Več kot 240 milijonov evrov za mala in srednja podjetja ter kmete. Za konkretna vprašanja kdaj, kje, kako lahko izkoristite povratna in nepovratna sredstva, ki čakajo na mala in srednja podjetja ter kmete, bodo po uvodni skupni predstavitvi za individualne pogovore in pomoč pri vlogah na voljo svetovalci:

  • SPIRIT Slovenija,
  • Slovenskega podjetniškega sklada,
  • SID Banke,
  • Slovenske turistične organizacije in
  • Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica.

Za informacije in pomoč vam bodo na voljo tudi:

  • OOZ Šmarje pri Jelšah,
  • RA Sotla in
  • Mrežni podjetniški inkubator Vrelec.

Dogodek organizirata OOZ Šmarje pri Jelšah in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ob podpori Občine Šmarje pri Jelšah.

Informativne prijave zbirajo na e-naslovu: ooz.smarje@ozs.si do 6. 3. 2019.

166757Vabilo OOZ 8 3 2019