Category: Nekategorizirano

Izveden sestanek v okviru projekta Circular Economy in Practice CE-IP

V ponedeljek 6. septembra 2021 je potekal sestanek  v okviru projekta Circular Economy in Practice CE-IP. Namen sestanka je bil načrtovanje aktivnosti projekta in sestanka, ki ga bomo gostili v oktobru pri nas.

 

Preberi več

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika,
 • stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,
 • stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine,
 • stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za obdobje 2019 – 2023: 6.300.000,00 €.

Višina sofinanciranja upravičenih strokov je največ 60 %.

Minimalna višina subvencije je 500,00 €. Maksimalna višina subvencije:

 • izdelava nove spletne strani: 1.500,00 €
 • izdelava nove mobilne aplikacije: 2.000,00 €
 • vzpostavitev lastne spletne trgovine: 2.500,00 €
 • vzpostavitev lastne rezervacijske platforme: 2.500,00 €.

Razpis je odprt do 31.03.2023 oz. do porabe sredstev.

Več informacij o razpisu si lahko preberete tukaj.

Preberi več

Pomoč sorodnika v podjetju – kratkotrajno delo družinskega člana

Kratkotrajno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19, ki določa kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot zaposlovanje na črno in pomeni pomoč družinskih članov v primeru, ko se v podjetju srečujejo s povečanim obsegom dela.

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo:

 • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
 • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
 • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena (oče, mama, hči, sin, stari starši, vnuk) ,
 • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Glede nato, da se ta vrsta dela ne šteje kot delovno razmerje, lahko kratkotrajno delo zgoraj navedene osebe opravljajo ne glede na to, če so že v delovnem razmerju ali ne. Opravljajo ga lahko tudi upokojenci.

Pri opravljanju kratkotrajnega dela je bistveno to, da delavec za opravljeno delo ne dobi plačila. Lahko pa mu delodajalec povrne stroške prevoza na in z dela in prehrane med delom.

Pomoč družinskih članov je tudi časovno omejena. Delavec lahko s kratkotrajnim delom opravi največ 40 delovnih ur mesečno. Delodajalec je dolžen za vsako osebo, ki opravlja kratkotrajno delo voditi evidenco, katero mora delavec podpisati dnevno (ob začetku in zaključku opravljanja dela). Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebno ime, naslov, davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
 • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo (po dnevih),
 • skupno število opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Delodajalec mora osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (z obrazcem M12).

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Vabilo na ogled dobre prakse “Logatec – gospodarsko ena najmočnejših občin – Kako podjetništvo sooblikuje življenje na Notranjskem”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na ogled dobre prakse

Logatec – gospodarsko ena najmočnejših občin

Kako podjetništvo sooblikuje življenje na Notranjskem?

Ogled bomo izvedli v petek, 3. septembra 2021.

Odhod ob 6.30 iz parkirišča za Kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah.

Program:

  9.00 Območna obrtno -podjetniška zbornica Logatec Jutranji pozdrav župana občine Logatec (g. Berto Menard) in direktorja OOZ Logatec (mag. Dejan Šraml).

Predstavitev logaške obrti in podjetništva, mreženje.

10.00 Okna in vrata Nagode d.o.o. Ogled sodobnega podjetja z novim poslovno-proizvodnim objektom in razstavnim salonom v industrijsko-obrtni coni (g. Janez Nagode, lastnik in direktor podjetja).
11.00 Oblak group d.o.o. Podjetje je vodilni proizvajalec tlakovcev s 120-letno tradicijo tehnološkega razvoja, kakovosti in inovativnosti betonskih izdelkov (g. Bogdan Oblak, lastnik in direktor podjetja ter predsednik OOZ Logatec).
12.30 S.VAR d.o.o. Inovativno družinsko podjetje za obdelavo kovin in izdelavo vodnih turbin, pred leti so prejeli prestižen naziv Obrtnik leta 2017 (g. Slavko Kržišnik, lastnik podjetja).
14.00 Gostilna Turk, Izidor Zelenc, s.p. Predstavitev podjetja Gostilna Turk Izidor Zelenec s.p., ki se ponaša z dolgoletno tradicijo.

Kosilo.

 

Pogoj za udeležbo na ogledu dobre prakse je izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

 

Ogled dobre prakse je namenjen potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur in je za udeležence brezplačen.

 Na ogled dobre prakse se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronske pošte na naslov: metka.kovacic@rasotla.si, najkasneje do torka, 31. 8. 2021.

 Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, Metka Kovačič (041/724-110, metka.kovacic@rasotla.si).

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

Preberi več

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Predmet razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja, zavodi in zadruge.

Delež sofinanciranja je do vključno 100 % upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so:

 • nova oprema,
 • administrativni stroški,
 • stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev,
 • stroški transportnih storitev,
 • stroški intelektualnih in osebnih storitev,
 • stroški sejmov, reklame in reprezentance,
 • stroški plač in povračil v zvezi z delom,
 • stroški energije,
 • stroški vode, komunale, telekomunikacij,
 • stroški vzdrževanja in najemnine,
 • stroški bančnih, računovodskih, zavarovalnih storitev.

DDV ni upravičen strošek.

Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, kar mora biti razvidno iz vloge.

Višina razpisanih sredstev: 17.040.000,00 €. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 €, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 100.000,00 €.

Rok za oddajo vlog: 30. 8. 2021 in 27. 9. 2021.

Več o razpisu in razpisnih pogojih si lahko preberete tukaj.

Dodatne informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, Sektor za izvajanje spodbud, tel. 01/836-19-53.

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “DDV za podjetnike v praksi “

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»DDV za podjetnike v praksi«.  

 Seminar bo izveden v petek, 27. avgusta 2021, z začetkom ob 9. uri.

Vsebina seminarja:

 • opozorila pri prodajah in nabavah blaga znotraj Unije;
 • primeri storitev, prejetih iz tujine: oglaševalske storitve, prevozne storitve, elektronske storitve, najemi opreme;
 • točenje goriva v tujini, cestnine, mostnine iz tujine in vračilo DDV iz drugih držav članic in iz tretjih držav;
 • določitev stopnje DDV pri gradbenih delih;
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76 a. členu ZDDV-1;
 • novosti DDV od 1.7.2021 dalje – prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU (na kratko) ter
 • odgovori na vaša vprašanja.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo dve pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec: Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. Je avtorica številnih člankov in prispevkov ter soavtorica DDV priročnika, izvajalka seminarjev in tečajev s področja DDV.

Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do srede, 25. avgusta 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_avgust 2021

Preberi več

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2021: Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca 2021

Preberi več

Napoved novih razpisov Eko sklada

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj nič energijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu). Na voljo bo okrog 23 milijonov evrov.

Višina nepovratne spodbude bo tako kot do sedaj določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, način gradnje in vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala ter glede na kondicionalno površino stavbe. Za občane in občine bo spodbuda ostala nespremenjena kot v javnih pozivih iz avgusta 2019, za pravne osebe pa bo na novo opredeljena.

Za spodbujanje novih naložb v gradnjo ali nakup skoraj nič energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj nič energijskih tri- ali večstanovanjskih stavbah bo namenjenih 6 milijonov evrov. Občanom bo na voljo tudi kredit z obrestno mero trimesečni Euribor +1,3 % in odplačilno dobo do 20 let.

Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj nič energijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, za šport, in tako dalje), ter za gradnjo stavb za posebne družbene skupine (domovi za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi in podobno.) in stavbe javne uprave (občine, krajevni uradi). Spodbude bodo na voljo tudi za novogradnje skoraj nič energijskih stavb v lasti in uporabi pravnih oseb.

