Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Razpis: Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. 

Namen javnega razpisa:  Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Cilji javnega razpisa:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija).

Vrednost javnega razpisa: 3.000.000,00 €. Savinjska regija je upravičena do 301.700,00 €.

Kratek opis operacije: S storitvami podpornega okolja bomo prispevali h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij in premagovanju ovir na podjetniški poti.

Ključne aktivnosti projekta:

 • osnovno SPOT svetovanje: osnovno podjetniško svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij.
 • usposabljanja in dogodki: ABC podjetništva, ABC plus podjetništva, dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov), dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks.
 • podjetniško mentoriranje: presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij ter usmerjanje oz. pomoč podjetniku pri prototipiranju.

Projektni partnerji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Savinjsko-Šaleška gospodarske zbornica Velenje in Obrtno-podjetniška zbornica – Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Inkubator Savinjske regije d.o.o., SAŠA inkubator d.o.o., MPI Vrelec d.o.o..

Obdobje izvajanja: 1. 1. -31. 10. 2023

Povezava: www.eu-skladi.si

Uradne ure na sedežu SPOT, Cesta na Ostrožno 4, Celje: ob ponedeljkih, torkih in petkih med 10:00 in 14:00 uro ter ob sredah med 13:00 in 17:00 uro.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Razpis: Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

Cilji javnega razpisa:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • cilji bodo doseženi z rezultatom povečanja števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa: Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Vrednost javnega razpisa: Skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 EUR. Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 €.

Kratek opis operacije: Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti SPOT regije:

 • informiranje,
 • svetovanje,
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 • usposabljanja in delavnice,
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

Projektni partnerji SPOT svetovanje Savinjska:  

Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, Žalec

Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Savinjska cesta 2, Nazarje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Savinjsko-Šaleška gospodarske zbornica Velenje, Rudarska 6a, Velenje

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, Žalec

Obdobje izvajanje: 1. 1. 2018–31. 12. 2022

Povezava: www.eu-skladi.si

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Izvedli lokalni seminar za projekt Eurocreative YOUTH

V petek, 5. 7. 2024, smo na gradu Podčetrtek izvedli zaključni dogodek v okviru...

Preberi več

5 milijonov evrov za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo...

Preberi več

Nova številka Mojega spletnega priročnika

Izšla je nova številka Mojega spletnega priročnika, v katerem lahko izveste...

Preberi več

Zaključni dogodek projekta Eurocreative youth in ogled prenove gradu Podčetrtek

                                                                              Vas...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content