Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

 

 

 

 

Razpis Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

https://evropskasredstva.si/

 Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na območju Savinjske regije zagotavljal brezplačne podporne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike.

 Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 Storitve obsegajo programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki promocije in informiranja
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • dogodki podjetniškega usposabljanja,
  • podjetniško mentoriranje in
  • ekspertno svetovanje.

Obdobje izvajanja: od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025

 Aktivnosti tega javnega razpisa za Savinjsko regijo izvajamo:

             

Skip to content