Category: Nekategorizirano

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_februar 2022

Preberi več

Nove novičke v okviru projekta Krožno gospodarstvo v praksi

Prijetno branje 2. novičk projekta Krožno gospodarstvo v praksi: CE-IP – Newsletter 2 EN_SI

Preberi več

Dnevi industrije EU, 8. – 11. februar 2022

EU Industry Days” so vsakoletni vodilni evropski dogodek, namenjen razpravam o industrijski politiki in krepitvi baze znanja evropske industrije.

Letošnji Dnevi industrije EU z naslovom “Odklepanje prihodnosti: industrijski ekosistemi EU na poti do zelene in digitalne tranzicije” bodo potekali od 8. do 11. februarja 2022 v hibridni obliki: v Thon Hotelu v Bruslju ter na uradni spletni platformi EUID 2022.

V okviru dogodka si bo mogoče ogledati tudi virtualno razstavo, serijo 10 epizod podcastov in se udeležiti več kot 80 regionalnih in lokalnih dogodkov, ki bodo organizirani v EU in zunaj nje kot del dogodka EU Industry Weeks.

Dodatne informacije:  Evropska mreža odposlancev za mala in srednje velika podjetja (SME Envoy Network),  GROW-SME-ENVOY@ec.europa.eu

Preberi več

Vabilo na usposabljanje ABC podjetništva 2022

SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2022, ki  je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

POSEBEJ ZA PODJETNICE

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo aprila 2022 objavila Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022. Na natečaj se bodo lahko prijavile vse podjetnice, ki so svoje podjetje ustanovile v letu 2021 in na istem natečaju leta 2021 še niso prejele spodbude in podjetnice, ki nameravajo podjetje ustanoviti v letu 2022 do dneva oddaje vloge na natečaj, ki bo konec maja 2022. Pogoj za prijavo na natečaj je uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjetništva (vseh 5 modulov) v letu 2020 ali 2021 ali 2022, kar se dokaže s potrdili izvajalcev usposabljanj.

Najboljšim 100 ocenjenim prijaviteljicam bo v okviru natečaja ponujena individualna mentorska podpora za pripravo na končno predstavitev poslovnega modela. Vse, ki bodo svoj poslovni model uspešno predstavile, bodo nagrajene s finančno spodbudo v višini 3.000 EUR.

Podrobnejše informacije o vsebini in poteku usposabljanja najdete v prilogi ali na spletni strani:  https://www.ooz-celje.si/events/categories/dogodki-spot/.

Na  usposabljanje  se lahko prijavite preko spletnega obrazca na povezavi:    https://forms.gle/DkUnTFEJq7vrfHQq7

 

Vabilo: SPOT-vabilo-abc-podjetnistva-2022

 

Preberi več

Online individualni sestanki z novim ekonomskim svetovalcem na veleposlaništvu RS v Zagrebu g. Dušanom Pšeničnikom

Slovenska podjetja, ki imajo za hrvaški trg načrte ali pobude, ki že poslujejo ali še nameravajo poslovati na Hrvaškem, se lahko udeležijo  individualnih razgovorov z g. Pšeničnikom, ki bodo potekali preko platforme ZOOM v petek, 28. januarja od 8.30 naprej.

Seznam sestankov s točno določenim terminom razgovora in povezavo do platforme  bodo prijavljena podjetja dobili po zaključku prijav.

Vaše prijave sprejemajo do četrtka 27. januarja 2022 do 12.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

Preberi več

Slovenski podjetniški sklad je razpisal za 15 mio € novih mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad želi podjetjem neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo večjo likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij. Podjetjem sta na voljo dva razpisa, in sicer:

 • P7 2021 – Mikrokrediti,
 • P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo.

 

P7 2021 – Mikrokrediti

Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja.

Upravičenci so mikro in mala podjetja ter zadruge.

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ne spadajo pod upravičene stroške.

Upravičenci lahko pridobijo kredit v višini od 5.000,00 do največ 25.000,00 €. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

Roki za oddajo vlog so naslednji: 20.01.2022 (do 14.00 ure), 10.02.2022 (do 14.00 ure), 1.03.2022 (do 14.00 ure).

 

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Predmet javnega razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilja javnega razpisa sta:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja in
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita).

Upravičenci so mikro, mala in srednja velika podjetja, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ne spadajo pod upravičene stroške.

Upravičenci lahko pridobijo kredit v višini od 5.000,00 do največ 50.000,00 €. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

Roki za oddajo vlog so naslednji: 25.01.2022 (do 14.00 ure), 25.02.2022 (do 14.00 ure), 25.03.2022 (do 14.00 ure).

Več informacij o javnih razpisih je na voljo tukaj.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Davčni obračun za leto 2021”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2021«,

ki bo v sredo, 19. januarja 2022, ob 10. uri.

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo. Na seminarju boste dobili napotke in priporočila za pripravo davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2021.

Vsebina spletnega seminarja:

 • razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih),
 • poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena),
 • znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve),
 • davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito izplačilo dobička),
 • delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca),
 • uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos),
 • spremembe davčne zakonodaje.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 13.15.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 17. januarja 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_januar 2022

Preberi več

Obvezna vložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki

Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, bo od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa.

Sprememba Zakona o trošarinah, ki je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 92/21 v 20.a členu določa, da osebe, ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi Zakona o trošarinah in opravljajo dejavnost, od 1. januarja 2022 obvezno predložijo zahtevek za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. S tem se opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki.

Med osebe, ki opravljajo dejavnost, za katere velja obveznost predložitve zahtevka v elektronski obliki, sodijo tudi osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva ter v skladu s 94. členom ZTro-1 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A) ali vlagajo zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B).

Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki velja tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.

V skladu s spremembo Zakona o trošarinah lahko osebe uveljavijo pravico iz naslova trošarin, in sicer vračilo plačane trošarine:

 • na podlagi 19. člena ZTro-1,
 • pri pošiljanju trošarinskih izdelkov v drugo državo članico na podlagi 20. člena ZTro-1,
 • za energente, ki se porabijo za industrijsko‐komercialni namen na podlagi 93. člena ZTro-1,
 • za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na podlagi 94. člena ZTro-1,
 • za komercialni prevoz blaga in potnikov na podlagi 95. člena ZTro-1,
 • za energente, ki jih porabijo energetsko intenzivna podjetja, na podlagi 96. člena ZTro-1.

Vlaganje zahtevkov v elektronski obliki bo mogoče preko aplikacije IS E-TROD v katerega se bo lahko vstopalo ali z kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom (samo za fizične osebe in fizične osebe z dejavnostjo).

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več
Skip to content