SPIRIT Slovenija, javna agencija najavlja ponovno odprtje Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. 

8. 8. 2020 je agencija začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv zaradi velikega števila prejetih vlog in pričela s postopkom pridobitve dodatnih finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi posredniškega organa zagotovilo povečanje sredstev na skupno vrednost 2.000.000,00 €. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja pa je izdala spremenjeno odločitev o podpori javnega poziva, s katero je podana podlaga za ponovno odprtje in povečanje števila prejemnikov sredstev.

Predvidoma v četrtek, 3. 9. 2020 ob 9. uri bo ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog.

Vloge, ki so jih prijavitelji oddali pred začasno ustavitvijo prejemanja vlog, bo agencija obravnavala skladno z določili javnega poziva.

Prijavitelji, katerih vloge v postopku obravnave vlog ne bodo odobrene za sofinanciranje, bodo lahko do roka za oddajo vlog pripravili in oddali novo vlogo na javni poziv.

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351