Kako do sofinanciranja naložb za vaše podjetje?

V petek, 8. 3. 2019 ob 10.00 uri bo v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah potekala predstavitev možnosti financiranja in finančnih spodbud z naslovom “Kako do sofinanciranja naložb za vaše podjetje?”. Dobili boste konkretne odgovore na konkretna na vprašanja KDAJ, KJE ter KAKO lahko izkoristite POVRATNA in NEPOVRATNA SREDSTVA, ki čakajo na mala in srednja podjetja ter kmete.

Po predstavitvi v kateri bodo izpostavljene konkretne in uporabne informacije, bodo na vaša vprašanja odgovarjali predstavniki šestih institucij: predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Karin Žvokelj, vodja Službe za razvojna sredstva SPIRIT Slovenija, Rok Havliček, vodja Sektorja za finančne spodbude Slovenski podjetniški sklad, direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič, predsednik uprave SID Banke, mag. Sibil Svilan, direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak ter direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica, Velislav Žvipelj.

Na dogodku bodo predstavljene tudi tri podporne institucije iz lokalnega okolja. To so Razvojna agencija Sotla, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec in OOZ Šmarje pri Jelšah.

V spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah bodo nato pripravljene INFO TOČKE, kjer bodo lahko udeleženci dobili tudi odgovore na bolj konkretna vprašanja.

Dodatne podrobnosti o dogodku dobite TUKAJ (klik!)

Preberi več

Vavčerji – nov produkt Slovenskega podjetniškega sklada za podjetnike

Slovenski podjetniški sklad je v letošnjem letu  uvedel nov produkt za mikro, mala in srednja velika podjetja (v nadaljevanju MSP) t.i. vavčerji. Osnovni namen vavčerjev je dodeljevanje finančnih spodbud manjših vrednosti, ki bo MSP omogočal lažji dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s katerimi podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

V mesecu januarju sta bila objavljene že dva javna poziva za vavčerja, in sicer:

V petek 22. februarja 2019 pa so bili objavljeni še štirje novi, in sicer:

 Vsem javnim pozivom za vavčerje je skupno:

 • maksimalna stopnja sofinanciranja je do 60 %,
 • za različne vsebine vavčerjev lahko upravičenec letno pridobi največ 30.000 € izplačil,
 • upravičenec ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje,
 • obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023,
 • javni pozivi so odprti do porabe sredstev oz. do 31.03.2023,
 • upravičenec lahko uveljavlja povračilo tistih stroškov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo,
 • javni pozivi se izvajajo v okviru sheme de minimis,
 • DDV ni upravičen strošek,
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj ravnati gospodarstvo in storitev pridobiti po tržni ceni. Tako mora prijavitelj k vlogi priložiti tri tržno primerljive ponudbe zunanjih izvajalcev (razen če posamezni javni poziv določa drugače).

V nadaljevanju podajamo kratke predstavitve javnih pozivov za vavčerje.

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi aktivnostmi do registracije intelektualne lastnine,
 • stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu,
 • stroški prevoda prijave , ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 1.000 €, maksimalna višina subvencije:

 • 5.000,00 € – brez vključenega popolnega preizkusa,
 • 9.999,99 € – z vključenimi popolnim preizkusom.

 Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Upravičeni stroški so sledeči stroški:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
 • stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 9.999,99 €.

Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Upravičeni stroški po javnem pozivu so stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini). Postavite in opremljanje dela skupinskega razstavnega prostora zajema:

 • oblikovanje in postavitev konstrukcije sejemske stojnice,
 • prevoz eksponatov.

Upravičeni stroški so samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (le to se prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 3.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Upravičeni stroški so stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, katere organizirajo GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja, in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca,
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom;
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka.

Stroški se lahko uveljavljajo samo za eno osebo s strani MSP.

Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Upravičeni stroški so stroški do dveh udeležencev s strani MSP, in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe na mednarodnih forumih (stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanja, …)
 • stroški prevoza in nočitev.

Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum ali konferenca s področja dejavnosti, s katero se prijavitelj ukvarja.

Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Upravičeni stroški po javnem razpisu so stroški zunanjih izvajalcev, ki prijavitelju pripravljajo tržno raziskavo.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

 

Vir:

 • Slovenski podjetniški sklad (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi)

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Preberi več

Vabilo k udeležbi na dogodku 3daysofdesign in razstavi slovenskih izdelkov, 23.-25. maj 2019, Kopenhagen, Danska

Z namenom promocije in večje prepoznavnosti slovenskega oblikovanja in slovenskih proizvajalcev z visoko estetsko dovršenimi, ekskluzivnimi in visoko kvalitetnimi proizvodi na danskem trgu SPIRIT Slovenija, javna agencija in Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu pripravljamo od 23. do 25. maja 2019 v Kopenhagnu udeležbo slovenskih podjetij na 3daysofdesign, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem. Gre za visoko kvalitetno razstavo izdelkov s področja vrhunskega oblikovanja, ki poteka že šestič zapored.

Primarno je dogodek namenjen za obiskovalce kot so arhitekti, oblikovalci, novinarji, blogerji, distributerji, agenti in kupci. Posebnost 3daysofdesign dogodka je, da poteka na različnih razstavnih lokacijah v Kopenhagnu, razstave pa odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in kvaliteta izdelkov, predvsem kar zadeva navdihujoče koncepte življenjskega sloga, razsvetljave, pohištva in notranje opreme.

Na dogodku sodelujejo tudi veleposlaništva različnih držav, ki v času dogodka odprejo del svojih veleposlaništev in jih za obiskovalce 3daysofdesign preuredijo v razstavo dizajna posamezne države. Lani so na dogodku sodelovala veleposlaništva Švedske, Finske, Italije, Švice, Islandije, Francije, Portugalske in Španije.

Slovenska razstava v okviru dogodka 3daysofdesing bo potekala od 23. do 25. maja 2019 v Sunday-S Gallery, ki bo v ta namen posebej preurejena za predstavitev slovenskega oblikovanja in izdelkov. Galerija se nahaja v visokem pritličju iste zgradbe kot Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu na Amaliegade 6, v samem središču mesta le nekaj korakov stran od znamenite palače Amalienborg, ki pripada danski kraljevi družini. V neposredni bližini se nahajajo tudi rezidenca italijanskega veleposlanika ter švedsko in finsko veleposlaništvo, ki bodo letos ponovno sodelovali v okviru 3daysofdesign.

Slovensko razstavo bosta v času dogodka obiskali tudi delegaciji arhitektov in mednarodnih novinarjev. Dogodek je hkrati prodajno usmerjen, zato se pričakuje, da podjetja ali posamezniki (samostojni podjetniki), ki se predstavljajo s svojimi izdelki na 3daysofdesign, tudi aktivno sodelujejo v okviru spremljajočih dogodkov, kjer imajo možnost spoznati potencialne nove naročnike in/ali zagotoviti večjo prepoznavnost svojih izdelkov.

Dogodek bo izpeljan v več fazah, in sicer bodo v prvi fazi na SPIRIT Slovenija zbrali interes (prijave) vseh slovenskih podjetij in posameznikov (samostojnih podjetnikov), ki jih zanima udeležba na dogodku 3daysofdesign in predstavitev svojih izdelkov na slovenski razstavi, in pripravili listo slovenskih proizvajalcev in njihovih izdelkov s področja oblikovanja. V nadaljevanju bosta organizator dogodka in kurator slovenske razstave pregledala listo in pripravila izbor slovenskih podjetij in izdelkov, ki se bodo predstavila na dogodku oblikovanja 3daysofdesign in slovenski razstavi. O izboru vas bodo ustrezno obvestili. V zaključni fazi bo v okviru dogodka 3daysofdesign organizirana slovenska razstava in nekateri spremljajoči dogodki.

Za visoko kvalitetno razstavo v okviru 3daysofdesign, so potencialno zanimivi slovenski izdelki, ki jih odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in kvaliteta in ki se nanašajo predvsem na področje razsvetljave, pohištva in notranje opreme in navdihujoče koncepte življenjskega slog. Slednje se bodo tudi upoštevalo pri izboru slovenskih podjetij in izdelkov s strani organizatorja dogodka in kuratorja razstave.

Vabljena vsa zainteresirana slovenska podjetja, ki proizvajate zgoraj navedene proizvode, da posredujete svojo prijavo najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2019, tako da natančno izpolnite elektronsko prijavnico v angleškem jeziku. V elektronski prijavnici natančno navedite in opišite svoje izdelke, ki jih želite predstaviti in vključiti v slovensko razstavo v okviru dogodka 3daysofdesign in tudi mednarodne nagrade, ki jih je pridobil posamezni izdelek na določenih sejmih/ natečajih ipd.. V rubriki “Upload company images” priložite tudi fotografije izdelkov (1 fotografija za 1 izdelek).

