Slovenski podjetniški sklad želi z razpisom spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjanih podjetij. S tem se želi podpreti ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Višina posojila: za posamezno podjetje 75.000 EUR v obliki semenskega kapitala – konvertibilnega posojila.

Upravičenci so: mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., mlajša od 3 let (od datuma registracije do oddaje vloge), razvojno naravnana in globalno usmerjena.

Razpis  je namenjen spodbujanju:

  • nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
  • nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
  • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Upravičeni stroški:

  • so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,…

Več informacij o razpisu najdete TUKAJ