SLOVENIA GREEN 2020

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Slovenska turistična organizacija je predstavila pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2020 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za destinacije (pridobitev znaka Slovenia Green Destination) je rok za oddajo prijave 14.2.2020 do 10. ure, za ponudnike (pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach) pa je poziv odprt celo leto 2020.

Več: https://bit.ly/398EQrD

Preberi več

VTC 10 NA FERIEN MESSE, DUNAJ

Čezmejna predstavitev projekta In cultura veritas na mednarodnem turističnem sejmu na Dunaju

Projektni partnerji so predstavili vinsko-turistično ponudbo čezmejnega projektnega območja na mednarodnem turističnem sejmu Ferien Messe Wien 2020 na Dunaju, ki vsako leto beleži izjemen obisk. Na sejmu je letos sodelovalo okoli 800 razstavljavcev iz več kot 80 držav. Ponudbi vinskih cest in kulturne dediščine projektnega področja sta poželi velik interes med obiskovalci, na sestankih pa smo z nekaj zainteresiranimi agencijami že vzpostavili kontakt o možnosti promocije destinacije.

Avstrija je eden najpomembnejših trgov tako slovenskega kot hrvaškega turizma. Med pogovori z obiskovalci smo predstavniki zaznali, da čezmejno projektno območje in ponudbo Avstrijci že kar dobro poznajo, vendar pogosto bolj kot destinacijo za aktivni oddih in wellness na slovenski strani ter mestni turizem na hrvaški strani projektnega območja.

Sejem Ferien Messe Dunaj, ki je letos potekal od 16. do 19. januarja, vsako leto beleži veliko zanimanje obiskovalcev, ki načrtujejo počitnice in potovanja. Obiskovalci projektne stojnice so z zanimanjem zbirali podatke o destinaciji, predvsem pa smo jim želeli predstaviti nov vzpostavljen spletni katalog www.inculturaveritas.eu, kjer je na enem mestu celovito zbrana vsa ponudba projektnega območja.

Sejem so partnerji izkoristili tudi za partnerska srečanja, tako so v ločenih dneh izvedli partnerske sestanke in načrtovali izvajanje aktivnosti, ki jih čakajo do zaključka projekta.

Preberi več

JR ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020

Slovenska turistična organizacija vabi na

INFORMATIVNI DAN ZA JAVNI RAZPIS
»ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«,

ki bo v sredo, 8. januarja 2020, ob 13.00 uri, v Dvorani A na Dimičevi 13, v Ljubljani in bo trajal do 14.30.

Slovenska turistična organizacija je 13.12.2019 objavila prvi javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti turistična podjetja v skupni vrednosti 800.000 evrov. Delež sofinanciranja znaša do 60 % vseh upravičenih stroškov.

Prvi rok za oddajo vlog je do 21.1.2020, do 24:00 ure.
Vse informacije o javnem razpisu najdete na: https://www.slovenia.info/razpisi-sto

Zaželeno je, da svojo udeležbo na dogodek potrdite preko prijavnega obrazca: https://forms.gle/Gyg37LUKi5ucohWG7

Preberi več

18. 12. 2019 – predstavitev JR za MSP (turizem)

VABILO NA PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, ki bo 18. 12. 2019 v Šmarju pri Jelšah (spodnja dvorana Kulturnega doma).

Preberi več

„KULTURNA DEDIŠČINA SOŽITJA Z VINOM“

Vabilo na izobraževalno delavnico „KULTURNA DEDIŠČINA SOŽITJA Z VINOM“

Čas: 27. 11. 2019 ob 10.00 uri
Kraj: Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah

PROGRAM DELAVNICE

10.00–10.45 Kultura uživanja vina,
Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo, KGZS-Zavod MB

10.45–11.30 Povezovanje objektov kulturne dediščine in vina
Jana Voršič, univ.dipl.etn. in antr.kult.

