OBLIKOVANJE SKUPNIH ČEZMEJNIH OKOLJSKIH STANDARDOV (akronim: 48 ur)

S projektom, v katerem je RA Sotla sodelovala kot projektni partner, smo oblikovali skupne čezmejne okoljske standarde ter s pomočjo skupnega delovanja in povečanjem ozaveščenosti pripravili integralni pristop pri reševanju okoljskih problematik, ki nikoli niso samo lokalne pač pa širše, regionalne in čezmejne.

Projekt smo uresničili s sodelovanjem partnerjev iz slovenske in hrvaške strani, tako so na slovenski strani sodelovali Občini Štore in Podčetrtek, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, na hrvaški strani je za večjo ozaveščenost skrbela Občina Zagorska Sela.

V okviru projekta smo si zadali sledeče cilje:

  • dvigniti skupno ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci o inovativnih varstvenih akcijah/ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn;
  • pripraviti skupne študije izvedljivosti za izboljšanje in spremljanje sistemov za vodo, odpadki in odpadnimi vodami, ter zmanjšanje onesnaženosti zemlje, gozdov in drugih onesnaženosti s pomočjo vzpostavljenih  čezmejnih projektnih partnerstev,
  • izboljšati okoljsko ozaveščenost javnosti na območju reke Sotle – info točke,
  • izvesti mednarodno delavnico na temo varovanja reke Sotle, delavnice na katerih bodo sodelovali civilna iniciativa, strokovnjaki s področja varovanja okolja …
  • ublažiti okoljska tveganja s skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem.

V letu 2011 smo uspešno nadgradili spletno stran, pripravili inovativno promocijo in obveščanje javnosti, uredili info točke, kjer zainteresirana javnost lahko najde več informacij o projektu in varovanju narave. V mesecu novembru 2011 pa smo izpeljali tudi zaključno konferenco, ki je pomenila nekakšen forum ob zaključku – kje smo na področju varovanja okolja in kaj še lahko naredimo.

Razvojna agencija Sotla je s projektom čezmejnega sodelovanja, 48 ur, vsekakor pridobila nova znanja na področju varovanja narave. Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin, smo vsekakor naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave z razvojem posameznega območja. Menimo, da je potrebno podobne naravovarstvene vsebine izvajati še naprej, saj, kot smo zapisali v uvodniku zbornika, varovanje narave ni trend, je nujnost, ki se je premalo zavedamo.

LETO IZVAJANJA PROJEKTA: 2009 – 2011.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni...

Preberi več

Štirje odobreni projekti in skoraj 400.000 evrov nepovratnih sredstev

Razvojna agencija Sotla, vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, je v mesecu...

Preberi več

Vabilo na spletni seminar »Mladi in intelektualna lastnina – pregled storitev in pobud WIPO«

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) vabi mlade izumitelje,...

Preberi več

Sporočilo za javnost: projekt CRO-SI-SAFE

Na osnovi prvih skupnih projektov in želje po partnerskem sodelovanju tudi v...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content