Razvojna agencija Sotla aktivno gradi nacionalna in mednarodna partnerstva, s katerimi skrbi za dodatni razvoj in prenos dobrih praks na območju Obsotelja in Kozjanskega. RA Sotla nastopa kot partner v številnih mednarodnih projektih, kjer omogoča svojim članom lažji dostop do tujih trgov, navezovanja stikov in nenazadnje krepitve vloge v evropskem poslovnem okolju.
OZS od leta 2006 sodeluje na področju podpore obrti in podjetništvu v številnih mednarodnih projektih, ki so financirani iz centraliziranih in decentraliziranih evropskih programov.

Skip to content