11.30 – 11.45 Odmor

11.45 – 13.30 Voden ogled razstave gvašev (faksimil) sort vinske trte, ki sta jih med
leti 1830 in 1840 upodobila brata Vinzenz in Conrad Kreutzer,
ob praktičnem prikazu pravilne predstavitve vina

13.30 – 14.30 Kosilo

 

Zaradi lažje organizacije izvedbe delavnice, se prosim prijavite do 25. 11. 2019
• Tadeja Vodovnik Plevnik: T: 00386 2 228 49 12 ali M: 00386 51 337 092
E-mail: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si

 

Več: Vabilo_delavnica ICV_ Kulturna dediščina sožitja z vinom_27. 11. 2019

Preberi več

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS št. 62/2019 objavil razpis P4D 2019 – 2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
Celotna novica je dostopna na
https://www.gov.si/novice/2019-10-18-spodbude-za-digitalno-transformacijo-msp/

Preberi več

FUNDACIJA ZA ŠPORT – 2020

Fundacija za šport je objavila dva razpisa za leto 2020, na katere se morajo prijavitelji prijaviti najkasneje do 11.11.2019.
VEČ: https://bit.ly/2pllrlC.

Fundacija za šport je objavila dva razpisa in sicer:
1. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 6.375.000 EUR, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 4.820.350 EUR,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 971.550 EUR,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 510.000 EUR,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.

2. Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:
– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR;
– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR;
– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije.

Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Preberi več

PRIPRAVA RRP in ORP 2021-2027

Regionalni razvojni program 2021-2027

Na 8. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije je 10. septembra 2018 bil sprejet sklep o pričetku priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2021–2027 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021–2027.

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji.

Vsebinska izhodišča za pripravo RRP izhajajo iz Strategije razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju SRS 2030), ki izpostavlja razvijanje visoke kulture sodelovanja in zaupanja med državljani, zaposlenimi in institucijami ter novih oblik povezovanja vsebin. Izpostavlja nujnost celovitosti politik na nacionalni ravni ter usklajeno vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirov, za kar bo potrebno v prihodnje vzpostaviti boljše mehanizme horizontalnega in več-nivojskega sodelovanja za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja. V SRS 2030 je prostorsko načrtovanje opredeljeno kot eden od pomembnih vzvodov za doseganje razvojnih sinergij.

PRAVNE PODLAGE:

  • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
  • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15)
  • Zakon o javnih financah (ZJF-H; Uradni list RS, št. 13/18)
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17)

Pri pripravi RRP bomo poleg navedenih pravnih podlag upoštevali še paket kohezijskih uredb EU za obdobje 2021-2027.

Več: https://bit.ly/2r2XbWA

 

 

 

 

Preberi več

SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV – KOZJE

Na ponedeljkov večer je bilo na gradu Podsreda tradicionalno srečanje gospodarstvenikov Občine Kozje. Na uradnem delu srečanja so podjetnike in obrtnike nagovorili županja Milenca Krajnc, predsednik odbora za gospodarstvo Boštjan Prešiček, predstavnica RA Sotla Metka Kovačič ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Osrednji gost večera je bil Franc Mlakar, lastnik in direktor podjetja Termoglas d.o.o.

Predstavnica RA Sotla je zbranim predstavila aktualne spodbude, ki so trenutno na voljo za podporo podjetništvu in vse tudi povabila, da se ob morebitnih vprašanjih oglasijo na sedeže RA Sotla ali na sedežu SPOT svetovanje Savinjska.

Za pogostitev v družabnem delu večera so poskrbeli domači ponudniki, Vina Mramor – Vinotoč Gruska, Pekarna Pod Gradom, Kmetija Gorjup in Katja Sinkovič Kmetija Sinkovič. Z odlično predstavitvijo in postrežbo so dokazali, da je sodelovanje še kako pomembno in dobro.
Veseli nas, da se je srečanja udeležilo za polno dvorano ljudi in da je izmenjava informacij in mnenj še vedno dobra priložnost za druženje.

Preberi več

NEPOVRATNA SREDSTVA EKO SKLADA

/OBČINE POZOR!/
Nepovratne spodbude za občine – za stavbe splošnega družbenega pomena in kolesarsko infrastrukturo

Na spletni strani eko sklada so objavljene naslednje nepovratne spodbude za občine:
– za gradnjo skoraj nič – energijskih stavb splošnega družbenega pomena (tudi za stavbe za izobraževanje). Več v:
https://bit.ly/2mqxyw4.
– razpisi za kolesarske steze in sisteme izposoje koles, ki se bo kmalu razširil tudi na kolesarnice:
https://bit.ly/2m29Juw.

Več razpisov za občine je zbranih na naslednji povezavi: https://bit.ly/2m29NKM.

Preberi več
Skip to content