Za novogradnjo stavb v lasti občin in pravnih oseb bo namenjenih 16,7 milijona evrov. Do spodbude bodo upravičeni vsi vlagatelji, ki bodo investitorji in lastniki nepremičnin ter so gradnjo začeli v letu 2021. Občinam in pravnim osebam bodo na voljo tudi krediti po obrestni meri trimesečni Euribor +0 % z odplačilno dobo do 15 let.

Preberi več

Novosti ki jih prinašata spremenjena Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Konec maja sta začela veljati dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih (ZTuj-2F) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C). Glavne spremembe se nanašajo predvsem na področja:

 • Kompleksna kriza na področju migracij – obravnava se nastanek kompleksne krize na področju migracij zlasti v okoliščinah, ko bi na določenem ali več območjih Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) vstopilo zelo veliko število nezakonitih migrantov, ki bi hkrati izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Takšne razmere lahko povzročijo stanje, ko državni organi ne bi zmogli v celoti izvajati vseh svojih obveznosti, s tem pa omenjene razmere lahko vplivajo tudi na delovanje drugih sistemov in podsistemov.
 • Raziskovanje in študij – namen tega ukrepa je olajšati vstop tistih državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi opravljanja raziskovalnega dela in študija, ter omogočiti njihovo mobilnost in mobilnost njihovih družinskih članov znotraj EU.
 • Znanje slovenskega jezika – uvaja se zahteva po znanju slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljanu tretje države zaradi združitve družine. Na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) pa za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države. Na novo je določen tudi obseg (so)financiranja udeležbe programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 % cene programa. Do sofinanciranja teh programov bodo upravičeni tujci, ki niso državljani EU, z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine in tujci z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, ki v RS neprekinjeno zakonito prebivajo vsaj pet let. Določbe, ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega jezika, se začnejo uporabljati po poteku dveh let od uveljavitve novele ZTuj-2F.
 • Združitev družine – tujci (državljani tretje države) bodo lahko to pravico uveljavljali šele po preteku dveh let (in ne več enega leta) zakonitega prebivanja na ozemlju RS.
 • Zadostna sredstva za preživljanje – iz dokazil, s katerimi lahko tujec izkaže zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v RS, so po novem izvzeta povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. To pomeni, da bo moral tujec izkazovati višja sredstva za preživljanje, kot je bilo to do sedaj.
 • Prva dovoljenja za začasno prebivanje – na področju pridobitve prvih dovoljenj za začasno prebivanje se uvaja sistem, ki bo vsem tujcem, ki v RS v času izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje prebivajo zakonito, omogočil vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu, ki prvo dovoljenje za začasno prebivanje izda (upravna enota, na območju katere tujec prebiva). Tako bo tujcu omogočeno, da se mu bo lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje vročilo na območju RS, ob predpostavki, da je na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini že podal prstne odtise, in se mu ne bo treba vračati v izvorno državo zgolj zaradi vročitve prvega dovoljenja za prebivanje.
 • Varnostne okrepitve biometričnih dovoljenj – ureja se podlaga za uvedbo varnostne okrepitve biometričnih dovoljenj za prebivanje, kar bo zmanjšalo možnost ponarejanja in zlorab dovoljenj. Tujci, ki jim bo RS izdala dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja, bodo dobili enotno (biometrično) obliko izkaznice. Izjema pri tem so državljani EU in državljani Švicarske konfederacije, ki jim biometrični podatek o podobi obraza in prstih odtisih ne bo odvzet.
 • Nezakonito prebivanje – ureja se nezakonito prebivanje tujca v RS. Iz dvofazne ureditve izdajanja aktov se prehaja v enofazni sistem. Policija bo lahko neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku.
 • Sporazum o izstopu Združenega kraljestva – zagotavlja se implementacija določb Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Sporazum o izstopu) v delu, ki urejajo pravice v zvezi s prebivanjem in dovoljenji za prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki so v RS zakonito prebivali 31. decembra 2020 in v RS še naprej prebivajo tudi po tem datumu, ter izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več
Skip to content