PUnCH

“Udeležba manj zastopanih državljanov pri vrednotenju kulturne dediščine”

“Participation of Underrepresented Citizens in the Valorization of Cultural Heritage”
601978-CITIZ-1-2018-1-PL-CITIZ-NT (Mreža mest / Network of Towns)

 

A. OPIS
Projekt “PUnCH” tvori mrežo 16 partnerjev (4 združenja občin, 5 občin in 7 NVO) iz 11 držav EU + Republike Severne Makedonije in Srbije.

Glavni cilj je omogočiti prikrajšanim mladim državljanom in manj zastopanim skupinam priložnost za sodelovanje v razpravi o prihodnosti Evrope, jih aktivno vključiti v oblikovanje politik za vrednotenje kulturne dediščine na ravni EU.  Aktivacijo bomo lahko zagotovili s pomočjo izmenjav primerov dobrih praks med partnerji projekta o tem, kako bi lahko ustrezno vrednotenje kulturne dediščine doprineslo k boju proti socialni izključenosti in usposabljanje 16 mladinskih delavcev / oblikovalcev politike in lokalnih odločevalcev na temo organizacije 5 lokalnih dogodkov/aktivnosti (v vsaki državi). Z aktivnim sodelovanjem bomo zagotovili participacijo v procesu odločanja EU in omogočili, da posamezniki izrazijo svoje mnenje v EU.
6 mednarodnih srečanj s skupaj 450 neposrednimi udeleženci bo potekalo na območjih pod UNESCO zavarovane dediščine, v evropskih prestolnicah kulture, kjer so fizične zgodovinske stavbe obnovili in ponovno uporabili z namenom socialne vključenosti prikrajšanih mladih. Nekatere dogodke smo načrtovali izvesti tudi ob dogodkih, ki so vpisano v UNESCO seznam nesnovne dediščine (npr. umetniški bienale Cerveira).

Načrtovane aktivnosti, skupaj s sprejeto komunikacijsko strategijo (strategija socialnih medijev, platforma za e-učenje in izdani promocijski materiali) in lokalnimi aktivnostmi zagotavljajo najširši možni vpliv in vključitev več kot 40.000 posrednih udeležencev na območju izvajanja projekta.
Pričakovani rezultati bomo merili tudi s:

  • priporočili,  naslovljenimi na pristojne instituciji EU o stebru socialnih pravic EU in predlogih za vrednotenje kulturne dediščine za socialno vključenost, ki jih bodo sooblikovali prikrajšani mladi in manj zastopane skupine iz 13 držav.