Splošno o projektu

Konec meseca junija 2016 se je Razvojna agencija Sotla predstavila na uvodnem dogodku projekta NOT-GAP v južni Italiji, ki ga je organiziral vodilni partner Občina Comune di Castrignano del Capo iz province Lecce. Projekt, ki združuje 14 partnerjev iz 12 različnih držav iz vseh predelov Evrope, bo trajal dve leti. Odobren je bil v okviru programu »Evropa za državljane«, sklop 2 – »demokratično delovanje in državljanska udeležba« (cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije) in ukrep »pobratenje mest«

Program »Evropa za državljane« je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. V času, ko se EU sooča s pomembnimi razvojnimi vprašanji, kot so zagotavljanje ekonomske rasti, varnost in položaj Evrope v svetu, je večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program »Evropa za državljane« promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Cilj projekta NOT-GAP je odpreti razpravo o EU in doprinesti k boljšemu razumevanju EU, njenih institucij in sistema državljanske participacije. Preko petih mednarodnih dogodkov, bo mreža partnerjev spodbudila nova razmišljanja o smiselnosti EU in državljanom EU približala orodja državljanske participacije (evropske volitve, državljanske iniciative, prostovoljstvo ipd.). Državljani EU se bodo v projektu preko simultanih iger in delavnic učili, kako se lahko njihov glas sliši tudi na evropski ravni in kako lahko tako prispevajo k prihodnosti Evrope.

LOKALNA KAMPANIJA

Razvojna agencija Sotla sodeluje kot partner v projektu z naslovom NOT GAP, projektu, sofinanciranim v programu Evropa za državljane, ki tvori mrežo organizacij civilne družbe in mest, ki sodelujejo pri oblikovanju različnih evropskih politik. Med aktivnostmi projekta smo morali partnerji v svoji državi izvesti lokalno kampanjo, delavnico, s predstavitvijo orodij participativne demokracije. Razvojna agencija Sotla je orodja predstavila dijakom Šolskega centra Rogaška Slatina.

Razvojna agencija Sotla je v izvajanje projekta vključili dve mladi prostovoljki, Špelo Rožman in Katjo Romih, ki sta skozi mednarodna srečanja partnerjev prejele specifična znanja, in postali mladi agentki participativne demokracije. »Dijaki 4. letnika, program gimnazija, so bili tik pred uveljavljanjem svoje volilne pravice, saj je bil za večino med njimi referendum, ki smo ga imeli to nedeljo, prvi stik z uveljavljanem demokratičnega odločanja,« pojasni Anita Čebular, koordinatorka projekta na RA Sotla.

Dvourna delavnica, ki sta jo agentki skupaj s koordinatorko projekta izvedli na Šolskem centru Rogaška Slatina, je dijakom približala pojem demokracije, predvsem pa orodja, ki jih ponuja participativna demokracija. Na osnovi simulacije priprave državljanske pobude, so dijaki spoznali najbolj učinkovit ter hkrati najbolj zahteven in zamuden način za stik državljanov z Evropsko unijo. Z evropsko državljansko pobudo lahko namreč en milijon državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU. Dijaki so na inovativen in tudi humoren način povzeli svoje ideje, kako podkrepiti pobude, ki so jih pripravile izvajalke delavnice.

Aktivno vključevanje v evropske politike je nujno, je naša pravica, predvsem pa dolžnost, saj le tako lahko zagotovimo, da bo prihodnost po naši meri.

VIDEO: https://youtu.be/td6cprjImE4

Summary of the project: info_template_en

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Štirje odobreni projekti in skoraj 400.000 evrov nepovratnih sredstev

Razvojna agencija Sotla, vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, je v mesecu...

Preberi več

Vabilo na spletni seminar »Mladi in intelektualna lastnina – pregled storitev in pobud WIPO«

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) vabi mlade izumitelje,...

Preberi več

Sporočilo za javnost: projekt CRO-SI-SAFE

Na osnovi prvih skupnih projektov in želje po partnerskem sodelovanju tudi v...

Preberi več

Aktivnosti v okviru projekta Young Green Entreprenuership

Razvojna agencija Sotla je partner v projektu Young Green Entrepreneurship, ki je...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content