Category: Nekategorizirano

Vabilo na spletni seminar “Poslovno komuniciranje in poslovni bonton za podjetnike”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»Poslovno komuniciranje in poslovni bonton za podjetnike«.  

 Seminar bo izveden v torek, 19. oktobra 2021, z začetkom ob 9. uri.

Vsebina seminarja:

 • pravila sodobnega evropskega bontona,
 • točnost – kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družbeni dogodki, sestanki, konference,
 • corona bonton in srečanja na daljavo,
 • nasveti glede delovnega bontona,
 • sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica,
 • olikan poslovni sestanek,
 • upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil,
 • neverbalna komunikacija,
 • uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov,
 • delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje,
 • kultura oblačenja,
 • kultura obdarovanja v poslovnem svetu,
 • elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet, …

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo dve pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalka: Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja za bonton in protokol, lastnica podjetja Bonton d.o.o., izkušena predavateljica ter avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona. Skrbela je za protokol na Ministrstvu za zunanje zadeve, Službi Vlade RS za evropske zadeve, Vladi RS – Servisu za protokolarne storitve Brdo, Mestni občini Ljubljana in Ministrstvu za obrambo.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do petka, 15. oktobra 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Slovenski podjetniški sklad je objavil vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, ki je podjetjem na voljo prvič.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (International Life Cycle Data system).

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

Upravičeni strošek je strošek zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Pod neupravičene stroške sodijo: stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ter DDV. Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023.

Višina razpisanih sredstev za obdobje 2021-2023 je 409.000,00 €. Minimalna višina subvencije je 3.000,00 €, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 €. Višina sofinanciranja je do 60 % upravičenih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov se prične od objave javnega poziva (to je od 17. 09. 2021) in traja do 30. 09. 2023.

Posebni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati so:

 • na dan oddaje vloge na javni poziv morajo imeti najmanj 3 zaposlene osebe po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • v vlogi je potrebno navesti izbranega zunanjega strokovnjaka/ izvajalca iz evidence strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment – LCA, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/evidence ,
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize,
 • LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo javnega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. skrajni rok za oddajo vloge je 31. 03. 2023.

Vlogo na javni razpis je potrebno oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada – https://eportal.podjetniskisklad.si.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

 

Vir:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.

Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

 • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
 • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
 • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
 • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Preberi več

POSLOVNA URGENCA – Early Warning Slovenia

SPIRIT Slovenija je pod okriljem programa Early Warning Europe – Slovenija vzpostavil 1. POSLOVNO URGENCO v SLOVENIJI, namenjeno podjetjem in podjetnikom,  ki opažajo prve znake potencialnih težav v poslovanju.

KAJ PONUJAJO? Brezplačno podporo in sodelovanje z mentorji, ki so v prvi vrsti  izkušeni podjetniki, managerji ali eksperti na določenem poslovnem področju. Podpora in pomoč mentorja lahko traja od 15 minut pa tudi do 6 mesecev.

KAKO DO POMOČI? Če zaznate, da bi vam tovrstna pomoč in pogovor prišla prav, izpolnite VPRAŠALNIK katerega bodo pregledali ter ocenili ali je vključitev v program smiselna in potrebna ter vas povabili na spoznavni pogovor. Čakalna vrsta je max 5 dni.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? Program namenjen podjetjem, ki se soočajo z določenimi notranjimi ali zunanjimi tveganji, s konkretno težavo oziroma iščejo učinkovito rešitev in bi potrebovali neodvisen pogled,  mnenje in usmeritev od zunaj. Z izkušenim krogom mentorjev, podjetnikov, managerjev iz različnih področij, vam bodo stopili naproti in skupaj začeli reševati nastale izzive oz. konkretne težave.

Ne odlašajte in ukrepajte! Obiščite SPIRIT-ovo POSLOVNO URGENCO in učinkovito rešite svoje težave.

Več o programu: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia

Preberi več

2.Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Namen podpore je vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Podpora iz tega podukrepa je namenjena:

 •  dejavnosti v turizmu,
  •    trgovina,
  •    storitvene dejavnosti,
  •    dodajanje vrednosti lesu,
  •    lokalna samooskrba,
  •    ravnanje z organskimi odpadki,
  •    proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in
  •    številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 12 Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21).

Upravičenci so:

 •  nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  •    samostojni podjetniki posamezniki,
  •    gospodarske družbe,
  •    zavodi ali
  •    zadruge.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure.

