SPS je v petek, 22.11.2019 objavil nov javni poziv: VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA.

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Upravičeni stroški in višina subvencije:

  1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva.
  2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva.
  3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 €, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 € oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 €. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Povezava do razpisne dokumentacije:

 https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98&fbclid=IwAR0r291eqZCYXe2Io0zgZ4j8hNwuoF4d1iN7BUTOYV5Pssab4F1L5Hn4R4k