Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla tudi letos ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko SPSa iz sredstev Sklada skladov SID banke. SPS je v sodelovanju s SID banko v preteklem letu osvežil razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen financiranja v obliki semenskega kapitala tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

SPS je v Uradnem listu RS št. 8/2020 in na svoji spletni strani v okviru finančne linije semenski kapital objavil razpis z oznako SK75 2020 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v okviru katerega lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu.

Rok za predložitev vlog na Sklad je do vključno 27.03.2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=102

 

Možnost pridobitve do 40 točk v pred-selekcijskem postopku pri javnem razpisu SK75
Mikro in mala inovativna podjetja, ki se nameravajo prijaviti na razpis SK75 2020 imajo možnost v okviru pred-selekcijsega postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 10. marec 2020.

 

Letak: CMYK—SPS—semenski-kapital-2020