Slovenska turistična organizacija vabi na

INFORMATIVNI DAN ZA JAVNI RAZPIS
»ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«,

ki bo v sredo, 8. januarja 2020, ob 13.00 uri, v Dvorani A na Dimičevi 13, v Ljubljani in bo trajal do 14.30.

Slovenska turistična organizacija je 13.12.2019 objavila prvi javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti turistična podjetja v skupni vrednosti 800.000 evrov. Delež sofinanciranja znaša do 60 % vseh upravičenih stroškov.

Prvi rok za oddajo vlog je do 21.1.2020, do 24:00 ure.
Vse informacije o javnem razpisu najdete na: https://www.slovenia.info/razpisi-sto

Zaželeno je, da svojo udeležbo na dogodek potrdite preko prijavnega obrazca: https://forms.gle/Gyg37LUKi5ucohWG7