Slovenski podjetniški sklad je na svoji spletni strani objavil razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019).

Namen razpisa: Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:

  • uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 2.160.000 EUR. Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR.

Rok: Rok za predložitev vlog je 19. 4. 2019.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.