Zavod za zaposlovanje tudi letos namenja finančne spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb. Podjetja imajo na voljo dva programa, in sicer Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus.

Usposabljanje na delovnem mestu

Delodajalci lahko z usposabljanjem na delovnem mestu spoznajo brezposelne v konkretni delovni situaciji in jih usposobijo za predvideno delovno mesto.

V usposabljanje na delovnem mestu se vključujejo osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje.

Delodajalci dobijo povrnjen standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša:

  • 732,00 €, če usposabljanje traja 3 mesece, ali
  • 526,00 €, če usposabljanje traja 2 meseca.

Če se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v usposabljanje ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda.

Zavod delodajalcu povrne upravičene stroške usposabljanja.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, kadar tako odločijo na Zavodu glede na v ponudbi predlagani program posameznega usposabljanja.

Delodajalci so dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja. Udeleženec se, v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 90 ur), usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.

Na javno povabilo se lahko odzovejo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zainteresirani delodajalci lahko ponudbo  oddajo le v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. V eni ponudbi pa lahko predlagajo več programov.

Povabilo je odprto do 30.12.2020 do 11:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Besedilo javnega povabilo in prijavni obrazec najdete na tej povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020

 

Delovni preizkus

Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da osebo spoznajo na konkretnem delovnem mestu in se nato odločijo glede njene zaposlitve.

Delodajalci dobijo povrnjene upravičene stroške delovnega preizkusa. Povrne se standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša 278,00 €, ali pa samo dejansko nastali strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Delovni preizkus je lahko daljši od 1 meseca, če se vključi invalid ali oseba z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega. Čas trajanja posameznega delovnega preizkusa predlaga delodajalec.

Delodajalec je dolžan vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Udeleženec se, v skladu s programom na konkretnem delovnem mestu in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur), preizkuša praviloma polni delovni čas delodajalca, največ 5 dni v tednu.

V delovni preizkus se lahko vključijo osebe, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje.

Na javno povabilo se lahko odzovejo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zainteresirani delodajalci lahko ponudbo oddajo le v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. V eni ponudbi pa lahko predlagajo več programov.

Povabilo je odprto do 30.12.2020 do 11:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Besedilo javnega povabilo in prijavni obrazec najdete na tej povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija