LAS Obsotelje in Kozjansko je po prejeti odločbi upravičena do koriščenja sredstev za pripravljalno podporo za programsko obdobje do leta 2027

Skip to content