SPIRIT Slovenija in Veleposlaništvo RS na Danskem krijeta stroške 4-dnevnega najema galerije, prijavnino veleposlaništva za sodelovanje na dogodku, danskega kuratorja razstave, ki bo razstavo primerno oblikoval zahtevam nordijskega trga in razvoj koncepta razstave, materiale za postavitev razstave s prilagoditvami, pogostitev tekom dogodka, organizirana obiska danskih novinarjev in arhitektov.

Stroške prevoza izdelkov, ki se bodo predstavljali v okviru razstave in prevoza drugega materiala v Kopenhagen (organiziran bo skupni prevoz), stroške lastnega prevoza in hotelske namestitve krijejo udeleženci (podjetja) sami.

Vsako sodelujoče podjetje prav tako samo v celoti krije stroške kotizacije, ki je prijavnina danskemu organizatorju za sodelovanje na dogodku 3daysofdesign. Višina kotizacije je odvisna od velikosti in letnega prihodka podjetja, in sicer:

 • kategorija: 7.500,00 DKK  (cca. 1.000,00 EUR), če število zaposlenih v podjetju ne presega 10, letni prihodki podjetja pa ne presegajo 1.000.000,00 EUR,
 • kategorija: 15.000,00 DKK (cca. 2.000,00 EUR), če število zaposlenih v podjetju ne presega 100, letni prihodki podjetja ne presegajo 40.000.000,00 EUR,
 • kategorija 37.500,00 DKK (cca. 5.000,00 EUR), če število zaposlenih v podjetju presega 100, letni prihodki podjetja so višji od 40.000.000, EUR.

Prijava posameznega slovenskega podjetja za udeležbo na razstavi 3daysofdesign se smatra za dokončno šele ob plačilu računa za kotizacijo s strani podjetja. Organizatorji (3daysofdesign, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft) bodo izbranim podjetjem posredovali račun za plačilo kotizacije po obvestilu o izboru. Plačilo kotizacije je potrebno poravnati neposredno danskemu organizatorju v zakonsko določenem roku, ki bo naveden na računu organizatorja. V kolikor računa za plačilo kotizacije ne boste poravnali v skladu s plačilnim rokom, bodo tako smatrali, da se odpovedujete udeležbi na dogodku.

Dodatne informacije:

Nina Krtelj, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, tel. 00 45 33 73 01 22, e-mail: nina.krtelj@gov.si.
Mojca Bec Inkret, SPIRIT Slovenija, tel. 01 53 09 811, e-mail: mojca.becinkret@spiritslovenia.si.

Priloge:

E-prijavnica. 
Spletna stran dogodka.

Video predstavitev 3daysofdesign.

Predstavitev koncepta dogodka.

Preberi več

Vabilo na brezplačno delavnico “Davčni obračun”

VABILO

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico

DAVČNI OBRAČUN

ki bo v torek, 5. februarja 2019 ob 10. uri,

v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Na delavnici boste dobili napotke in priporočila za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, seznanjeni pa boste tudi z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2019.

Vsebina:

 1. ZGD-1 in SRS: sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS, poročanje AJPES, objava letnih poročil, spremembe SRS;
 2. Davčni obračun: davčna osnova, davčno priznani/nepriznani prihodki, davčno priznani/nepriznani odhodki, rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb, amortizacija, plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, poslovanje s povezanimi osebami, davčne olajšave, posebnosti pri normirancih;
 3. Davčne spremembe.

Izvajalka: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajala bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do petka 1.02.2019.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Preberi več

Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE.

MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

 • zaščita intelektualne lastnine,
 • certifikati kakovosti in poslovna odličnost,
 • internacionalizacija,
 • prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij,
 • digitalizacija in omogočitvene tehnologije,
 • krožno/zeleno gospodarstvo,
 • prototipiranje.

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

 

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.

MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

 

Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji

SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:

 • tržne raziskave,
 • udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
 • srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
 • aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/ konferencah/kongresih,
 • skupinski sejemski nastopi.

Objava javnih pozivov

SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.

Načrtovan E-VAVČER kot način prijave v prihodnje

SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki vam bodo omogočili celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

Preberi več

Vabilo na seminar “Italijanski trg – izzivi in priložnosti“ in predstavitev dogodka Forum Agenti Regionali (sestanki z italijanskimi agenti), Ljubljana, 12. februar 2019

 

Vabimo vas, da se udeležite seminarja »Italijanski trg  – izzivi in priložnosti «, ki bo v torek 12. februarja 2019 ob 9.00 uri  v Austria Trend Hotelu v Ljubljani (dvorana Andromeda).

