Category: SPOT

Kdo je upravičen do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka?

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki je na voljo izjava, katero je potrebno vložiti najkasneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Na FURS opozarjajo:

 • za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov je potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato je potrebno pred oddajo izjave preveriti stanje na kartici zavezanca v eDavkih.
 • za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je potrebno imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Več informacij na spletni povezavi FURS:

 https://www.gov.si/…/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temel…/

Preberi več

Pozivi za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov

Vsi podjetniki, ki ste vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov oddali pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) imate 8 dni časa, da vlogo dopolnite. Na dopolnitev boste pozvani s strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod).

Omenjeni novi zakon (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020, prinaša nekoliko drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo (poslovni razlogi). To pomeni, da bodo na Zavodu upoštevali že prejete vloge po starejšem zakonu (ZIUPPP), vendar jih je treba dopolniti v skladu z novimi zakonskimi določili.

Po 29. členu novega zakona (ZIUZEOP) je vsaka od prejetih vlog nepopolna, zato je potrebno vlogo dopolniti. Poziv vam bodo s strani Zavoda poslali na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v oddani vlogi.

Dopolnitev vloge, za katero boste imeli na voljo 8 dni od prejema poziva, bo vključevala:

 1. označitev, da se strinjate z novo izjavo, ki vsebuje določila novega zakona;
 2. predložitev skeniranih odredb o začasnem čakanju zaposlenih na delo (izključno v obliki pdf, razen če ste jih že predložili po elektronski pošti);
 3. pregled in ureditev seznama zaposlenih na čakanju, kot je navedeno v pozivu za dopolnitev vloge.

 

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Kaj gospodarstvu prinaša »mega korona zakon?”

VABILO

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

Kaj gospodarstvu prinaša »mega korona zakon«?,

 ki bo v petek, 24. aprila 2020, ob 10. uri.

11. aprila 2020 je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Vsi ukrepi, ki jih zajema sprejeti zakon, veljajo že od 13. marca 2020, ko je bila razglašena epidemija in do predvidoma 31. maja 2020 oziroma po potrebi še mesec dlje.

Udeleženci spletnega seminarja se boste seznanili, kako pravilno in pravočasno koristiti finančne ugodnosti iz sprejetega t. i. »mega korona zakon« (ZIUZEOP).

Vsebina spletnega seminarja:

 • Katere davčne obveznosti je potrebno plačati in kdaj?
 • Kako pravilno napotiti delavce na čakanje in kako in za koliko časa jih začasno vključiti v delovni proces, če se pokaže potreba po tem?
 • Kakšna je razlika med čakanjem na delo in odsotnostjo zaradi višje sile?
 • Kako je z delavci, ki delajo oz. ali se mesečni krizni dodatek in izplačilo poslovne uspešnosti konec leta izključujeta?
 • Od kdaj sploh različni ukrepi po mega zakonu veljajo?
 • Do kdaj imamo čas uveljavljati ukrepe in kdaj in katere vloge moramo vložiti?

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska.

Izvajalec: Deloitte Slovenija – Bara Gradišar, Andreja Škofič Klanjšček in Uroš Rožič. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj.

 

Potek spletnega seminarja

Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 11.30.

Število mest je omejeno.

Za udeležbo na spletnem seminarju morate posredovati svoj e-mail naslov, s katerim boste vstopali v program za sodelovanje v spletnem seminarju. Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov ob potrjeni prijavi oziroma pred izvedbo spletnega seminarja.

Predlagamo, da nam že ob prijavi pošljete vaša morebitna vprašanja, saj bomo tako lahko zagotovili sprotne odgovore predavateljev spletnega seminarja.

Na spletni seminar se je potrebno prijaviti s prijavnico (priloga), ki jo izpolnjeno pošljite na elektronski naslov: rasotla.spot@siol.net.  Prijave zbiramo do  srede, 22. 4. 2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Prijavnica: Prijavnica na spletni seminar Kaj gospodarstvu prinaša ….

