si hr

 

prenos

 

Podjetno in podjetniško na čezmejnem območju


V sredini junija 2015 slovenski in hrvaški partnerji uspešno zaključujejo projekt z akronimom SPIRIT in daljšim naslovom
Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov ter prenos inovacij in znanja. Razvijanje in spodbujanje podjetnosti in podjetništva sta bila dva glavna namena projekta, ki je zagotovo pomemben povezovalec gospodarskega sodelovanja na čezmejnem območju.   

Konec leta 2013 je bil na spletnih straneh Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013 objavljen seznam pogojno odobrenih projektov čezmejnega sodelovanja, ki so jih prijavitelji pripravljali že aprila 2012, med odobrenimi je bilo moč najti tudi projekt SPIRIT.

Skupni nadzorni odbor, katerega člani so predstavniki obeh sodelujočih držav – Slovenije in Hrvaške – ter predstavnika Evropske komisije, je 18. 12. 2013 odobril 39 projektov, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 228 prispelih vlog kaže na izjemen interes za sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja. Pretežni del prispelih vlog se navezuje na razvoj podjetništva, socialno integracijo ter varstvo okolja.

VEČ O PROJEKTU SPIRIT:

Med izbranimi projekti smo lahko na območju Savinjske regije spremljali izvajanje projekta z akronimom SPIRIT in daljšim naslovom Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov ter prenos inovacij in znanja.  Projekt je v partnerstvu izvajalo 5 institucij iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: Srednja strokovna šola Varaždin, Šolski center Celje, Razvojna agencija Sotla, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Agencija za razvoj Varaždinske županije v vlogi vodilnega partnerja. Projekt ima skupen cilj: izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter obrti v obmejnih regijah Slovenija in Hrvaške, z izvajanjem skupnih dejavnosti za izboljšanje programov poklicnega izobraževanja, pretokom informacij o možnosti kariere in vzpostavitev podpornih storitev za MSP.

Izvajanje projekta je trajalo 18 mesecev. Vrednost projekta je 251.152,35 €; od katere je 85 % nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 10 % sredstev na slovenski strani izvajanja projekta doda Republika Slovenija iz lastnega proračuna, medtem ko 5 % vrednosti projekta zagotovi vsak od partnerjev v svojem deležu. Z izvedenim projektom SPIRIT se je na projektnem območju izboljšala konkurenčnost malih in srednjih podjetij in obrtnikov, skupne aktivnosti na čezmejnem območju so doprinesle tudi k izboljšanju, večji prepoznavnosti in popularizaciji strokovnih programov srednjih šol, hkrati pa je bil projekt vir informacij o možnostih ustanavljanja lastnih podjetij in kot takšen pomagal tudi pri razvoju podjetniških idej.

IZVEDENE AKTIVNOSTI:

V sklopu analize je bila opravljena analiza trga dela na slovenski in hrvaški strani projektnega območja. V analizi trga dela na čezmejnem območju se je izkazalo, da je nujno potreben poudarek na širšem povezovanju znanj in spretnosti, na primer menedžerskih znanj s spretnostmi trženja in znanji s področja informacijske tehnologije, ter tudi na povezovanju različnih znanj, mehkih veščin in vseživljenjskem učenju.

Skupni zaključki analize:

  • podjetniki iščejo kadre z znanji iz več različnih področij, za kar pa je potrebna tudi prilagoditev izobraževanja,
  • potrebna je kohezija med poklicnim izobraževanjem in potrebami trga dela, zato je prilagoditev učnih načrtov in programov nujna,
  • potreba po vzpostavitvi možnosti priznavanja in potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja,
  • v izobraževanju je potrebnega več praktičnega usposabljanja in učenja za življenje,
  • večji pomen je potrebno dajati usmerjanju osnovnošolcev v poklicno izobraževanje (ter jih usmerjati predvsem v poklice, ki jih bodo lahko opravljali v lokalnem okolju).

Naslednja aktivnost, ki smo jo izvedli v projektu in bi lahko bistveno pripomogla k uresničevanju zgoraj navedenih poudarkov analize je razvoj in realizacija tako imenovanega train the trainer programa.  40-urno usposabljanje train-the-trainer s področja podjetništva so projektni partnerji izvedli za 10 učiteljev, ki so v nadaljevanju projekta izvedli 40-urno podjetniško delavnico za 20 dijakov. Na podlagi teh aktivnosti so izdelali Katalog znanja za program Podjetništvo, ki ga bodo uporabljali tudi po zaključku projekta, učne vsebine pa kar najbolj vključili v svoje izobraževalne module.  Partnerji so v času izvajanja projekta izvedli tudi 6 izobraževalnih delavnic, en seminar za dijake, posneli 10 kratkih filmčkov s primeri dobrih praks v podjetništvu, izvedli individualna svetovanja MSP-jem in obrtnikom in vseskozi skrbeli za prepoznavnost projekta v javnosti. Ob zaključku projekta so projektni partnerji podpisali tudi sporazum o nadaljnjem sodelovanju, saj ej to nujno potrebno tako za razvoj aktivnosti kot povezovanje čezmejnega območja.

IZJAVE:

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer:« Prvič sodelujemo v mednarodnem projektu s Hrvaško in  pokazalo se je , da je bilo za projekt veliko zanimanje, še posebej med mladimi potencialnimi obrtniki in podjetniki. Rezultati pa bodo vidni na dolgi rok. «

Lastnik in direktor podjetja KSFH d.o.o., predsednik sekcije frizerjev OOZ Celje  g. Kristijan Petek: »Projekt SPIRIT že nosi pozitivno ime. Je duh za vzpodbudo mladim!«

Ga. Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla: »Projekt SPIRIT je zagotovo projekt, ki je na naše območje prinesel dodaten elan in optimizem. Uporabniki projekta (mladi, potencialni podjetniki ter delujoča podjetja in obrtniki) so v projektu še bolj razmišljali podjetno in podjetniško. Čezmejno izvajanje projekta je pri marsikomu spodbudilo tudi razmišljanje o delovanju zunaj meja Slovenije. Tudi v prihodnosti si želimo projektov s podobnimi vsebinami, saj sta razvoj podjetništva in podjetnosti zagotovo usmeritvi, kompetenci, ki imata pozitiven vpliv tako na posameznika kot na razvoj celotne družbe.«

Več informacij:
–          PETRA POKEC – Agencija za razvoj Varaždinske županije (vodja projekta), petra.pokec@azra.hr
–          ANITA ČEBULAR –  Razvojna agencija Sotla (regionalni vodja projekta v Sloveniji), anita.sotla@siol.net
–          ANDREJA JELEN MERNIK – Šolski center Celje, andreja.mernik@sc-celje.si
–          MARTINA REČNIK – Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, martina.recnik@ozs.si
–          SANJA KOCIJAN – Srednja strokovna šola Varaždin, sanja.kocijan@optinet.hr
 

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

CRO-SI SAFE – uspešno zaključen projekt, ki je zagotovil večjo povezanost in varnost čezmejnega območja

Prejšnji konec tedna so partnerji v Kumrovcu, v Vili Zelenjak Ventek, javnosti...

Preberi več

Projekt “Eko gajbico prosim!”

Skupna ideja projekta sodelovanja Eko gajbico, prosim! o promociji lokalne hrane,...

Preberi več

DEMONSTRACIJSKA VAJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

Zagorska razvojna agencija kot vodilni partner, Razvojna agencija Sotla kot...

Preberi več

Aktivni v okviru projekta CRO-SI-SFE

Včeraj je bilo CRO-SI SAFE (Interreg V-A Slovenija- Hrvaška) aktivno. Najprej smo...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content