IN CULTURA VERITAS: SESTANEK ZA RAZVOJ METODOLOGIJE

S sestankom smo zastavili ključne usmeritve metodologije za izvedbo delavnic z deležniki.

V sklopu projektne aktivnosti »Razvoj skupne turistične destinacije« je bil 22. novembra 2018 na Domačiji Amon v Olimju izveden sestanek projektnih partnerjev in zunanjih strokovnjakov, dr. Romane Lekić, z namenom razvoja metodologije za izvedbo delavnic z deležniki.
Ga. Lekić je udeležence srečanja seznanila s ključnimi pojmi in koncepti obstoječih vsebin in tem, načini predstavitev in interpretacije preko izkušnje in pripovedovanja zgodb (storytelling). Vse skupaj je skozi celotno predavanje podkrepila s primeri dobrih praks. Poudarila je, da je izkušnja najpomembnejši element in kot takšna najpomembnejša sestavina vrednotnega dela modela za razvoj destinacijskih turističnih produktov. Prav tako je določila ključne elemente za oblikovanje projektnega območja kot edinstvene turistične destinacije.
Projektni partnerji so v razpravi predlagali oziroma izpostavili predloge pomembne za njihov sektor, na osnovi katerih se bo razvijala metodologija za izvedbo delavnic z deležniki. Metodologija bo vsebovala smernice in navodila za izvajanje z namenom pridobivanja ustreznih informacij za razvoj načrta upravljanja turistične destinacije.
V skladu z izdelano metodologijo bodo v prihodnjem obdobju potekale delavnice, na katerih bomo partnerji skušali prepoznati potenciale ponudbe na projektne območju, strnili ugotovitve delavnic in na osnovi pridobljenih rezultatov pripravili načrt vzpostavitve turistične destinacije.
Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške In cultura veritas se izvaja s podporo programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, aktivnosti pa so sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Preberi več

OSNUTEK STRATEGIJE KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine, ki je sicer v medresorskem usklajevanju. Strategijo so pripravili na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.
Akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2019–2021 bodo izdelali po sprejetju strategije. Prosijo tudi za predloge ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za celostno ohranjanje dediščine. Zato so strategiji priložili obrazec za opis posameznih ukrepov. Vabimo vas, da vanj vpišete svoje predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev strategije kot celote ali na enega od njenih stebrov: družba, razvoj in znanje.
Dokumenti:
osnutek Strategije kulturne dediščine

obrazec: Akcijski načrt

Vaše mnenje in morebiten opis aktivnosti prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.12.2018.

Preberi več

Sofinaciranje vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja MSP

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji,
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih,
c) Spletne strani za tuje trge,
d) Spletne trgovine,
e) Produktno-prodajne videe,
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja.

 

Več: razpisna dokumentacija.

Preberi več

Evropska sredstva za individualne sejemske nastope na mednarodnih sejmih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022«, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu. Odločitev je podprta s 6,4 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, del sofinanciranja posameznega sejemskega nastopa pa bodo morali upravičenci zagotoviti iz lastnih virov.

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) na tujih trgih ter zvišanje njihove stopnje internacionalizacije. Podpora individualnih nastopov podjetij na specializiranih mednarodnih sejmih v tujini bo prispevala k lažjemu vstopu na tuje trg in prepoznavnosti podjetji in njihovih izdelkov.

Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini s ciljem okrepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Več: razpisna dokumentacija.

Preberi več

NOVINARSKA KONFERENCA »RIDE & BIKE II«

 

 

 

 

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob začetku izvajanja čezmejnega projekta »Ride & Bike II«, v torek, 23.10.2018, ob 10.00 na Gradu Sevnica (poročna dvorana).

Predstaviti vam želimo čezmejni projekt RIDE&BIKE II, ki smo ga v septembru začeli izvajati partnerji v projektu, in je nadgradnja projekta RIDE&BIKE, ki se je izvajal v obdobju 2014-2016. Projekt je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko razpisa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, in se bo izvajal na povezanem območju regij Posavje, Obsotelje in Kozjansko ter Hrvaško Zagorje.
V projektu kot partner sodeluje tudi Razvojna agencija Sotla.

