Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Operacija oz. projekt “Jem drugače, jem domače!” je projekt sodelovanje med petimi lokalnimi akcijskimi skupinami in sicer: TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko. Projekt je v osnovi namenjen promociji uporabe lokalno pridelane / predelane hrane.

Cilji operacije so bili:

 1. povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
 2. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
 3. povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
 4. dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

V okviru operacije smo izvedli:

 • dogodke v osnovnih šolah in vrtcih, preko katerih želimo nagovoriti otroke in njihove starše,
 • serijo treh modulov usposabljanja v posamičnem vključenem LAS-u za vsaj 10 ponudnikov, vključno z individualnim svetovanjem, izdelavo akcijskih načrtov zanje ipd.
 • pripravili e-katalog ponudnikov, kjer bodo lahko predstavili svojo ponudbo,
 • več dogodkov na lokalnih tržnicah, s pomočjo katerih bi želeli povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov,
 • ponudnikom ponudili možnost predstavitve na večjih dogodkih v okviru vključenih LAS, kot so npr. Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, Podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici,
  Pozdrav jeseni v Staršah, praznik kozjanskega jabolka v Podsredi …
 • splošno promocijo, s pomočjo katere smo ob ostalih dejavnostih želeli vplivati na to, da bi ljudje raje kupovali pri lokalnih ponudnikih in bi za nakup hrane manj zahajali k
  veletrgovcem.

V okviru operacije smo na podlagi identificiranih potreb območja izvajali konkretne aktivnosti s konkretnimi deležniki, zato so bili rezultati dobri pri vseh vključenih ciljnih skupinah. Izdelani moduli za izobraževanje, e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov po posameznih LAS-ih, opolnomočeni ponudniki ter ozaveščeni prebivalci bodo omogočali in zagotavljali trajnost operacije tudi po njenem zaključku.

_______________________________________________

 

Domače je res drugače!, kar dokazujejo naši lokalni ponudniki.
Več informacij o njihovi ponudbi najdete v e-katalogu, ki smo ga izdelali v okviru projekta “Jem drugače, jem domače!”.
Vabljeni k ogledu!

E-KATALOG-JEM-DRUGAČE-JEM-DOMAČE

 

Skip to content