V javni razpravi je ORP Obsotelje in Kozjansko 2021-2027

Območni razvojni program Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 (v nadaljevanju ORP) je temeljni programski dokument na subregionalni ravni območja Obsotelja in Kozjanskega ter je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2021–2027 (v nadaljevanju RRP), ki je temeljni programski dokument na regionalni ravni Savinjske regije. Območje območne razvojne regije Obsotelje in Kozjansko vključuje 7 občin, in sicer: Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

Zaradi boljše preglednosti in vključitve čim širšega kroga deležnikov, dajemo osnutek dokumenta v 14-dnevno javno razpravo. Svoje predloge lahko do srede, 8. junija 2022, pošljete na e-naslov: info@rasotla.si. Za vse dodatne informacije smo na voljo na omenjenem mailu ali na 03 817 18 67.

Dokument je priložen na spodnji povezavi:

Osnutek ORP za javno razpravo 2021-2027_maj 2022

 

 

Preberi več

Brošura o osebnem dopolnilnem delu

V sklopu projekta Roko-delci sta Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija v sodelovanju s partnerji pripravili brošuro o osebnem dopolnilnem delu, v katerem lahko dobite vse informacije, ki so pomembne pri opravljanju te oblike dela. Hkrati smo pripravili tudi zgibanko s ključnimi informacijami in s predstavitvijo vpliva opravljanja dejavnosti preko osebnega dopolnilnega dela na pravice dijakov, študentov, brezposelnih, upokojencev in invalidov. Oba dokumenta dobite na teh povezavah:

Publikacija pdf

Zgibanka pdf

Preberi več

Izmenjava znanj in praks v Škofji Loki

Izmenjava znanj in praks v Škofji Loki

četrtek, 17. junij 2021

Predstavnice partnerskih organizacij in rokodelke z območja LAS Obsotelje in Kozjansko smo se 16. 6. udeležile srečanja in izmenjave rokodelskih znanj in praks v Škofji Loki. Na drugem od štirih tovrstnih srečanj, ki potekajo v okviru LAS projekta Roko-delci, smo pobliže spoznale polstenje.

Ob prihodu nas je v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka pozdravil Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora, ključne razvojne institucije na področju podjetništva, turizma, podeželja, rokodelstva in okolja na območju Škofjeloškega. Pod okriljem agencije od leta 2011 deluje Rokodelski center DUO Škofja Loka, ki predstavlja glavno podporno okolje za razvoj rokodelstva in njegovo vključevanje v sodobni način življenja. Vodja Rokodelskega centra Kati Sekirnik nam je na kratko predstavila bogato tradicijo rokodelstva na Škofjeloškem in nas popeljala po poletni razstavi vrhunskih rokodelskih izdelkov.

Sledil je ogled ateljeja AMUSE, ki ga vodi Anja Musek, mlada inovativna rokodelka. Po uvodni predstavitvi svojih rokodelskih začetkov in izdelkov, ki jih izdeluje pretežno iz ovčje volne, je podrobneje predstavila tehniko mokrega polstenja. Na rokodelski delavnici smo si udeleženke izdelale polstene posodice. Delavnici je sledil voden ogled grajskega zeliščnega vrta, ki je bil obnovljen v okviru projekta Sožitje na grajskem vrtu. Ustvarjalno srečanje smo zaključile ob pogostitvi na dvorišču Loškega gradu. Naslednje srečanje gostimo v Slovenski Bistrici.

Izmenjava znanj in praks: Predstavitev dobrih praks rokodelstva na Škofjeloškem

Udeležbe na delavnici mokrega polstenja v ateljeju AMUSE, Anja Musek, Cankarjev trg 5, Škofja Loka
Na rokodelski delavnici mokrega polstenja bodo udeleženci spoznali osnovne zakonitosti tehnike in izdelali svoj izdelek , polsteno posodico.
Z ustvarjanjem v več tisoč let stari tehniki mokrega polstenja, ki je najstarejša tehnika izdelave tekstila, Anja Musek povezuje preteklost in sodobnost. Ustvarja v svojem ateljeju AMUSE na Cankarjevem trgu, v neposredni bližini zadnje škofjeloške klobučarske delavnice mojstra Tavčarja in nekdanje tovarne klobukov Šešir. Atelje tako ohranja bogato dediščino polstenja, ki je pomembno zaznamovala Škofjeloški prostor, hkrati pa vanj vnaša sodobnost, svežino minimalističnega oblikovanja in razvoj te več tisoč let stare rokodelske tehnike.
Anja s svojim poglobljenim delom, ki stremi k perfekciji, pomembno prispeva k močni rokodelski skupnosti v Škofji Loki. Navdih za svoje delo med drugim tudi sama išče v mestu in v zgodbah njegovih ulic: »Škofja Loka me s svojo bogato zgodovino vsak dan navdihuje, da ustvarjam edinstvene polstene izdelke, tako kot je navdihovala klobučarje in druge mojstre rokodelce, ki so živeli v tem prekrasnem mestecu zadnjih tisoč let«.

