KATJA ROMIH – maternity leave

Project Coordinator
Zaposlena na projektu: »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije – LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 – 2020«
Profession:
dipl. kulturologinja
Email:
las.ok@rasotla.si
Phone:
00386 (0)3 817 18 66
Skip to content