od tega 85 % nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Začetek projekta: 1. september 2018.
Partnerji: Zagorska razvojna agencija, Razvojna agencija Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica “Savsko-sutlanska dolina i brigi”, Razvojna agencija Kozjansko ter Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

MEDIJI O PROJEKTU:

Radijska oddaja RADIO SI, 14. 8. 2020

Prispevek RTV Slovenija – TUKAJ.

NAČRT UPRAVLJANJA DESTINACIJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO NACRT_UPRAVLJANJA_DESTINACIJE_RIDE&BIKE2 – končni dokument

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni...

Preberi več

Vabilo na seminar “SPREMEMBE DOHODNINSKE ZAKONODAJE (ZDoh-2) V LETU 2022 IN REGRES ZA LETNI DOPUST 2022”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na seminar z naslovom: »SPREMEMBE DOHODNINSKE...

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni...

Preberi več

Dnevi slovenskega lesarstva 2022 (13. in 14. april 2022)

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content