Category: Nekategorizirano

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_december 2021

Preberi več

Kulinarična delavnica v okviru projekta CIZO – Centri interpretacije zavarovanih območij

Del aktivnosti projekta CIZO – Centri interpretacije zavarovanih območij (podukrep 19.3), so tudi kulinarične delavnice, ki jih nato implementiramo tudi na območje drugih vključenih LAS.

Kako speči domač jabolčni štrudl si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=3O_8V6CpwAI

Prilagamo pa tudi tri recepte:

– pečena jabolka: Pečena jabolka I.

– jabolčni štrudl: Jabolčni štrudl (jabolčni zavitek)

– pečena raca/gos z jabolki: Pečena raca_gos z jabolki

Preberi več

Nadaljevanje s pristopom LEADER/CLLD tudi v obdobju 2021-2027

Veseli smo, da z uspešnim pristopom LEADER/CLLD na našem območju LAS Obsotelje in Kozjansko nadaljujemo tudi v obdobju 2021-2027, ki bo že tretje obdobje delovanja LAS.

Na seji Sveta županov območja Obsotelja in Kozjanskega je bil tako sprejet sklep, da je na območju vsekakor izkazan interes za oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD tudi v programskem obdobju 2021-2027. Svet je sprejel sklep, da aktivnosti za novo obdobje izvaja in vodi Razvojna agencija Sotla kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko.

Preberi več

Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem

V mesecu septembru so raziskovalci na Oddelek za krajinsko arhitekturo UL BF kot strokovna podpora Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pričeli z izvajanjem slovenskega dela mednarodne pilotne aktivnosti: Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik (TIA). Pilotna aktivnost je ena izmed šestih aktivnosti v podporo izvajanju Teritorialne agende 2030, ki so jo sprejeli ministri, pristojni za teritorialno kohezijo in prostorski razvoj v decembru 2020. Poleg Slovenije oziroma Ministrstva za okolje in prostor v konzorciju partnerjev sodelujejo še Poljska (vodilna partnerica), Nemčija, Nizozemska in Češka.

Osnovni cilj pilotne aktivnosti je prispevati k zmanjšanju prostorskih neravnovesij, ki jih na različnih vrstah območij povzročajo sektorske politike zaradi svoje premajhne občutljivosti za potrebe in prostorske značilnosti različnih vrst območij.

Konkretno bo presoja v Sloveniji preizkušena na dveh prostorsko različnih območjih, eden teh je čezmejno podeželsko območje Obsotelja in Kozjanskega. V ta namen bomo identificirali potencialne učinke izbranih sektorskih politik (osnova Strategija kulturne dediščine 2020-2023) in pri tem ugotavljali, ali so različni od pričakovanih in ali so v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Osnutek).

Razvojna agencija Sotla na območju povezuje deležnike in skrbi za pomoč pri konkretizaciji položnih aktivnosti. To je bila prva delavnica na pilotnem območju Obsotelje & Kozjansko.

Preberi več

Vabilo na delavnico »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik«

Vabimo vas na prvo delavnico projekta »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik«,

ki bo v torek, 30. novembra 2021, od 10.00 do 14.00 v Kongresni dvorani Atlantida Boutique Hotela, Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina.

 

Delavnica je organizirana v okviru pilotne aktivnosti za izvajanje Teritorialne agende 2030: Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik TIA, v katerem sodeluje Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Osrednja aktivnost bo seznanitev s presojo prostorskih učinkov kot metodo vrednotenja, ukrepi izbrane Strategije kulturne dediščine 2020-2023 ter preliminarna opredelitev njenih učinkov na pilotno območje Obsotelja in Kozjanskega v navezavi s čezmejnim območjem. Na delavnici bomo najprej podrobneje predstavili pilotno aktivnost, sledila bosta predstavitev metode presoje prostorskih učinkov kot metode vrednotenja in interaktivni del, v katerem bodo udeleženci kvalitativno identificirali potencialne učinke izbrane strategije na njihovo območje. V drugem delu dogodka bo predstavljeno kvantitativno ocenjevanje učinkov in nadaljnji koraki v projektu. Natančnejši program delavnice bo posredovan pred dogodkom.

K sodelovanju na delavnici vljudno vabimo predstavnike lokalnih deležnikov na izbranem pilotnem območju Obsoteljskega in Kozjanskega in sosednjega čezmejnega območja.

