Od 20. 4. 2020 naprej Vlada Republike Slovenije z dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) sprošča omejitve v vse večjem obsegu. Sproščena je prodaja blaga v prodajalnah, različne storitvene dejavnosti, kot so gostinstvo, raznovrstne servisne dejavnosti, storitve na področju dejavnosti higienske nege. Na navedenih področjih Finančna uprava RS prejema vse več prijav zaznanih kršitev, prav tako velja, da so to dejavnosti,  kjer so v preteklosti zaznavali največ kršitev na področju izdaje in davčnega potrjevanja računov.

Zato je Finančna uprava RS pričela z izvajanjem kontrole na terenu z namenom spremljanja pravilnosti izvajanja davčnega potrjevanja računov. Poleg tega pozivajo vse zavezance, da uredijo podlage za delo z zaposlenimi.

Namen nadzora ni izrekanje glob, ampak da zavezanci poslujejo skladno z davčno zakonodajo.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-financna-uprava-rs-prisotna-na-terenu-preverjanje-podlag-za-delo-in-izdajanja-racunov/