V prvem delu seminarja boste izvedeli kako se pripraviti na vstop na tuje trge ter se seznanili z značilnostmi italijanskega 60 milijonskega trga ter z načini vstopa na ta trg. Predavala bo gospa Mateja Milost, podjetnica in predavateljica na univerzi v Novi Gorici, ki že 23 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij ter uradna  zastopnica FORUM AGENTI v Sloveniji. V drugem delu bodo predstavniki Slovenskega deželnega združenja –Servis predstavili administrativne in davčne značilnosti v Italiji ter spregovorili zahtevah pri varnosti pri delu ter mobilnosti delovne sile. V okviru seminarja bomo predstavili tudi dogodek FORUM AGENTI REGIONALI (sestanki z italijanskimi agenti), ki bo potekal 19. aprila v Trevisu v Italiji.

PROGRAM
8:30 – 9:00 Registracija
9:00 – 9:05 Uvodni pozdrav, ga. Irena Meterc, vodja Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija
9:05 – 10:30 Italijanski trg kot poslovna priložnost – kako se ustrezno pripravimo za vstop na tuje trge, ga. Mateja Milost, podjetnica in predavateljica na univerzi v Novi Gorici, ter uradna  zastopnica FORUM AGENTI v Sloveniji
10:30 – 11:45 Odmor za kavo
11:45 – 12:15 Profil in vloga trgovskih agentov na italijanskem trgu – značilnosti prodaje preko agentov, ga. Mateja Milost

Predstavitev dogodka FORUM AGENTI Regionali, ga. Mateja Milost

12.15 – 13:00 Odmor za kosilo
13:00 – 14:30 Predstavitev podpornega sistema SDGZ – Servis, g. Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja
Administrativne in davčne zahteve v Italiji, g. Ivan Perčič, direktor SDGZ – Servis
Varnost pri delu in mobilnost delovne sile, g. Boštjan Starc, SDGZ Servis
14:30 – 14:45 Razprava – vprašanja in odgovori

Udeležba na poslovnem seminarju je za udeležence brezplačna. Vašo udeležbo lahko potrdite preko elektronske prijavnice do 10. februarja 2019.

Kontakt za dodatne informacije:
Tina Lukan, SPIRIT Slovenija, tel: 01 5309 826, e-pošta: tina.lukan@spiritslovenia.si

elektronska prijavnica

Preberi več

Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podjetnike

 1.  Slovenski podjetniški sklad tudi letos ponuja mikrokredite za MSP pod ugodnimi pogoji

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 84/2018 objavil javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov brez stroškov odobritve.

Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro in mala podjetjaorganizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Skupno razpisanih sredstev je 12 mio EUR.  Podjetje lahko pridobi mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR in jim omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, kot so:

 • nižja obrestna mera,
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • minimalno zavarovanje kredita je 5 menic podjetja.

Upravičeni stroški so naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Rok za predložitev prijave na razpis je 17.01.2019, 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, ter na prijavne roke 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8. 2019 in nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

 

 1. Finančne spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS 81/2018,  objavilo javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP (v nadaljevanju: MSP) ,
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa soustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba  energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.554.701,04 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

 • leto 2019: 2.752.543,87 EUR
 • leto 2020: 2.802.157,17 EUR

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Financirane operacije oz. upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju.

Intenzivnost pomoči za podjetja v vzhodni kohezijski regiji je do 35 % za srednje velika podjetja in do 45 % za mikro in mala podjetja.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je 20. 2. 2019.

 

Vir:

 • Slovenski podjetniški slad

(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=72)

 

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Preberi več

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je dne 14.12.2018 v Uradnem listu  št. 81/2018 objavilo javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji razpisa so:

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Predmet razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Ciljne skupine/prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.554.701,04 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

 • leto 2019: 2.752.543,87 EUR
 • leto 2020: 2.802.157,17 EUR

Posamezno podjetje ali povezana podjetja lahko na javnem razpisu kandidirajo največ v okviru ene vloge.

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje 2019 do 2020.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju, ki je prejel regionalno državno pomoč in morajo ostati povezana z operacijo, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta po zaključku operacije.

Osnovna sredstva se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije. Prijavitelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje ministrstva.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh(at)gov.si.

Preberi več

˝Dan podjetništva˝ v Rogaški Slatini

Razvojna agencija Sotla  je, v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska, v četrtek, 6. decembra 2018, organizirala dogodek ˝Dan podjetništva˝, ki se je odvijal v novih prostorih Poslovnega centra Vrelec v Rogaški Slatini.