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Podjetja lahko začnejo oddajati vloge za pomoč

Z 11.04.2020 je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo se upravičencem odpira možnost oddajanja vlog za uveljavljanje pomoči. Vloge je mogoče oddati po elektronski poti.

Podjetjem, ki zaradi epidemije nimajo dovolj dela in so svoje zaposlene napotili na čakanje, bo država poravnala nadomestila plač za te zaposlene in tudi vse prispevke za socialno zavarovanje. Ukrep velja tudi za zaposlene, ki v tem času ne prihajajo na delo zaradi višje sile. Ta ukrep velja že od 13. marca, vloge pa sprejemajo na  Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZZ) preko svojega portala za delodajalce.
Podjetje mora vlogo vložiti v osmih dneh od napotitve zaposlenih na čakanje. V koliko so zaposlene poslali na čakanje že pred uveljavitvijo zakona, pa morajo to storiti v osmih dneh od uveljavitve zakona, torej do 18. aprila. ZRSZZ bo nadomestila izplačeval mesečno v sorazmernem deležu.

Upravičenci do tega ukrepa so vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabnikov z več kot 70 % deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja. Pogoj je, da so njihovi prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 % manjši kot v enakem obdobju lani, v letošnjem drugem polletju pa ne več kot za 50 % višji kot v enakem obdobju lani. Če niso poslovali v vsem letu 2019, veljajo drugačni pogoji.

Nekatera podjetja so svoje zaposlene poslala na čakanje že po zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca.  Na ZRSZZ tem podjetjem svetujejo, naj novih vlog ne vlagajo, ker bodo pa njihove že oddane vloge obravnavali zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo , ki je za delodajalce ugodnejši.

Za tiste zaposlene, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo, bo država v aprilu in maju plačala prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalci jim morajo izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200,00 €, ki je oproščen vseh davkov in prispevkov. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Pogoj je, da delavčeva zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače (3 x 940,58 €). Tudi ta ukrep velja od 13. marca. Tem delodajalcem za oprostitev plačila prispevkov ni treba oddati nobene vloge.

Samozaposleni bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov in bodo lahko od 14. aprila dalje vlagali izjave o vsaj 25 % zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50 % zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.
Zakon določa višino temeljnega dohodka, 350 € za marec ter po 700 € za april in maj, in sicer za tiste, ki so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca do uveljavitve zakona. Pomembno je, da niso davčni dolžniki. Izjavo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo morajo oddati prek informacijskega sistema Finančne uprave RS eDavki, bodisi preko računalnika ali mobilne aplikacije.

Do pomoči so upravičeni tudi tisti, katerih samozaposlitev je njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. Mesečni temeljni dohodek bo izplačevala finančna uprava, in sicer je prvo izplačilo predvideno 25. aprila, za tiste, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila. Skrajni rok za vložitev izjave je sicer 31. maj.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Ponovno odprtje dveh vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad, je ponovno odprl dva vavčerja, in sicer:

–          Vavčer za digitalni marketing in
–          Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja iz vzhodne kohezijske regije.

Pri vavčerju za pripravo digitalne strategije je postavljen nov pogoj, in sicer se lahko na razpis prijavijo podjetja z najmanj 5 zaposlenimi.

 

 

Preberi več

Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju

Na spletni strani FURS so objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa.

S klikom na spodnjo povezavo boste prišli do dokumenta (dokument se posodablja):

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/novica/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa_9979/ 

Preberi več

Povabilo Rapid Reaction Technology Office za sodelovanje podjetij z novimi tehnologijami

Vabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki razvijajo nove napredne tehnologije, podjetja z visoko inovativnimi tehnologijami, ki imajo možnost da zagotovijo nove, revolucionarne zmogljivosti, ki bi pomenile prednost pred nasprotniki in zapolnitve vrzeli v potrebah kritičnih misij do leta 2028.

