Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

 

Razpis:

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa:  

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

Cilji javnega razpisa:

  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
  • cilji bodo doseženi z rezultatom povečanja števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa:

Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 EUR. Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 €.

Kratek opis operacije:

Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti SPOT regije:

  • informiranje,
  • svetovanje,
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
  • usposabljanja in delavnice,
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

Projektni partnerji SPOT Svetovanje Savinjska:

Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, Žalec

Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Savinjska cesta 2, Nazarje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Savinjsko-Šaleška gospodarske zbornica Velenje, Rudarska 6a, Velenje

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, Žalec

 

Povezava: www.eu-skladi.si

 

Skip to content