Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

PRIVOŠČIMO SI DOMAČE!

Namen projekta je informirati širšo javnost o pomenu samooskrbe s hrano, hkrati pa obstoječim pridelovalcem/predelovalcem dati možnost organizirane prodaje produktov na lokalnih tržnicah in animirati potencialne ponudnike za odločitev o prodaji svojih produktov. S projektom želimo skrajšati prodajno verigo od proizvajalca – kmeta do končnega potrošnika in s tem preiti na sezonsko trajnostno naravnano kmetijstvo. S tem bosta na boljšem tako kmet kot končni uporabnik, kupec. Zadnjega bo hrana stala manj, pri tem pa bo jedel bistveno boljšo hrano – domačo in bolj kakovostno.

V okviru projekta, ki se nadaljuje tudi v leto 2014 smo si zadali sledeče cilje oz. naloge:

  • popisati obstoječe pridelovalce/predelovalce hrane na projektnem območju (ugotoviti kaj pridelujejo oz. predelujejo, količine tovrstnih izdelkov, morebitne tržne viške oz. možnosti povečanje pridelave/predelave),
  • popis potreb po lokalno pridelani hrani v turističnem gospodarstvu in  javnem sektorju (vrtci, šole, domovi za starejše),
  • na podlagi zbranih podatkov (popisov) se bo pripravila analiza stanja na projektnem območju in pripravil načrt aktivnosti kako lokalno pridelano hrano »pripeljati« do uporabnikov ter vzpostavila mreža ponudnikov in uporabnikov,
  • izvedba delavnic – osveščanje o pomenu lokalno pridelane hrane, pridelovalce seznaniti z možnostmi prodaje in pogoji za pridelavo, potencialne pridelovalce animirati in seznaniti o možnostih samozaposlovanja,
  • predstaviti lokalne pridelovalce/predelovalce v nekaj vrtcih na območju z namenom, da starši skupaj z otroki obiščejo in spoznajo ponudnike in njihove pridelke.
  • organizacija in izvedba treh lokalnih tržnic na lokacijah: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogaška Slatina, s spremljajočim programom. Gre za brezplačne predstavitve ponudnikov na lokalnih tržnicah, ki jih bodo partnerji izvajali še po zaključku projekta.

Projektni partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ in JZ turizem Rogaška Slatina.

LETO IZVAJANJA PROJEKTA: 2012 – 2014.

Skip to content