Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019–2023«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrih 31,9 milijona evrov (za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 19,6 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 12,3 milijona evrov), od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 23,3 milijona evrov.

Cilj projekta je vzpostavitev sistema spodbud manjših vrednosti, ki bo predvsem manjšim podjetjem omogočal bistveno poenostavljen dostop do sredstev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence ter tako povečala dodano vrednost na zaposlenega.
Predvidoma konec januarja 2019 bo Javni sklad RS za podjetništvo v tem okviru objavil prve javne pozive za različne vsebine (zaščita intelektualne lastnine, pridobivanje certifikatov kakovosti …). Podjetjem bodo v okviru posameznega javnega poziva na voljo spodbude manjših vrednosti do 10.000 evrov.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. Javni sklad RS za podjetništvo.