Področja, ki jih zanimajo: AI, machine learing, avtonomne rešitve, biotehnologija, kibernetske tehnologije, usmerjena energija, v celoti povezana komanda, komunikacije in kontrola, hipersonika, mikroelektronika, kvantumske tehnologije, vesolje, 5G…
Več informacij je zapisano v depeši (VWA200354) in na povezavi:
https://beta.sam.gov/opp/105b78efe5624282890cb88d8f2e66ae/view?keywords=dtep&sort=relevance&index=&is_active=true&page=1

Rok za prijavo podjetij: 30.4.2020 do 17.00 EDT
Prijava na naslov: osd.pentagon.ousd-atl.mbx.rrto-innovation@mail.mil

Preberi več

Furs: Obveznosti plačila akontacije je treba poravnati do četrtka

Med velikonočnimi prazniki plačilni promet vsako leto miruje. Zato je Finančna uprava RS (FURS) znova opozorila, da se obveznosti, ki zapadejo v petek, 10. aprila, ne prenesejo na naslednji delovni dan. Te bodo pravočasno poravnane le, če bodo plačane v četrtek, 9. aprila.

To je letos pomembno v luči pridobitve izredne pomoči zaradi koronavirusa.

Več: https://www.fu.gov.si/

Preberi več

Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na svoji spletni strani objavil kako lahko delodajalci na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvu uveljavljajo odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov in odsotnost z dela zdrave osebe.

ODSOTNOST Z DELA ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

 1. Nadomestilo v breme ZZZS od prvega dne začasne nezmožnosti za delo (56. člen ZIUZEOP) zaradi bolezni ali poškodbeNa podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo(v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) ima zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila plačeod 1. dne začasne zadržanosti od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Pravica do nadomestila plače v breme ZZZS pripada zavarovancem od uveljavitve ZIUZEOP (11. 4. 2020) do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela, oziroma najdlje do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, a ne več kot do 31. maja 2020.Gre za nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen), ki ga je do uveljavitve ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati delodajalec ali samostojni zavezanec v svoje breme. Nadomestilo plače izplača delodajalec, ki dobi izplačano nadomestilo povrnjeno od ZZZS najkasneje v 60. dneh po predložitvi zahteve za povračilo. V primeru samostojnih zavezancev (npr. kmetje, samostojni podjetniki) nadomestilo plače izplača ZZZS najkasneje v 30. dneh po predložitvi zahteve za izplačilo nadomestila. Zahtevo je potrebno vložiti v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje do 30. septembra 2020.

  Za osebo v delovnem razmerju za prvih 30 delovnih dni višino nadomestilo plače določa Zakon o delovnih razmerjih, za samostojnega zavezanca pa se nadomestilo od prvega dne dalje obračuna skladno z ZZVZZ. Od 31. delovnega dne dalje se nadomestilo plače tako za osebo v delovnem razmerju kot za samostojnega zavezanca obračuna skladno z ZZVZZ.

  2. Izolacija kot razlog začasne nezmožnosti za delo

  V kolikor je zavarovanec začasno zadržan od dela v breme ZZZS zaradi razloga »08 – Izolacija« (velja od 01.04.2020 dalje), v primerih, če so pri njem prisotni:
  – znaki bolezni za COVID-19 + pozitiven bris;
  – znaki bolezni za COVID-19 + bris ni bil opravljen + prisotnost COVID-19 v družini;
  – znaki bolezni za COVID-19 + bris ni bil opravljen + prisotnost COVID-19 v skupnosti (npr. na delovnem mestu) + velika verjetnost prenosa.

Izbrani osebni zdravnik lahko kot razlog začasne zadržanosti od dela opredelil izolacijo (razlog 08 – izolacija) ne le pri osebah, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom oziroma so zboleli za COVID-19, temveč tudi pri (obolelih) osebah, ki:

 • imajo respiratorno obolenje pa niso bili testirani in
 • če izbrani osebni zdravnik hkrati ugotovi, da je bil posameznik v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19 (npr. družinski član, ipd.). V slednjem primeru epidemiološka stroka predlaga zavarovancu odreditev ukrepa izolacije v trajanju 14 dni (ki se bo po tem času končal oziroma v primeru razvoja bolezni in potrjenega virusa nadaljeval do ozdravitve).

