Krožno gospodarstvo predstavlja priložnost za odpravo neravnovesij na trgu dela. Partnerji v projektu smo prepričani, da bi politike krožnega gospodarstva lahko pomagale zmanjšati negativne vplive na okolje in hkrati ustvariti višjo stopnjo zaposlenosti. Z aktivnostmi projekta želimo spodbujati krožno gospodarstvo z ustvarjanjem mikro podjetij v EU, s posebnim poudarkom na dejavnostih ravnanja z odpadnimi oblačili (tekstilni sektor) in razviti koncept krožnega gospodarstva kot zaposlitvene priložnosti za odrasle z nizko delovno kvalifikacijo, ki so pogosto v položaju izključenosti iz EU trga dela. Predvidevamo, da bo 18 izbranih strokovnjakov za trajnostni razvoj po konceptih krožnega gospodarstva med partnerskimi organizacijami izmenjalo ideje in ustvarilo medsebojno razumevanje ključnih konceptov krožnega gospodarstva in trajnosti.

Ob tem v projektu predvidevamo razvoj naslednjih intelektualnih outputov: vodnik za usposabljanje o strategijah upravljanja krožnega gospodarstva za mikro podjetja, multimedijsko platformo za usposabljanje s 360-stopinjsko spletno bazo o dobrih praksah ininovativnih načinih podaljšanja življenjske dobe tekstilnih izdelkov ter tečaj e-učenja za trenerje krožnega gospodarstva.

Pilotni tečaj bomo izvedli za 60 trenerjev, vsak trener pa bo nadalje pripravil tečaj za nekvalificirane odrasle brezposelne osebe. V tečajih naj bi tako sodelovalo 180 brezposelnih, samozaposlenih in nizko kvalificiranih delavcev.

V projektu bo RA Sotla pripravila strokovne podlage za usposabljanja, vodila in koordinirala aktivnosti ter se udeležila partnerskih sestankov in predstavila primere dobrih praks drugim partnerjem v projektu.

Trajanje projekta:  september 2020 do avgust 2023.
Partnerske države: Slovenija (RA Sotla), Španija (vodilni partner), Italija, Nemčija in Grčija.

Skip to content