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije delavnice do četrtka, 25. 11. 2021, prijavite na delavnico preko obrazca na tej povezavi.

Delavnica bo izvedena ob upoštevanju takrat veljavnih predpisov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, možni sta hibridna izvedba ali izvedba na lokaciji v živo. O načinu poteka delavnice bomo vse prijavljene obvestili najkasneje v petek, 26. 11. 2021.

Kontaktna oseba za vsa vsebinska pojasnila o Pilotni aktivnosti Teritorialne Agende 2030 in izvedbi delavnice: Ines Lupše, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, e-pošta: ines.lupse@gov.si, telefon: 00386 (0)1 478 7026.

Vabilo: Vabilo_prva_delavnica_PO_Obsotelje-Kozjansko

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_november 2021

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico »Okoliščine, ki lahko privedejo do vračila državnih pomoči po PKP 1-9«

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»Okoliščine, ki lahko privedejo do vračila državnih pomoči po PKP 1-9«.  

 Seminar bo izveden v sredo, 24. novembra 2021, z začetkom ob 9. uri.

V zadnjem letu in pol je bilo sprejetih devet interventnih zakonov. Vsak izmed njih določa, katere pogoje morajo prejemniki državne pomoči izpolniti, da jim le-te ne bo potrebno vrniti. To so okoliščine povezane s presežno državno močjo, premajhnim upadom prihodov, nekaterimi kršitvami delovnopravne zakonodaje, zaradi izplačila nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu ipd. Preverili bomo, do kdaj morajo zavezanci prejeto državno pomoč vrniti in kako je s tekom zakonskih zamudnih obresti.

Vsebina seminarja:

  • pregled okoliščin, ki lahko povzročijo vračanje državne pomoči po posameznih institutih (temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov, oprostitev plačila PIZ, krizni dodatek, čakanje na delo, delo s skrajšanim delovnim časom, subvencija minimalne plače, višja sila, karantena, ipd.);
  • nezadosten upad prihodkov;
  • izplačilo dobička in nagrad poslovodstvu;
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga;
  • likvidacije družbe po ZGD-1;
  • kršitve delovnopravne zakonodaje;
  • pridobitev presežne državne pomoči;
  • podjetje v težavah.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo dve pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalka: Nina Scortegagna Kavčnik, specializirana za področje delovnega prava, predavateljica, avtorica več kot 300 strokovnih člankov in knjig s pravnega področja. Bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri OOZ Slovenije, od letošnjega leta pa je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.

Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 23. novembra 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Brošura o osebnem dopolnilnem delu

V sklopu projekta Roko-delci sta Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija v sodelovanju s partnerji pripravili brošuro o osebnem dopolnilnem delu, v katerem lahko dobite vse informacije, ki so pomembne pri opravljanju te oblike dela. Hkrati smo pripravili tudi zgibanko s ključnimi informacijami in s predstavitvijo vpliva opravljanja dejavnosti preko osebnega dopolnilnega dela na pravice dijakov, študentov, brezposelnih, upokojencev in invalidov. Oba dokumenta dobite na teh povezavah:

Publikacija pdf

Zgibanka pdf

Preberi več

»Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem«

V mesecu septembru so raziskovalci na Oddelek za krajinsko arhitekturo UL BF kot strokovna podpora Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pričeli z izvajanjem slovenskega dela mednarodne pilotne aktivnosti: Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik (TIA). Pilotna aktivnost je ena izmed šestih aktivnosti v podporo izvajanju Teritorialne agende 2030, ki so jo sprejeli ministri, pristojni za teritorialno kohezijo in prostorski razvoj v decembru 2020. Poleg Slovenije oziroma Ministrstva za okolje in prostor v konzorciju partnerjev sodelujejo še Poljska (vodilna partnerica), Nemčija, Nizozemska in Češka.

Osnovni cilj pilotne aktivnosti je prispevati k zmanjšanju prostorskih neravnovesij, ki jih na različnih vrstah območij povzročajo sektorske politike zaradi svoje premajhne občutljivosti za potrebe in prostorske značilnosti različnih vrst območij.

Namen aktivnosti je okrepiti vedenje o prostorskih učinkih sektorskih politik na specifičnih pilotnih območjih ter oblikovati metodologijo, ki bo temeljila na presoji prostorskih učinkov.