Obisk Loškega muzeja Škofja Loka z grajskim zeliščnim vrtom in pogostitev
Ogled razstave o projektu LAS »Sožitje na grajskem vrtu« z ogledom zaprtega grajskega vrta. www.loski-muzej.si/okrogli-stolp-na-loskem-gradu/

Projekt Roko-delci sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Preberi več

Srečanje rokodelk in spoznavanje idrijske čipke

Včeraj so se v Idriji srečale rokodelke iz štirih rokodelskih centrov: DUO Škofja Loka, Rokodelski center Rogatec, CDUO Slovenska Bistrica in Čipkarska šola Idrija, da bi spoznale idrijsko čipko in način njene izdelave. Najprej so si ogledale razstavo v Čipkarski šoli Idrija, prisluhnile predavanju Maje Svetlik o kreativnosti v idrijski čipki, v katerem je bilo predstavljeno razvijanje izdelkov v sodelovanju z različnimi rokodelci, obrtniki in oblikovalci. Sledila je še delavnica klekljanja, na kateri so se nekatere udeleženke prvič srečale s klekljanjem – spoznale so osnovne materiale in si klekljale zapestnico. Naslednji teden se srečamo v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, kjer bomo spoznali njihove dobre rokodelske prakse.

Program srečanja:

Izmenjava znanj in praks: Predstavitev dobrih praks rokodelstva na Idrijskem in Cerkljanskem

Idrija, torek, 8. junij 2021, z začetkom od 10.30 uri

Predstavitev Čipkarske šole Idrija in ogled razstave idrijskih čipk

V razstavnem prostoru Čipkarske šole Idrija smo si pobliže lahko ogledali čipke, ki so jih izdelali učenci in učenke programa za otroke in mladino. Ogledali smo si tudi klekljane motive najmlajših, ki so nastale pod njihovimi spretnimi prstki, kakor tudi prave, vrhunske klekljane umetnine.

Predavanje na temo »Kreativnost v idrijski čipki

Spoznali smo izkušnje pri razvijanju izdelkov v sodelovanju z različnimi ustvarjalci – rokodelci, obrtniki, oblikovalci in podjetji.

Delavnica klekljanja »Zapestnica prijateljstva«

Na delavnici smo spoznali osnovne materiale in pripomočke za klekljanje in si sklekljali zapestnico.

Kosilo pri Škafarju

Gostilna se nahaja v starem mestnem jedru in ima več kot 20-letno tradicijo. Poznana je po idrijskih specialitetah, kot so idrijski žlikrofi, vedno sveži, narejeni ročno in po domačem receptu, bakalca, smukavc, zeljševka, ocvirkovca …

Aktivnosti so del projekta sodelovanje med LAS »Roko-delci«.

Preberi več

Pobuda: Vaška in trška jedra

Ker na Razvojni agenciji Sotla ter LAS Obsotelje in Kozjansko želimo slediti pobudam lokalnega okolja, smo v sodelovanju z občinami, posebej z občino Rogatec, uspeli dogovoriti sestanek z ministrom za kmetijstvo dr. Jožetom Podgorškom in njegovimi strokovnimi sodelavci. Tema sestanka je bila pobuda za pripravo projektov na temo obnova/ohranitev trških in vaških jeder, v kateri je sodelovalo 11 občin v Savinjski regiji. Spletni sestanek je bil izveden sredi aprila.

Uvodoma je g. Martin Mikolič, župan občine Rogatec, v imenu pobudnikov predstavil idejo o projektu »Trška in vaška jedra«, kot predlog umestitve celovitih vsebin na področju ohranjanja kulturne dediščine, ki bi skrbele za obnovo in modernizacijo zaokroženih območjih kulturne dediščine, v okvir Strateškega načrta ali skozi razpise drugih ministrstev za prihodnje programsko obdobje. Omenil je možnost finančnih sredstev za razvoj infrastrukture na podeželju v programskem obdobju 2007-2013. Omenil je, da se na podeželju ne sme pozabiti tudi na nekmetijske vsebine na podeželju.

Bojana Žaberl, RA Sotla, je povedala, da sta bila v preteklem programskem obdobju ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju in 322 Obnova in razvoj vasi primera dobre prakse. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je bilo izvedenih 17 projektov, v vrednosti skoraj 4 mio EUR, od tega so prejeli okoli 2,4 mio EUR nepovratnih sredstev. V teh projektih so bila urejena vaška in trška jedra s pripadajočo infrastrukturo, obnovljeni 3 objekti kulturne dediščine, večnamenski objekt, katerim so dodali vsebino. Tudi v prihodnje so potrebe za tovrstne projekte in vsebine. RA Sotla je tudi upravljalec oz. vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, ki se pripravlja tudi na novo programsko obdobje, vendar meni, da je v okviru LEADER premalo sredstev za tovrstne projekte.