Več: VABILO

Preberi več

LIFE INFORMATIVNI DAN

LIFE informativni dan 2019

Vabimo vas na LIFE informativni dan za leto 2019, ki bo potekal v petek, 26. oktobra 2018, ob 8:30, v Kongresnem centru Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).
Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate.
Na dogodku bomo predstavili osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa LIFE:
 Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
 Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
 Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.

Več v priloženem vabilu Vabilo na LIFE informativni dan 2019

Preberi več

MILIJON EVROV ZA USTVARJANJE NOVE ČEZMEJNE DESTINACIJE

Rezultat iskanja slik za si hr interreg

 

2. 10. 2018 – V Skazovi hiši, v šmarski vinski kleti, so partnerji projekta In cultura veritas predstavili milijon evrov vreden projekt, ki ima za končen cilj ustvarjanje nove, inovativne čezmejne destinacije, ki povezuje območju zagrebške županije ter Obsotelja in Kozjanskega. Izbira lokacije predstavitvene konference nikakor ni naključje, saj bosta Skazova hiša in klet jedro investicijskih vlaganj, ki bodo izvedena v projektu.

Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške “In cultura veritas”, v katerem je vodilni partner Zagrebška županija, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujejo še dva partnerja iz Hrvaške: Muzejski dokumentacijski center (MDC) in Združenje hrvaških potovalnih agencij (UHPA). Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
Skupna vrednost projekta je 1,003.317 €, od tega bodo partnerji skupaj pridobili dobrih 850.000 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, medtem ko bodo Projekt nadaljuje dobro sodelovanje med Obsoteljem in Kozjanskim ter zagrebško županijo. Skupen cilj partnerjev je dodaten dvig prepoznavnosti, privlačnosti, dostopnosti in zaščite kulturne dediščine vključenih območij ter povečanje gospodarske aktivnosti z razvojem nove, trajnostno usmerjene turistične destinacije.
Z nadgradnjo vsebin na vinskih cestah želijo v destinaciji razviti nove vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, hkrati pa bodo ponudnike spodbujale k razmišljanju o vključevanju dediščine v svojo ponudbo. Ker bo nova destinacije povezovala 4 vinske ceste (šmarsko-virštanjsko (VTC 10) na slovenski ter plešivičko, zelinsko in samoborsko na hrvaški strani), bodo tudi vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne dediščine in podobno. Da bi destinacija postala še bolj privlačna, bodo evropska sredstva vložena v infrastrukturo za obiskovalce, tako bo na slovenski strani Občina Šmarje pri Jelšah uredila objekt Skazove hiše (ureditev fasade, stopnišča in freske v objektu), dodatno opremila šmarsko vinsko klet, vzpostavila štiri točke, kjer bodo nameščene pametne klopi in turistomati s promocijsko vsebino destinacije, prav tako bodo na hrvaški strani realizirana manjša vlaganja v infrastrukturo za obiskovalce. Razvojna agencija Sotla bo skrbela za dodatne promocijske aktivnosti doma in v tujini, nadgradnjo znanj obstoječih ponudnikov ob vinski cesti in sodelovala pri vzpostavljanju novih produktov. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita digitalizacija ponudbe, za katero je v projektu predvidenih skoraj 200.000 €, izvedla pa jo bo Zagrebška županija kot vodilni partner v projektu.

