Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS, ki se nanašajo na:

 • Splošne pogoje kandidiranja v okviru katerih se spremeni podlaga za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote, in sicer:
  • za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
  • za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.
 • Osnovne pogoje kandidiranja, v okviru katerih se sprememba nanaša na S.BON, in sicer:
  • za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8,
  • za vloge oddane na prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

Vsebino vloge, ki se nanaša na dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge, in sicer:

 • za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
 • za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.

 

Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost vse od decembra 2019 preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.