Razpisno dokumentacijo z besedilom razpisa najdete na POVEZAVI.

 

Preberi več

SEE MEET Slovenia 2021

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira spletna individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetij – SEE MEET 2021, ki bodo potekala 20. in 21. oktobra 2021.

SEE MEET Slovenia 2021 je mednarodni forum, ki ponuja edinstveno priložnost za iskanje novih poslovnih partnerstev za mala in srednje velika podjetja iz različnih poslovnih sektorjev. Podjetjem ponuja priložnost za rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih trgih ter pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individualnih vnaprej pripravljenih sestankov in neformalnega mreženja v času foruma.

Forum ponuja edinstveno priložnost za podjetja iz naslednjih panog:

 • kovinske industrija in strojegradnja (proizvodnja strojev in izdelkov iz kovin),
 • elektroindustrija (proizvodnja električne opreme),
 • sektor informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

V sklopu dogodka bodo podjetja lahko razširila svoje poslovanje na domačem in tujih mednarodnih trgih z do 24 vnaprej načrtovanimi spletnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Višina kotizacije na dogodku: 149 € brez DDV, za prijave do 30.9.2021

Kotizacija za udeležbo na dogodku zajema:

 • Do 24 vnaprej dogovorjenih B2B sestankov,
 • tematska predavanja,
 • brezplačna podjetniška svetovanja (SPIRIT Slovenija),
 • SEE MEET Slovenia spletni katalog (prijavljena podjetja s kontakti).

Vsi zainteresirani udeležbo potrdite najkasneje do 30. septembra 2021, tako da izpolnite elektronsko prijavnico.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani SEE MEET Slovenia 2021.

Dodatne informacije:

Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, T: +386 1 5891 872, E: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Aleksej Metelko, Razvojni center Novo mesto, T: +386 30 304 303, E: aleksej.metelko@rc-nm.si

 

Preberi več

IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

Prejšnji konec tedna smo na Razvojni agenciji Sotla izvedli teoretični del izobraževanja za lokalne turistične vodnike območja Obsotelje & Kozjansko.

V soboto smo na izobraževanje povabili tudi trenutne lokalne turistične vodnike, saj smo skupaj pregledali vse novosti, ki smo jih pridobili v zadnjem času na območju naše destinacije. Konec meseca udeležence čaka še praktično izobraževanje in podelitev licence.

Veselimo se nove promocije, novih promotorjev destinacije.

 

Preberi več

Sistem SPOT se predstavlja na MOS-u v Celju

Na sejmu se v okviru razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predstavlja tudi sistem SPOT– Slovenska poslovna točka.

Obiskovalcem razstavnega prostora so na voljo svetovalci in informatorji, ki z veseljem predstavijo storitve, ki jih država omogoča podjetnikom in poslovnim subjektom tekom poslovanja.

Brezplačno informiranje, svetovanje in pomoč pri registraciji podjetja se izvaja v okviru točk SPOT Registracija in SPOT Svetovanje.

Vabljeni, da na sejmu obiščete stojnico SPOT – Slovenska poslovna točka v Hali L.

Preberi več

Obiščite nas na 53. MOS 2021

MOS 2021

ŠMARJE PRI JELŠAH – ROGAŠKA SLATINA – ROGATEC – PODČETRTEK – KOZJE

V času od 15. do 19. septembra 2021, vas vabimo, da se nam pridružite na 53. sejmu MOS v Celju, na razstavnem prostoru Obsotelja in Kozjanskega, Celja in Šentjurja (dvorana C, prostor 25).

Vsak sejemski dan bomo poskrbeli za predstavitev ponudbe Obsotelja in Kozjanskega, tako boste lahko okušali lokalno gastronomijo ter spoznali lokalne ponudnike in ponudbo.

Veselimo se vašega obiska.

Obiskovalci lahko na sejmišče vstopajo pod pogoji PCT.

 

PROGRAM PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

 sreda, 15. 9. 2021 – Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ter Društvo Gaja

četrtek, 16. 9. 2021 – Šmarje pri Jelšah

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ter Društvo kmetic Ajda

petek, 17. 9. 2021 – Kozje

Kozjanski park

sobota, 18. 9. 2021 – Podčetrtek

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

nedelja, 19. 9. 2021 – Rogatec

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Rokodelski center Rogatec

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_september 2021

Preberi več
Skip to content