Z dogodkom, za katerega je bilo veliko zanimanje, smo želeli podjetnikom, obrtnikom in drugim, ki razmišljajo o podjetništvu na območju Obsotelja in Kozjanskega, predstaviti finančne spodbude in možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so načrtovane v letu 2019.

Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, je predstavila Slovensko poslovno točko – SPOT svetovanje Savinjska, v okviru katere se izvajajo celovite podporne storitve za razvoj podjetništva namenjene potencialnim podjetnikom ter MSP.

V uvodu sta prisotne nagovorila mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina in Marko Drofenik direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Rogaška Slatina se vseskozi trudi spodbujati podjetništvo in zagotavljati osnovne pogoje za razvoj podjetništva. V ta namen so že leta 2009 vzpostavili Mrežni podjetniški inkubator Vrelec. V letošnjem letu pa so zgradili nov objekt Poslovni center Vrelec, ki bo  v podporo novim podjetjem.

V nadaljevanju navajamo spodbude, možnosti sofinanciranja in podporne storitve za MSP v prihodnjem letu:

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje okrog 125 mio € nepovratnih finančnih sredstev za področja podjetništva, tehnologije, internacionalizacije, lesa, turizma in regionalnega razvoja;
 • Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo tudi v prihodnje nudila podjetjem pomoč pri vstopu na nova tržišča ter jih seznanjala z vso potrebno dokumentacijo, ki jo pri tem potrebujejo. Poleg tega bodo podjetjem še vedno omogočali udeležbo na raznih sejmih, B2B srečanjih, srečanja z raznimi delegacijami ipd.;
 • Slovenski regionalni razvojni sklad bo razpisal ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij, razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev, ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa;
 • Slovenski podjetniški sklad bo nadaljeval s finančnim spodbudami za MSP, in sicer z zagonskimi spodbudami, semenskim kapitalom, tveganim kapitalom, mikrokrediti, garancijami in posebnimi spodbudami za lesarstvo;
 • Spodbude EKO sklada za podjetja pa se nanašajo predvsem na kredite za okoljske naložbe pravnih oseb, nepovratna sredstva za nakup električnih vozil, za izvedbo energetskega pregleda, za skupne naložbe večje energijske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah in za ukrepe URE v podjetjih.

V drugem delu pa so bile predstavljene še obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezane na izvedbo del na gradbenih objektih, ki so stopile v veljavo junija letos.

Preberi več

Zaključna konferenca in okrogla miza projekta  »Jem drugače, jem domače!«

V sredo 5. decembra 2018 sta v Kulturnem domu v Kamnici potekali zaključna konferenca in  okrogla miza projekta  »Jem drugače, jem domače!«.

Projekt Jem drugače, jem domače! je projekt sodelovanja med petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, kjer edino LAS Obsotelje in Kozjansko prihaja iz Savinjske regije, medtem ko ostali štirje partnerji (LAS-i) prihajajo iz regije Podravje.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da smo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k večji ozaveščenosti lokalnega okolja, posledično k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije.

Če morda izpostavimo ključne aktivnosti LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah (aktivne delavnice, kjer smo skupaj z otroci spoznali pomen lokalnega porekla in praktično uporabili lokalne surovine za pripravo zdravih obrokov, hkrati pa govorili tudi o zavržkih hrane in priložnostih ponovne uporabe),
 • Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks (vzpostavili smo »izmenjavo« ponudnikov med LAS-i in tako omogočili njihovo promocijo izven domačega okolja, prav tako pa smo na 2 ogledih primerov dobrih praks spoznali posameznike, ki so uspeli vzpostaviti dober model trženja lokalnih produktov),
 • Izdelan e-kataloga ponudnikov (uporaben za javne zavode in druge organizacije, ki želijo kupovati lokalno, prav tako pa dobrodošel za širšo potrošniško javnost, saj zbira ponudbo lokalnih produktov projektnega območja na enem mestu).

Posebej zanimiva in pomembna pa se nam zdi aktivnost izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja. Tukaj smo na osnovi javnega poziva izbrali 10 ponudnikov na območju LAS, ki smo jim z individualnim pristopom pomagali pri oblikovanju vizualne podobe ponudnika, skupaj pregledali možnosti trženja/prodaje in promocije ter sooblikovali zgodbo, saj ponudniki znajo dobro pridelati, predelati produkte, a današnji čas od njih zahteva, da se s svojo zgodbo ločijo od drugih ponudnikov in najdejo svoje mesto na trgu in pri potrošnikih.

