Konec junija 2022 je bil sprejet Območni razvojni program (ORP) Obsotelje in Kozjansko 2021-2027.  

ORP Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 je temeljni programski dokument na subregionalni ravni in je skladen z RRP Savinjske regije 2021–2027, ki  je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ter je hkrati njegov sestavni del. ORP opredeljuje razvojne prednosti območja Območnega razvojnega partnerstva kot dela razvojne regije, določi razvojne prioritete subregije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja na območju Območnega razvojnega partnerstva, kot dela razvojne regije.

Vsebina dokumenta: ORP Obsotelje in Kozjansko 2021-2027

 

Potek priprave

Priprava dokumenta ORP  Obsotelje in Kozjansko 2021-2027 je potekala v povezavi s programiranjem na nacionalni in regionalni ravni.

Območje priprave: subregija Obsotelje in Kozjansko – občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Območja navedenih občin so vključena v pripravo ORP Obsotelje in Kozjansko za finančno obdobje 2021-2027.

Podobno kot RRP bodo tudi ORP vsebinski dokumenti, ki bodo na podlagi ocene stanja v subregiji in identificiranih razvojnih potencialov opredelili investicijska področja, v katera se bo vlagalo v naslednjem programskem obdobju z namenom, da se dosežejo specifični cilji, opredeljeni na subregionalni, regionalni in nacionalni ravni. Na ta način bo torej zagotovljeno, da bodo ORP, kot deli regionalnih razvojnih programov, preko le-teh eden od stebrov za doseganje skupnih ciljev. Poleg specifičnih ciljev, ki so določeni na nacionalni ravni in h katerim morajo prispevati tudi regije z izvajanjem svojih RRP, pa moramo tudi regije in znotraj njih subregije, kjer je to mogoče, opredeliti tudi posebne cilje, ki izhajajo iz naših specifičnih razvojnih potencialov.

Dokument bomo pripravili v skladu s sprejetim Program priprave ORP Obsotelje in Kozjansko 2021-2027_novelacija.

9. marec 2021

Vse ključne deležnike pa v času do konca marca 2021 vabimo k sodelovanju  pri naboru ključnih projektov za območje Obsotelja in Kozjanskega v obdobju 2021-2027. 

V sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas vabimo k oddaji vaših predlogov razvojnih projektov subregijskega pomena.

Projektne predloge oddate tako, da izpolnite obrazec, ki je dostopen na POVEZAVI (klik). Za vsak projektni predlog prosimo izpolnite nov obrazec.

 Rok za oddajo projektnih predlogov je 26. marec 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom ORP posredovan tudi v javno obravnavo, tako bomo zagotovili, da bo dokument »živ« in ga bomo lahko po potrebi še dopolnjevali.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo. V vsakem primeru pa predlagamo, da se pred oddajo projektnega predloga posvetujete s svojo območno razvojno agencijo:

Vabljeni k sooblikovanju prihodnosti Obsotelja in Kozjanskega.

 

 

Skip to content