Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe javnega razpisa Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Glavna sprememba javnega razpisa je, da se lahko po novem prijavijo tudi podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas, pri tem pa se v število zaposlenih ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del. Prav tako imajo podjetja možnost oddaje vloge v mesecu septembru, in sicer se dodaja nov prijavni rok, ki je 10.09.2020.