V primeru izolacije je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 90% od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

3. Poškodba pri delu – okužba na delovnem mestu

V kolikor pride do okužbe z novim koronavirusom COVID-19 na delovnem mestu (npr. okužba zdravstvenega delavca, ki je opravljal svoje delo na oddelku, kjer se zdravijo pacienti s COVID-19, ali policista, ki je opravljal svoje delo na mejni kontroli in se je tam okužil), in nato zavarovanec zboli za COVID-19, je razlog začasne nezmožnosti za delo »04 – Poškodba pri delu«. V tem primeru gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se, skladno s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu. V tem primeru je potrebna tudi ustrezna prijava poškodbe pri delu s strani delodajalca (npr. pisna izjava delodajalca, obrazec ER-8). Zdravnik opredeli kot razlog začasne nezmožnosti za delo »04 – Poškodba pri delu”, zavarovanec pa je upravičen do nadomestila v višini 100% od osnove, pri čemer tudi nadomestilo za prvih 30 delovnih dni zavarovancu izplača delodajalec v breme ZZZS oz. proračuna RS.

4. Nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe v času čakanja na delo ali odsotnosti zaradi višje sile (27. člen ZIUZEOP)

V kolikor je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo nezmožen za delo ali to postane med trajanjem začasnega čakanja na delo ali v času odsotnosti zaradi višje sile, pridobi pravico do začasne zadržanosti za delo na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju (posledično prejme tudi nadomestila plače). V tem času pa se nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca (zaradi čakanja na delo ali višje sile) ne izplačuje, saj delavec prejema nadomestilo v breme ZZZS. Če je delavec na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju začasno zadržan od dela s skrajšanim delovnim časom, se mu nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca (zaradi čakanja na delo ali višje sile), izplačuje v sorazmernem delu (glede na preostali delovni čas, ko ni v bolniškem staležu).

Gre za začasni ukrep, po katerem je v času trajanja ukrepov po ZIUZEOP začasna zadržanost od dela s pravico do nadomestila plače v breme ZZZS primarni razlog odsotnosti (če je zavarovanec hkrati razporejen na čakanje na delo oziroma odsoten z dela zaradi višje sile).

ODSOTNOST Z DELA ZDRAVE OSEBE

Osebe, katere nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme ZZZS pa so:

 • zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov »nezdravstvene« narave (npr. varstvo otrok, nedelovanje javnega prevoza),
 • zdrave osebe v primeru karantene, ki jo z odločbo odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi,
 • osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez znakov bolezni za COVID-19.

V kolikor, posamezen zavarovanec sodi v t.i. rizično skupino zaradi raznih kroničnih bolezni (npr. srčno žilne bolezni, sladkorna bolezen, visok pritisk, ipd.), ni podlage za odreditev bolniškega staleža samo zaradi dejstva, da ima navedene bolezni, in bi bil v primeru okužbe lahko rezultat zdravljenja slabši. Posamezni družinski zdravniki izdajajo tem osebam različna potrdila, ki pa ne nadomeščajo bolniškega lista in se lahko uporabijo za urejanje razmerij med delavcem in delodajalcem.

Zdrava oseba morebitno odsotnost z dela ureja v dogovoru z delodajalcem, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in interventnimi zakoni, ki veljajo za čas epidemije COVID-19.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Likvidnostni kredit – SID BANKA Covid19

NAMEN IN CILJ RAZPISA

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

UPRAVIČENCI

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja.

 • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).

KREDITNA SREDSTVA SE LAHKO NAMENIJO ZA KRITJE

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

POGOJI KREDITA

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke.
 • Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev

VEČ INFORMACIJ

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19 

Preberi več
Skip to content