Konkretno bo presoja v Sloveniji preizkušena na dveh prostorsko različnih območjih: na čezmejnem urbanem območju občin Šempeter-Vrtojba, Mestne občine Nove Gorice in italijanske Gorice (tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) in na čezmejnem podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. V ta namen bomo identificirali potencialne učinke izbranih sektorskih politik in pri tem ugotavljali, ali so različni od pričakovanih in ali so v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Osnutek).

Slika: Postopek presoje prostorskih učinkov na primeru vrednotenja učinkov evropskih direktiv, Naja Marot, 15. 9. 2021

 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Preberi več

Priložnosti krožnega gospodarstva

Razvojna agencija Sotla je že vrsto let aktivna tudi na področju mednarodnega sodelovanja, tako so njene aktivnosti pogosto povezane tudi s terenskim delom doma in v tujini. Sredi oktobra so tako v Rogaški Slatini gostili partnerje mednarodnega projekta Circular economy in practice, CE-IP (Krožno gospodarstvo v praksi), ki ga izvajajo s podporo sredstev programa Erasmus+, podukrepu 204.  Partnerji iz Italije, Španije, Nemčije in Grčije so v Sloveniji medsebojno izmenjali napredek projekta, hkrati pa spoznali nekaj praktičnih pristopov krožnega gospodarstva in seveda turistično ponudbo Obsotelja in Kozjanskega.

Izvedeno transnacionalno konzorcijsko srečanje v okviru projekta CE-IP je bilo sicer že tretje, vendar prvo izvedeno v fizični obliki. Partnerji so medsebojno izmenjali napredek v projektu, v katerem se približujejo zaključni fazi pri pripravi strokovnih podlag, ki sta jih v večinskem delu koordinirali dve vključeni univerzi, ena iz Nemčije in druga iz Španije.

Vsebinsko se osredotoča na krožno gospodarstvo, s posebnim poudarkom na priložnosti krožnega gospodarstva v tekstilni industriji in pripravo uporabnih modelov na tem področju. Partnerji so namreč prepričani, da krožno gospodarstvo predstavlja priložnost za odpravo neravnovesij na trgu dela in da lahko politike krožnega gospodarstva pomagajo zmanjšati negativne vplive na okolje in hkrati ustvariti nove zaposlitvene priložnosti.

Po dnevu aktivnega dela partnerjev, ki so bivali in sestankovali na Turizmu na podeželju Pomona v Rogaški Slatini, so partnerji konec prvega dne imeli še ogled primera dobre prakse: Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini. Ob celoviti predstavitvi ločenega zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat, ogledu zbirnega centra Tuncovec, je Marinka Vovk predstavila filozofijo prvega centra ponovne uporabe v Sloveniji. Skozi praktične prikaze so udeleženci spoznali nekatere pristope, ki zavržene izdelke naredijo ponovno uporabne, po principu zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj in popravi. Ob koncu so vsi udeleženci sodelovali še na praktični delavnici, kjer so iz odpadnega tekstila izdelali vrečko za večkratno uporabo, namenjeno nakupu sadja, zelenjave.

Kaj prinaša projekt?

Projekt za območje Obsotelja in Kozjanskega prinaša novost na področju uvajanja novih praks krožnega gospodarstva, v aktivnostih pa med drugim predvideva razvoj naslednjih intelektualnih outputov: e-vodnik za usposabljanje o priložnostih krožnega gospodarstva za mikro, mala in srednja podjetja, multimedijsko platformo s 360-stopinjsko spletno bazo dobrih praks inovativnih načinov podaljšanja življenjske dobe tekstilnih izdelkov in e-tečaj za trenerje krožnega gospodarstva.

Del aktivnosti bomo pilotno izvedli tudi na našem območju, predvidoma pa bomo na ravni partnerstva v projektu usposobili 60 trenerjev, vsak trener pa bo nadalje pripravil tečaj za odrasle osebe z nizko poklicno kvalifikacijo. V tečajih naj bi tako sodelovalo 180 brezposelnih, samozaposlenih ali nizko kvalificiranih delavcev.

Projekt tako predvideva zagotovitev ustreznih priložnosti na področju zaposlovanja v sektorju recikliranja ter nove, zelene in pravične priložnosti za odrasle z manj spretnostmi, vključno z brezposelno mladino.

Naslednje partnersko srečanje je predvideno spomladi naslednje leto v Grčiji, kjer bodo partnerji lahko predstavili še več konkretnih rezultatov projekta.

 

 

 

Preberi več
Skip to content