Izjava o projektu: LAS Obsotelje in Kozjansko – Anita Čebular, članica projektne skupine

»Odzivi otrok iz izvedenih delavnic v vrtcih in na osnovnih šolah (10 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko) so pokazatelj, da so pogovori o pomenu lokalno pridelane hrane in zavržkih hrane ne samo dobrodošli, ampak v današnjem času tudi nujno potrebni. Veseli smo, da smo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 10 ponudnikom s pomočjo javnega poziva omogočili, da so skozi individualna svetovanja razvili svojo zgodbo/interpretacijo, izdelali CGP in pridobili napotke na področju trženja njihovih produktov.

Izvajalci projekta se zavedamo, da je dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva tek na dolge proge, ki ga lahko dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem.«

V nadaljevanju povzemamo ključne teme in izjave govornikov na okrogli mizi

MKGP  – dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zelo pomembna usmeritev in izziv MKGP je v povečanju stopnje prehranske samooskrbe. Tega se bodo na MKGP lotili strukturirano in dobrimi načrti, zato da bodo ukrepi in aktivnosti v kar največjo pomoč ponudnikom. Projekte osveščanja in promocije je potrebno dolgoročno načrtovati, pripraviti ključne korake ter ciljno usmeriti na določene ciljne skupine, saj traja veliko časa, preden se spremenijo navade in zavest ljudi. Ljudje vedno bolj posegajo po domači, lokalno pridelani hrani, zato velja tudi v prihodnje s takšnimi projekti in aktivnostmi nadaljevati. Pomembna prioriteta je prav tako odprava administrativnih ovir. Že danes bodo začeli zastavljati dobro strategijo, ki bo temeljila na konkretnih ciljih. Ministrica je za višino sredstev na ukrepu LEADER/CLLD v naslednji finančni perspektivi podala pozitivne obete, da ostanejo v okvirih financ v aktualni perspektivi. Navkljub obetom, da na ravni Programa razvoja podeželja pričakuje nižanje sredstev, za ukrep LEADER/CLLD že tečejo dogovori, da se trenutnima skladoma: Evropskemu skladu za regionalni razvoj in Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja obeta priključitev še enega sklada, in sicer Evropskega socialnega sklada.

TOTI LAS – Doris Pavuna Stanko, TOTI LAS – vodilni partner projekta

Vsi partnerji v projektu so temo samooskrbe vključili v svoje Strategije lokalnega razvoja.  Operacijo so partnerji konec julija 2017 prijavili na 2. javni  razpis za podukrep 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Celotna vrednost projekta znaša slabih 75.000 € (74.638,49), od tega je projekt sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85 %. Verjamemo, da bodo imeli rezultati dolgotrajen vpliv in bodo prispevali k spremembam in pozitivnemu trendu zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane. Kot pomanjkljivost ocenjujemo dejstvo, da ni bilo mogoče več pozornosti nameniti centrom mesta, predvsem Mariboru in Ptuju, kjer se aktivnosti ne morejo izvajati, saj gre za območja z več kot 10.000 prebivalci, ki pa v skladu z Uredbo CLLD niso upravičena območja za izvajanje aktivnosti projektov sodelovanja. Izvedbo projekta ocenjujejo kot primer zelo dobre prakse. Ponudnike bodo spremljali tudi po zaključku projekta.

KZ Šmarje – Vinko But, direktor

KZ Šmarje je velika zadruga s 500 člani, ki se večinoma ukvarjajo s pridelavo mleka,  govejega mesa in grozdja.  Trenutno imajo nekaj več kot 30 lokalnih dobaviteljev, ki imajo različne tržne poti. Leta 2017 so se odločili, da vzpostavijo trgovino z lokalno hrano, saj je bil trend povečanega povpraševanja po  domače pridelani hrani iz lokalnega okolja. Nekateri od članov prodajajo izdelke preko njihove trgovine. Menijo, da lokalnim pridelovalcem včasih manjka poslovne resnosti pri točnosti dobav in  razumevanja kupoprodajne pogodbe. Kot zadruga omogočajo reden trg in dodaten zaslužek pridelovalcem. Vsi skupaj so s sodelovanjem nekaj pridobili. Uspelo jim je povečati prepoznavnost trgovine, ki jo nameravajo v prihodnje obdržati in promovirati na različne načine.

 

 

 

Preberi več
Skip to content