Najbolj pogosta asociacija ob besed inšpektor je zagotovo strah. Podjetje lahko dobi obisk delovnega inšpektorja na osnovi prijave, ali pa je naključno izbrano. Nekatera podjetja inšpektor obišče večkrat, nekatera nikoli. Ker pa podjetja predhodno ne izvedo, kakšen je pravi razlog obiska in kdaj lahko obisk pričakujejo, je dobro vedeti, na kaj morajo biti ob obisku še posebej pozorni.

Razvojna agencija Sotla želi v aktivnostih projekta SPOT svetovanje izvesti čimbolj uporabne delavnice in usposabljanje, med katerimi je tudi majska delavnica z naslovom Kaj storiti, ko vas obišče delovni inšpektor.

Mag. Nina Scortegagna Kavtičnik iz OZS Slovenije je udeležencem predstavila najpogostejše kršitve delovnopravne zakonodaje, naštela pooblastila delovnega inšpektorja in področja, ki jih inšpektor preverja. Posebej je opozorila na evidence na področju dela in socialne varnosti, ki jih mora voditi delodajalec. V nadaljevanju je predstavila obvezne interne akte in podala nekaj koristnih nasvetov glede njihove priprave. Predstavila je tudi pravilno odmerjanje letnega dopusta, glede na razporeditev delovnega časa, način obveščanja zaposlenih o odmeri letnega dopusta in izrabi letnega dopusta. Odgovorila je tudi na vprašanja, kako obračunati regres in do kdaj ga je potrebno izplačati ter možni načini izplačila. Na koncu pa smo govorili še o nadurnem delu, kdaj ga lahko delodajalec odredi, kdo ga ne sme opravljati in kako se obračuna.