Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

                                                       

La juventud europea crea turismo cultural / Eurocreative youth

Cilji

Splošni cilj je spodbujati kulturni turizem kot katalizator za privabljanje prebivalstva, gospodarske dejavnosti in kakovostnih delovnih mest na podeželskih in oddaljenih območjih z visoko stopnjo odseljevanja in/ali gospodarsko in socialno depresijo. Cilj tega projekta je mladim moškim in ženskam, ki živijo na teh območjih, zagotoviti možnost usposabljanja, da pridobijo potrebna znanja, ki jim bodo omogočila izkoristiti možnosti podjetništva v kulturnem turizmu.

Dejavnosti

V okviru projekta bodo razvite naslednje dejavnosti:

  • udeležba na aktivnostih v mladinski prestolnici Tirana 2022.
  • identifikacija najboljših praks, ki mladim moškim in ženskam služijo kot zgled za ponovno oživitev podeželskega okolja.
  • usposabljanje o ustvarjalnosti za razvoj kulturnega turizma na podeželju.
  • pilotiranje platforme za sodelovanje s strani 150 mladih.
  • pet lokalnih seminarjev.
  • mednarodno srečanje v Turčiji s predstavniki lokalnih občin.

Učinek

Glavni rezultati projektov bodo:

  • priročnik za usposabljanje mladih o ustvarjalnosti za razvoj kulturnega turizma na podeželju.
  • platforma za sodelovanje in virtualno interaktivno omrežje.
  • smernice za politična priporočila za razvoj kulturnega turizma na podeželju.

Cilj je, da 150 mladih, ki bodo sodelovali pri poskusnem uvajanju platforme, pridobi spretnosti, povezane z ustvarjalnostjo in podjetništvom v kulturnem turizmu.

Med 5. in 7. decembrom je v okviru projekta “Eurocreative Youth” iz programa Erasmus Plus potekalo transnacionalno srečanje v Tirani (Albanija), ki je tudi Evropska prestolnica mladih 2022, zato smo srečanje organizirali v Tirani, gostitelji pa so bili Kongresi Rinor Kombëtar, uradni partner pri organizaciji aktivnosti Evropske prestolnice mladih 2022.

Projektni konzorcij sestavljajo: AEGARE (Španija), Razvojna agencija Sotla (Slovenija), Inbie Pl (Poljska), Kongresi Rinor Kombëtar (Albanija), Universitat Jaume I – UJI (Španija) in Kepder Kültür Eğitim ve Proje Derneği (Turčija).

Cilj projekta “Eurocreative Youth” je, da ciljna skupina mladih izboljša in poveča svoje podjetniške spretnosti na področju kulturnega turizma, s čimer bi se olajšalo njihovo vključevanje in socialna utrditev na podeželskih območjih.

Ta kontekst, v katerem živijo mladi Evropejci na podeželju, in izzivi, povezani z razvojem teh regij, niso lokalni ali nacionalni, temveč evropski.

Cilji projekta:

– Glavni cilj projekta “Eurocreative Youth” je socialna vključenost mladih, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih, da bi z usposabljanjem pridobili potrebna znanja, ki jim bodo omogočila ustvarjalno izvajanje kulturnega turizma na teh območjih.

Številni mladi, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih, imajo zato manj možnosti za usposabljanje in pridobivanje ustreznih znanj ali spretnosti, ki bi izboljšale njihovo zaposljivost.

– Splošni cilj projekta je uporabiti kulturni in ustvarjalni turizem kot katalizator za privabljanje prebivalstva, gospodarske dejavnosti in kakovostnih delovnih mest na podeželska in odročna območja z visoko stopnjo odseljevanja in/ali gospodarsko in socialno depresijo.

 

Več: Erasmus+ portal

Skip to content