IZJAVE:
Velimir Kokot, vodja oddelka za sklade Evropske unije, regionalno in mednarodno sodelovanje v Zagrebški županiji – »Ponosni smo, ker je to prvi projekt čezmejnega sodelovanja, v katerem je Zagrebška županija vodilni partner in ima v projektu tudi največji delež sredstev, in sicer 403.513,00 €, kar je dobrih 40% celotnega proračuna projekta«
Nadica Žužak, namestnica župana Zagrebške županije – »Prepričana sem, da je takšna oblika sodelovanja in izkušnje iz sosednje Slovenije, priložnost da dodatno izboljšamo naše uspešnost o črpanju EU sredstev.«
Ivana Rendulić Jelušić, vodja projektne skupine, zaposlena v zagrebški županiji – »Verjamem, da bomo z razvojem atraktivne kulturno-turistične ponudbe na lokacijah kulturne dediščine in ob vinskih cestah, bodo doprinesli k dodatnemu trajnostnemu razvoju na področju gospodarstva in družbenega življena na čezmejnem območju.«
Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla – »S projektom želimo predvsem revitalizirati vinske ceste, povezati kulturno dediščino in vinarsko tradicijo, izboljšati ponudbo storitev in z dodatno promocijo, ki jo bomo kot partner izvedli v projektu, nagovoriti še več turistov, da obiščejo našo destinacijo.«
Stanislav Šket, župan Občine Šmarje pri Jelšah – »Verjamem v uspešno delo, tako da bomo po končanem projektu vsi zadovoljni in bomo obiskovalcem ponudili obogaten, zanimiv turistični produkt, ki povezuje kulturno dediščino, vinsko tradicijo in sodobno tehnologijo. V sklopu projekta bo obnovljena Skazova hiša, to je fasada, stopnišče in freska v veži. Načrtovana je multimedijska podpora v vinski kleti, postavljene bodo še pametne klopi in infomati v Šmarju pri Jelšah in Lembergu ter na Sladki Gori in Tinskem.«
Dr. Stanko Klemenčič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor – S svojimi aktivnostmi v projektu želimo pripomoči k dvigu kakovosti ponudbe vinarjev ob vinsko turističnih cestah. S ponatisom ampelografske monografije bratov Kreutzer – 146 gvašev sort vinske trte, ki so jih gojili na Štajerskem pred 150. leti, pa bomo prispevali k ohranitvi bogate kulturne dediščine vinogradništva in vinarstva na projektnem območju.«
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskega dokumentacijskega centra – »Naši organizaciji, ki več kot pol stoletja sodeluje z muzejskimi delavci in strokovnjaki z namenom, da njihovo delo postane čimbolj uspešno, strokovno in prepoznavno, je projekt In cultura veritas pisan na kožo. Kultura in dediščina sta namreč od nekdaj ključnega pomena za privabljanje gostov.«

Več informacij:
Anita Čebular, koordinatorka projekta na RA Sotla
Tel: 00386 3 817 18 67
E-mail: anita.sotla@siol.net

 

Preberi več

KAKO REVITALIZIRATI STAVBE KULTURNE DEDIŠČINE?

Razvojna agencija Sotla sodeluje kot koordinator delavnice, ki jo pripravljajo sodelavci ZRC SAZU in Fakultete za Poslovne vede skupaj s partnerji v evropskem projektu Restaura CE339.
Namen delavnice je ozavestiti predstavnike lokalnih skupnosti o možnostih sodelovanja pri revitalizaciji stavb kulturne dediščine, kar je zagotovo zanimiva tematika za območje Obsotelja in Kozjanskega.
Vljudno vas vabimo na strokovno delavnico v sredo, 12. 9. 2018, v Muzej baroka, Šmarje pri Jelšah. Z delavnico pričnemo ob 9. uri.

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar zaradi lažje prosimo za predhodno prijavo. Prijave na delavnico zbiramo do 10. septembra 2018, na elektronski naslov rasotla@siol.net. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na istem elektronskem naslovu.

VEČ: Struktura programa delavnice_Šmarje pri Jelšah.

Preberi več

2 nova projekta sodelovanja LAS

Razvojna agencija Sotla je bila kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil LAS Obsotelje in Kozjansko, uspešna v dveh projektih sodelovanja LAS.
Tako bomo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji operacije “Pametne vasi za jutri”, razvijali pametne rešitve na podeželju, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, bomo to počeli skupaj z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, Centrom Ponovne Uporabe, PE Tuncovec in Občino Rogaška Slatina.
Na drugi strani pa bomo v operaciji “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem”, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj s Kozjanskim parkom, povezovali biosferna območja Slovenije in skušali kar najbolje uporabiti Unsecov znak – Man and Biosphere za prepoznavnost našega območja.

Operaciji sta odobreni na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.”

Veselimo se novih izzivov, znanji in rešitev.

Preberi več

Objava prostega delovnega mesta

Tukaj najdete objavljene novice o prostih delovnih mestih na RA Sotla.

PROSTO DELOVNO MESTO:
prosto strokovno delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – Strokovni sodelavec. Več o prijavi in pogojih najdete tukaj – Objava prostega delovnega mesta.

Preberi več
Skip to content