OBLIKOVANJE SKUPNIH ČEZMEJNIH OKOLJSKIH STANDARDOV (akronim: 48 ur)

S projektom, v katerem je RA Sotla sodelovala kot projektni partner, smo oblikovali skupne čezmejne okoljske standarde ter s pomočjo skupnega delovanja in povečanjem ozaveščenosti pripravili integralni pristop pri reševanju okoljskih problematik, ki nikoli niso samo lokalne pač pa širše, regionalne in čezmejne.

Projekt smo uresničili s sodelovanjem partnerjev iz slovenske in hrvaške strani, tako so na slovenski strani sodelovali Občini Štore in Podčetrtek, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, na hrvaški strani je za večjo ozaveščenost skrbela Občina Zagorska Sela.

V okviru projekta smo si zadali sledeče cilje:

  • dvigniti skupno ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci o inovativnih varstvenih akcijah/ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn;
  • pripraviti skupne študije izvedljivosti za izboljšanje in spremljanje sistemov za vodo, odpadki in odpadnimi vodami, ter zmanjšanje onesnaženosti zemlje, gozdov in drugih onesnaženosti s pomočjo vzpostavljenih  čezmejnih projektnih partnerstev,
  • izboljšati okoljsko ozaveščenost javnosti na območju reke Sotle – info točke,
  • izvesti mednarodno delavnico na temo varovanja reke Sotle, delavnice na katerih bodo sodelovali civilna iniciativa, strokovnjaki s področja varovanja okolja …
  • ublažiti okoljska tveganja s skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem.

V letu 2011 smo uspešno nadgradili spletno stran, pripravili inovativno promocijo in obveščanje javnosti, uredili info točke, kjer zainteresirana javnost lahko najde več informacij o projektu in varovanju narave. V mesecu novembru 2011 pa smo izpeljali tudi zaključno konferenco, ki je pomenila nekakšen forum ob zaključku – kje smo na področju varovanja okolja in kaj še lahko naredimo.

Razvojna agencija Sotla je s projektom čezmejnega sodelovanja, 48 ur, vsekakor pridobila nova znanja na področju varovanja narave. Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin, smo vsekakor naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave z razvojem posameznega območja. Menimo, da je potrebno podobne naravovarstvene vsebine izvajati še naprej, saj, kot smo zapisali v uvodniku zbornika, varovanje narave ni trend, je nujnost, ki se je premalo zavedamo.

LETO IZVAJANJA PROJEKTA: 2009 – 2011.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

VABILO NA USPOSABLJANJE »ABC PODJETNIŠTVA 2023«

SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2023, ki  je...

Preberi več

Vabilo na seminar »Novosti pri pripravi davčnega obračuna za leto 2022 in kaj prinašajo spremembe ZDoh-2 s 1.1.2023″

VABILO SPOT svetovanje Savinjska vabi na seminar »Novosti pri pripravi davčnega...

Preberi več

360-stopinjska platforma je ugledala svet

V projektu Circular Economy in Practice CE-IP smo  uspešno zaključili že drugi...

Preberi več

Izvedeno izobraževanje MRMI v okviru projekta CRO-SI-SAFE

V času od 19. – 21. januarja je v Novem Mestu potekal 13.  Mednarodni tečaj MRMI....

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content