Minister, dr. Podgoršek, se je strinjal glede urejenih vasi, vaških jeder za kvaliteto življenja, tudi za mlade družine. Strinjal se je, da je potrebno v vasi pripeljat primerljive pogoje nekega normalnega življenja, zato potrebujemo razvito podeželje. Meni, da se v okviru LEADER kljub vsemu lahko tudi v prihodnje pokrivajo podobne investicije, kot so se v okviru preteklih ukrepov 323 in 322. Zavzema se okrepitev pomena LEADER projektov, za regijski pristop in regijske nosilce, tudi v okviru LAS-ov, da se išče rešitve, pobude območja, modele razvoja ter posamezne rešitve za razvoj lokalnega območja, tudi kmetijstva. Pozdravlja tovrstno pobudo in celovit pristop k razvoju območja, da se pomaga območju, kjer so največje potrebe.

Alina Cunk Perkič je kot vodja Medresorske delovne skupine za pripravo CLLD po 2020, za štiri EU sklade, izpostavila, da med MKGP in SVRK že potekajo pogovori o razmejitvah posameznih področjih – komplementarnosti v okviru Partnerskega sporazuma, katera področja se bodo financirala v okviru posameznih skladov. Glede pobude, da se projekt izvede v 11 občinah, kar presega območje enega LAS, ukrep LEADER pride v poštev le primeru projekta sodelovanja LAS. Potrebe lokalnega območja morajo biti prepoznati v okviru strategije lokalnega razvoja.

Veseli smo, da je naša pobuda naletela na odobravanje, verjamemo, da bomo lahko s skupnimi pristopi zagotovili dodatna sredstva in ohranjanje dediščine tudi v prihajajočem finančnem obdobju.

 

Preberi več

Vprašalnik – vpliv turizma

Vpliv turizma na razvoj mediteranskih regij – projekt ALMERE

Spoštovani anketiranci, spoštovane anketiranke,

kot del aktivnosti projekta ALMERE, ki ga Razvojna agencija Sotla izvaja skupaj s partnerji v okviru programa Erasmus+ (znotraj ključnega ukrepa 2), nas zanima vaše dojemanje vplivov turizma na sredozemske regije.

Pred vami je vprašalnik z nekaj preprostimi vprašanji, na katere se boste morali na lestvici od 1 (se popolnoma ne strinjam) do 7 (popolnoma strinjati) opredeliti, ali se strinjate ali ne.

Vprašalnik je popolnoma anonimen in podatki se bodo zbirali izključno za raziskave, opravljene v okviru projekta.

Za več informacij pišite na e-poštni naslov: anita.sotla@siol.net

Za izpolnjevanje kliknite na povezavo:  VPRAŠALNIK

 

 

Preberi več

NAJAVA JAVNEGA POZIVA – gostinstvo

Gostinci, bodite pozorni: predvidoma jutri (8. 4. 2021) bo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija objavljen 2. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.
Fotografija: Peter H from Pixabay.

Preberi več

Projektni predlogi – ORP 2021-2027 – podaljšanje roka

Zaradi interesa in kompleksnosti tematike smo rok za oddajo projektnih predlogov podaljšali do 9. aprila 2021.

V sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas vabimo k oddaji vaših predlogov razvojnih projektov subregijskega pomena.

Projektne predloge oddate tako, da izpolnite obrazec, ki je dostopen na POVEZAVI (klik). Za vsak projektni predlog prosimo izpolnite nov obrazec.

 Rok za oddajo projektnih predlogov je 9. april 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom ORP posredovan tudi v javno obravnavo, tako bomo zagotovili, da bo dokument »živ« in ga bomo lahko po potrebi še dopolnjevali.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo. V vsakem primeru pa predlagamo, da se pred oddajo projektnega predloga posvetujete s svojo območno razvojno agencijo:

Vabljeni k sooblikovanju prihodnosti Obsotelja in Kozjanskega.

Preberi več

Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisan RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot nosilna institucija med ostalimi razvojnimi agencijami v regiji, je vpisana tudi Razvojna agencija Sotla kot sodelujoča institucija.

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije namreč organizirano tako, da na ravni subregij Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Spodnje Savinjsko in Savinjsko-Šaleško delujejo razvojne institucije.

Subregionalne razvojne institucije imajo različno statusno organiziranost, vse pa  samostojno in v sodelovanju z RASR, izvajajo subregionalne in regionalne razvojne naloge.

Preberi več

Javni poziv »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Javni poziv za sodelovanje kmetij v projektu »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov 21. stoletja. Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali in posebej kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo.

Predvsem in zaradi zgornjih dejstev smo se lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) povezale in prijavile skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE JE 10. 3. 2021

Javni poziv najdete na JP Humus.

Prijavo oddajte na mail: anita.sotla@siol.net ZA LAS Obsotelje in Kozjansko (območje občin Kozje,  Podčetrtek,  Rogaška  Slatina, Rogatec  in  Šmarje  pri  Jelšah).

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta (mag. Mojca Metličar), LAS Bogastvo podeželja, in sicer mail: info@las-bogastvopodezelja.si in na telefon 02 749 36 33 ali 051 300 419.

Prav tako vam je na voljo predstavnica na območju vašega LAS:

 

Preberi več
Skip to content